Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Dezinfekce v klinické praxi malých zvířat

Stručný popis

Autorka publikace se zabývá souborem opatření vedoucí k zneškodnění všech patogenních mikroorganismů ve vnějším prostředí. Dezinfekce Jako součást asanačních programů zaujímá důležité místo v boji s infekčními onemocněními lidí i zvířat. Publikace je primárně zaměřena na provozovatele veterinární pracovišť zaměřených na malá zvířata.

Autor: MVDr. Alice Ramešová, recenzent: prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

Cena s DPH:  40 Kč
Skladem 5 a více kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelNakladatelství Medicus veterinarius MVDr. Leoš Grejcar
ISBN9788087537046
VydáníI. vydání 2020
Vazbabrožovaná
Počet stran40
Popis

Zničení bakterií, virů, kvasinek, mikroskopických vláknitých hub a mykobakterií zaručuje provedení dvoustupňové dezinfekce. Usmrcení naprosté většiny mikroorganismů (s výjimkou vysoce rezistentních spor a odolných vývojových stádií helmintů a protozoí) lze docílit provedením vyššího stupně dezinfekce. Zneškodnění všech mikroorganismů ve vnějším prostředí je možno docílit pouze sterilizací. Pojem dekontaminace označuje proces usmrcení nebo odstraňování mikroorganismů a chemických látek z prostředí a povrchů bez ohledu na snížení počtu mikroorganismů a zahrnuje kromě všech výše uvedených metod také mechanickou očistu (sanitaci), praní a úklid. Dekontaminační postupy musí odstranit patogenní mikroorganismy z předmětů tak, aby s nimi bylo možné bezpečně manipulovat.
Z epizootologického hlediska můžeme dezinfekci rozdělit na preventivní (ochrannou) a ohniskovou. Preventivní dezinfekce je součástí komplexních hygienických opatření ve zdravotnických a veterinárních zařízeních, kde má za cíl předejít vzniku nakažlivých onemocnění u zvířat i lidí a projevům opotřebení mnohdy nákladného vybavení ordinací a klinik. Preventivní dezinfekce má své nezastupitelné místo při chovu zvířat a v živočišné výrobě. Ohnisková dezinfekce je prováděna v ohnisku nákazy s cílem přerušit další šíření nákazy v ohnisku a mimo něj. Zahrnuje průběžnou a závěrečnou dezinfekci.
Dezinfekce se provádí metodami fyzikálními (působením tlakové a horké vody, parou, vyvářením, dále ultrafialovým, infračerveným a ionizujícím zářením a filtrací), chemickými (použitím chemických látek), biologickými (rostlinnými biocidy) či fyzikálně-chemickými (působením chemických látek v kombinaci s vodou vysoké teploty, např. formaldehydová sterilizace).
Vlastní dezinfekci předchází řádná mechanická očista. Tento dvouetapový postup je možné spojit v jednoetapový v případě použití dezinfekčního přípravku s mycími a čistícími vlastnostmi. Výběr vhodné dezinfekční metody a dezinfekčního přípravku závisí na vlastnostech cílových mikroorganismů, mechanismech jejich přenosu a na charakteristice a vlastnostech dezinfikovaného materiálu

Obsah
2 Úvod4
3 Fyzikální metody dezinfekce4
3.1 Přehled fyzikálních metod4
3.2 Shrnutí8
4 Chemické metody dezinfekce8
4.1 Obecné informace8
4.2 Něco málo z legislativy9
4.3 Zásady přípravy a použití chemických dezinfekčních přípravků10
4.4 Negativní účinky chemických dezinfekčních přípravků na zdraví lidí a zvířat12
4.5 Dezinfekční metody zneškodňující vysoce odolné patogeny12
4.6 Používané látky pro chemickou dezinfekci12
4.7 Spektrum dezinfekční účinnosti vybraných chemických látek13
4.8 Používané symboly pro dezinfekční spektrum účinnosti13
4.9 Chemická dezinfekce rukou14
4.9.1 Spektrum účinnosti alkoholů15
4.9.2 Shrnutí15
4.10 Chemická dezinfekce před porušením celistvosti pokožky16
4.10.1 Shrnutí17
4.11 Dezinfekce nástrojů a dalších zdravotnických prostředků17
4.11.1 Vysvětlení pojmů – vyšší stupeň dezinfekce, dvoustupňová dezinfekce17
4.11.2 Zásady a obecné postupy dezinfekce nástrojů18
4.11.3 Účinné látky k dezinfekci nástrojů18
4.11.4 Účinek chemických dezinfekčních látek na bakteriální biofilm20
4.11.5 Shrnutí20
4.12 Dezinfekce povrchů21
4.12.1 Zásady dezinfekce předmětů a povrchů21
4.12.2 Postup dezinfekce povrchů, předmětů a místností21
4.12.3 Nejčastěji používané účinné látky k chemické dezinfekci22
4.12.4 Časté chyby při použití dezinfekčních přípravků23
4.12.5 Shrnutí23
4.13 Kontrola dezinfekce23
5 Rukavice – krátký přehled23
6 Závěrem24