Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Echokardiografický atlas psa a kočky

Stručný popis

Autoři se snaží v jedinečné publikací zabývající se využitím ultrasonografických přístrojů v diagnostice onemocnění srdce u psů a koček o co nejpřístupnější formu zpracování této problematiky.
Echokardiografie je metoda využívající ultrazvukových přístrojů k odhalení onemocnění srdce. První pokusy s použitím ultrazvuku v kardiografické diagnostice u lidí proběhly již v 50. letech minulého století. Prudký rozvoj zaznamenala tato metoda v 60. letech, kdy se také ustálil její název echokardiografie. V humánní sféře se v našich podmínkách začala uplatňovat až na přelomu 70. a 80. let, kdy byly sepsány i první učební texty zabývající se touto problematikou u lidí. Mohutný technický rozvoj umožnil v posledních letech rozšířit a prohloubit tuto diagnostiku i ve veterinární sféře. S rozvojem klinické praxe u malých zvířat došlo k obrovskému rozmachu v poznatků a diagnostikcých technik, které vyžadují specializaci veterinárních lékařů.
Echokradiografie postupně získává v kardiografické diagnostice malých zvířat nezastupitelnou roli. Diagnostické metody jako EKG a RTG nenahrazuje, všechna tato vyšetření se navzájem doplňují. Jelikož drtivou většinu nemocí psa a kočky tvoří chlopňové vady, dilatační či hypertrofické kardiomyopatie, případně vrozené vady, zaujímá echokardiografie v této oblasti veterinární kardiografie dominantní postavení, protože je v tomto směru a v současnosti nejvypovídavější vyšetřovací metodou.
Efektivita a úspěšnost této metody pak závisí především na znalostech a praktických zkušenostech vyšetřujícího. Základem je velmi dobrá echokardiografická znalost fyziologických struktur srdce a způsob, jak tyto struktury exaktně zachytit, měřit a dynamicky sledovat.


Autor: Radek Hořejš, Karel Najman

Cena s DPH:  3439 Kč
Skladem 5 a více kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
Nakladatel- (nezvolen)
ISBN9788023954876
Vydání2005
Vazbapevná
Počet stran378
Popis

V obecné části jsou shrnuty fyzikální a technické základy echokardiografické diagnostiky, sonografické obrazy jednotlivých částí srdce ve standardních projekcích, technika vyšetření, základy měření, vyšetření a hodnocení jednotlivých srdečních částí. Dále je část věnována i limitacím echokardiografické diagnostiky. Dopplerovská echokardiografie seznamuje se základními principy dopplerovské diagnostiky a různými typy dopplerů. Větší pozornost je pak věnována ovládacím prvkům dopplerovských systémů. V neposlední řadě se zabývá interpretací a postupem vyšetření u jednotlivých srdečních částí a struktur, zejména pak při jejich patologických změnách. Echokardiografické obrazy nejčastějších chorob srdce zahrnují onemocnění endokardu (endokardiózy a endokarditidy), onemocnění myokardu (dilatační a hypertrofická kardiomyopatie), onemocnění perikardu, cor pulmonale, nitrosrdeční útvary a vrozené srdeční vady.
Patologické nálezy jsou prezentovány na jednotlivých pacientech, kde je připojena diagnóza, plemeno, stáří, pohlaví, kardiologická anamnéza a echokardiografický nález v pořízeném módu. Vedle patologických nálezů jsou u jednotlivých pacientů z důvodu diferenciální diagnostiky uvedeny i snímky či záznamy zdravých struktur.

Obsah
Předmluva5
Piktogramy projekcí6
Seznam použitých zkratek10
1. Obecná část13
1.1 Fyzikální a technické základy echokardiografické diagnostiky14
1.1.1 Echokardiografické zobrazovací metody14
1.1.2 Technické vybavení16
1.1.2.1 Volba sondy16
1.1.2.2 Volba přístroje16
1.1.3 Technické provedení19
1.2 Sonografický obraz jednotlivých částí21
1.2.1 Anatomie srdce vzhledem k monografii21
1.2.2 Standardní projekce s normálními sonografickými obrazy24
1.2.2.1 Projekce z pravého parasternálního okénka24
1.2.2.2 Projekce z levého kaudálního parasternálního okénka40
1.2.2.3 Projekce z levého kraniálního parastenálního okénka46
1.2.2.4 Projekce ze subxifoidálního okénka54
1.2.3 Technika vyšetření56
1.2.4 Základy měření61
1.2.5 Limitace echokardiografie64
1.2.6 Vyšetření a hodnocení jednotlivých srdečních částí67
1.2.6.1 Mitrální chlopeň67
1.2.6.2 Levá komora73
1.2.6.3 Pravá komora83
1.2.6.4 Aorta, aortální chlopeň85
1.2.6.5 Levá a pravá síň91
1.2.6.6 Trikuspidální chlopeň95
1.2.6.7 Pulmonální chlopeň95
1.3 Kontrastní echokardiografie96
2. Dopplerovská echokardiografie101
2.1 Pulzní doppler102
2.2 Barevné dopplerovské mapování průtoku105
2.3 Ovládací prvky dopplerovských systémů105
2.3.1 Frekvence ultrazvuku pro měření dopplerova posunu105
2.3.2 Dopplerovský zisk106
2.3.3 Pulzní repetitivní frekvence106
2.3.4 Posun nulové linie106
2.3.5 Vzorkovací objem106
2.3.6 Dopplerovský úhel111
2.3.7 Filtr111
2.3.8 Priorita barevného záznamu111
2.3.9 Citlivost barevného záznamu111
2.4 Čtení dopplerovského záznamu116
2.5 Postup vyšetření srdce v dopplerovském modu118
2.5.1 Mitrální chlopeň118
2.5.2 Trikuspidální chlopeň129
2.5.3 Aorta132
2.5.4 Pulmonální chlopeň139
3. Echokardiografické obrazy u jednotlivých chorob srdce145
3.1 Onemocnění endokardu146
3.1.1 Chronická degenerativní onemocnění chlopní146
3.1.2 Bakteriální endokarditidy164
3.2 Onemocnění myokardu168
3.2.1 Dilatační kardiomyopatie168
3.2.2 Hypertrofická kardiomyopatie185
3.3 Onemocnění perikardu196
3.4 Cor pulmonale204
3.5 Nitrosrdeční útvary210
3.6 Vrozené vady srdce222
3.6.1 Patentní ductus arteriosus222
3.6.2 Defekt komorového septa241
3.6.3 Defekt siňového septa251
3.6.4 Aortální stenóza262
3.6.5 Pulmonální stenóza284
3.6.6 Dysplázie srdečních chlopní302
3.6.6.1 Dysplázie trojcípé chlopně302
3.6.6.2 Dysplázie mitrální chlopně302
3.6.6.3 Ostatní postižení semilunárních chlopní307
3.6.7 Vady kombinované327
3.6.7.1 Fallotova tetralogie327
3.6.7.2 Ostatní kombinované vady334
3.7 Patologické stavy odečitatelné z Mmodu345
3.7.1 Systolický dopředný pohyb345
3.7.2 Porucha relaxace levé komory345
4. Barevná obrazová příloha347
5. Tabulky a grafy353
Literatura375
Reklamní inzerce381
Rejstřík klíčových slov387