Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Decision Making in Veterinary Practice

Stručný popis

Vůbec první průvodce racionálním rozhodováním na veterinárních klinikách a v nemocnicích. Veterinární medicína s sebou nese zásadní rozhodnutí o péči o pacienty a o jejich hospitalizaci. Kliničtí lékaři jsou však jen zřídka vyškoleni, aby analyzovali své vzorce racionální rozhodování a místo toho se spoléhají na existující standardní operační postupy, které ovlivňují jejich reakce. Tento postup může vést k iracionálnímu rozhodování, institucionální setrvačnosti, odporu vůči změnám podloženým důkazy a obecně k poklesu klinické efektivitě. Publikace poskytuje vůbec první specializovaného průvodce racionálními principy rozhodování v péči o malá zvířata. Má kořeny ve studiu normativní etiky a snaží se klást důležité otázky a vyvinout procesy, kterými na ně lze odpovědět, a tyto odpovědi následně přezkoumat. Publikace slibuje, že změní klinickou výkonnost lékařů a praktiků, kteří ji přijmou.
Čtenáři v publikaci najdou také:
Diskuse o klíčových otázkách vycházejících z rozsáhlých klinických zkušeností a pozorování.
Podrobná diskuse o důležitých rozhodovacích faktorech, jako je denní doba, váha pacienta, kritéria pro určení úspěšnosti pokusu a další
Základní poznatky o klinickém rozhodování a klinickém uvažování.
Publikace je ideální pro všechny veterinární lékaře a studenty veterinární medicíny.

Autor: Kipperman

Cena s DPH:  1382 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119986348
Vydání2024
VazbaBrožovaná
Počet stran272
Popis

The first-ever guide to rational decision making in veterinary clinics and hospitals
Veterinary medicine entails crucial decisions about patient care and practice on a daily basis. Whether to admit patients displaying particular symptoms, whether to pursue diagnoses or prioritize therapeutic trials, whether to normalize overnight stays after routine surgery; the answers to questions like these can significantly shape
patient outcomes and standards of care. However, clinicians are seldom trained to analyze their patterns of decision-making rationally, relying instead on the existing culture of a practice to dictate their responses. This can lead to irrational decision-making, institutional inertia, resistance to evidence-based changes, and a general
decline in clinical effectiveness. Decision Making in Veterinary Practice provides the first-ever dedicated guide to rational principles for decisionmaking in small animal care. Rooted in the study of normative ethics, it seeks to pose important questions and
develop processes by which they can be answered, and those answers reviewed subsequently. The resulting book promises to transform the clinical performance of clinicians and practices that adopt it. Decision Making in Veterinary Practice readers will also find:
Discussions of key issues rooted in extensive clinical experience and observation
Detailed discussion of important decision determinants like time of day, patient weight, criteria for determining trial success, and more.
Essential insights on clinical decision-making and clinical reasoning.
Decision Making in Veterinary Practice is ideal for all veterinary practitioners and veterinary students.

Obsah
Contributorsxiii
Acknowledgmentsxv
Introduction: Why a Book on Decision-Making in Veterinary Practice?xvii
Section 1 Fundamental Concepts in Making Clinical Decisions1
Barry Kipperman 1 How to Define Your Success as a Clinician3
Barry Kipperman 2 How to Obtain a Patient History17
Barry Kipperman 3 Informed Consent25
Barry Kipperman 4 Risks, Benefits, and Ageism37
Barry Kipperman 5 Client Education Beyond Informed Consent: The Most Important Thing an Owner Needs to Know47
Barry Kipperman and Kathleen Cooney 6 Euthanasia53
Barry Kipperman 7 Referrals67
Barry Kipperman 8 The Influence of Economics on Decision-Making77
Barry Kipperman 9 How to Optimize Patient Outcomes91
Barry Kipperman and Jim Clark 10 Medical Errors107
Section 2 Principles of Diagnosis121
Barry Kipperman 11 The Influence of Patient Weight on Decision-Making123
Barry Kipperman 12 The Influence of Age and Aging on Decision-Making129
Barry Kipperman 13 The Day of the Week Matters135
Barry Kipperman 14 The Time of Day Matters141
Barry Kipperman 15 Serial Monitoring of Laboratory Results147
Barry Kipperman 16 Overdiagnosis and Useful Diagnosis155
Barry Kipperman 17 The Minimum Database167
Barry Kipperman 18 In What Order Should Tests Be Performed?173
Barry Kipperman 19 Diagnostic Errors179
Barry Kipperman 20 Providing a Prognosis189
Section 3 Principles of Treatment199
Barry Kipperman 21 Inpatient or Outpatient?201
Barry Kipperman 22 The Therapeutic Trial207
Barry Kipperman 23 Interpreting Therapeutic Outcomes217
Barry Kipperman 24 Setting Goals and Therapeutic Endpoints227
Barry Kipperman 25 Pain Management235
Index245