Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Exotic Animal Hematology and Cytology, 5th Edition

Stručný popis

Nově přepracované páté vydání hematologie a cytologie exotických zvířat přináší plně aktualizované vydání nejúplnějšího zdroje informací hematologie a cytologie u exotických zvířat. První vydání spatřilo světlo světa v roce 1988 a od té doby byla pravidelna aktualizována a bohatě ilustrována kvalitní obrázky nejvyšší kvality a podrobné popisy praktických technik. Autoři uspořádali publikaci dle druhů pacienta tak, aby bylo snazší rychle najít požadované informace. Nově je zahrnuto 45 nových případových studií, jenž zdůrazńují použití obsahu v reálném světě. Informace jsou orientovány na hlavní skupiny exotických zvířat. Je rozdělena do čtyř oddílů: savci, ptáci, plazi a ryby. Jednotlivé kapitoly v oddílech jsou chronologicky uspořádany a popisují jednotlivé techniky odběru vzorků, kde je každý odběr u těchto malých tvorečků velkou výzvou, zpracování krevních vzorků včetně vzorků kostní dřeně. Jsou detailně popsána hematopoeza a popisy jednotlivých krevních elementů za použití nepřeberného množství kvalitních mikroskopických snímků. Podobně jsou zpracovány kapitoly o cytologické diagnostice, kde jsou postupy prezentovány na klinických případech. Hematologie plazů je rozdělena s ohledem na krvetvorbu na hematologii plazů a obojživelníků. V hematologických kapitolách jsou detailně popisována jednotlivé krevní elementy, jejich fyziologický vzhled s popisem patologických nálezů vznikající působením toxinů a parazitů. Ve stejném duchu jsou koncipovány kapitoly věnované cytologii. Nejdříve jsou popsány fyziologický vzhled buněk a poté jsou podrobně popsány jejich změny při zánětlivých stavech, hyperplazii a malignéch neoplaziích s ohledem na variabilitu orgánových systémů u exotických zvířat. Publikace uzavírají přílohy V první příloze jsou uveden nejpoužívanější barevné techniky s recepty. V druhé příloze jsou tabulkově uspořádány hematogramy jednotlivých exotických zvířat se seznamem doporučených barvení podle krevních elementů. Třetí příloha je barevný atlas krevních elementů podle druhu exotických pacientů. Knihu uzavíra detailní rejstřík usnadňující orientaci v této jedinečné publikaci. Klinici, kteří hledají informace důležité pro stanovení diagnózy, terapie a prognóze, najdou v této publikaci zajisté požadované informace aplikvoatelné v náročné terenní praxi.
V publikaci čtenáři naleznou:
Důkladné popisy buněk, které jsou specifické pro savce, ptáky, plazy a druhy ryb s metodikami odběru vzorků krve a kostní dřeně a hematologických technik pro každou skupinu pacientů.
Komplexní specifické hodnocení periferní krve a kostní dřeně savců, ptáků, plazů a ryb.
Případové studie hematologie s aplikacemi na běžné klinické problémy reálné praxe.
Barevný atlas krevních buněk vybraných druhů pro rychlou a snadnou orientaci.
Rozsáhlá vyšetření cytodiagnostiky a zkoumání jedinečných rysů u savců, ptáků, plazů a ryb, stejně jako případové studie cytologie u ryb.
Přístup k videoklipům a dalším zprávám na doprovodné webové stránce.
Publikace se svým obsahem stává referenční příručkou pro klinické patology, anatomy, praktiky a střední personál, stejně jako pro studenty veterinární medicíny, kteří se účastní kurzů exotické hematologie a cytologie.
Velké množství barevných fotografií, přehledná grafická úprava z této publikace vytvořilo jedinečný zdroj informací tohoto oboru.

Autor: Terry W. Campbell, Krystan R. Grant

Cena s DPH:  asi 5132 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119660231
VydáníV. vydání 2022
Vazbapevná
Počet stran696
Popis

The newly revised Fifth Edition of Exotic Animal Hematology and Cytology delivers a fully updated new edition of the most complete reference to hematology and cytology in exotic animals. The book features high-quality images and step-by-step descriptions of practical techniques.

Organized by animal class to make it easier to quickly find critical information, the authors have included 45 new case studies to highlight the application of the content in a real-world setting. All major exotic animal groups are covered, including mammals, birds, reptiles, amphibians, and fish.

Clinicians seeking a decision-making aid for patient workup, treatment, and prognosis will find what they need in Exotic Animal Hematology and Cytology. The book also includes:

Thorough cellular descriptions unique to mammalian, avian, herptile, and fish species, with extensive discussions of blood and bone marrow sample collection and hematologic techniques for each group
Comprehensive evaluation of the peripheral blood specific to mammals, birds, herptiles, and fish, as well as the evaluation of bone marrow
Practical discussions of hematology case studies with applications to common real-world clinical problems
Color atlas of hemic cells of select species for quick and easy reference
Extensive examinations of cytodiagnosis and exploration of unique features within mammals, birds, herptiles, and fish, as well as cytology case studies and wet-mount cases in fish
Access to video clips and additional case reports on a companion website
Exotic Animal Hematology and Cytology is an essential reference for veterinary clinical pathologists, anatomic pathologists, clinicians, and technicians, as well as for veterinary students taking courses involving exotic hematology and cytology.
Terry W. Campbell, DVM, PhD, is an Associate Professor Emeritus of Zoological Medicine at the College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences at Colorado State University in Fort Collins, Colorado, USA, and was the head veterinarian at the Downtown Aquarium in Denver, Denver, Colorado, USA.
Krystan R. Grant, DVM, PhD, CertAqV, was a Post-Doctoral Fellow at the College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences at Colorado State University in Fort Collins, Colorado, USA, and is currently the Director of Pet Health at the PetSmart Home Office in Phoenix, Arizona, USA.

Obsah
PrefaceXI
AcknowledgmentsXII
About the Companion WebsiteXIV
Scientific NamesXV
SECTION 1 MAMMAL1
1. Blood and Bone Marrow Sample Collection and Preparation in Small Mammals3
a) Blood Sample Collection3
b) Blood Marrow Collection15
c) References17
2. Hematologic Techniques for Quantitative Assesment in Mammals19
a) Erythrocyte and Plasma Parameters19
b) Leukocyte Parameters21
c) Platetel Parameters21
d) References21
3. Evaluation and Interpretation of the Peripheral Blood of Mammals23
a) Mammalian Erythrocytes23
b) Erythrocyte Response to Disease28
c) Mammalian Leukocytes32
d) Platelets of Mammals40
e) Hemogram Evaluation of Specific Species42
f) References55
4. Evaluation of Mammalian Bone Marrow59
a) Mammalian Hematopoiesis59
b) Mammalian Bone Marrow Responses in Disease66
c) Bone Marrow Evaluation67
d) References67
5. Mammalian Hematology and Clinical Chemistry: Clinical Case Presentations69
a) Case 1: Chinchilla with Dental Disease69
b) Case 2: Guinea Pig with Gastric Stasis71
c) Case 3: Hedgehog with Anorexia73
d) Case 4: Ferret with Lethargy, Inappetence, and Labored Breathing75
e) Case 5: Ferret with Lethargy and Weakness79
f) References82
6. Sample Collection for Mammalian Cytodiagnosis83
a) Cytology Sampling and Evaluation Techniques83
b) Sample Locations83
c) Preparation for Cytologic Examination88
d) Sample Collection Techniques89
e) Sample Preparation and Evaluation94
f) References97
7. Mammalian Cytodiagnosis99
a)Normal Mammalian Cytology99
b) Inflammation110
c) Hyperplasia/Benign Neoplasia124
d) Malignant Neoplasia129
e) Effusions153
f) Infectious Agents160
g) References168
8. Mammalian Cytology: Clinical Case Presentations175
a) Case 1: Hedgehog with Swelling under Right Forelimb175
b) Case 2: Dumbo Rat with Mass on Its Face175
c) Case 3: Hedgehog with a vaginal mass178
d) Case 4: Sugar Glider with a Mass in the Left Axilla179
e) Case 5: Ferret with an Abdominal Mass181
f) References184
SECTION 2 AVIAN185
9. Blood and Bone Marrow Sample Collection and Preparation in Birds187
a) Blood Sample Collection187
b) Blood Sample Handling and Preparation192
c) Bone Marrow Collection195
d) Preparation of the Bone Marrow Sample197
e) References199
10. Hematologic Techniques for Qantitative Assessment in Birds200
a) Erythrocyte and Plasma Parameters200
b) Leukocyte Parameters204
c) Thromboyte Parameters207
d) Quantitative Evaluation of Bone Marrow Aspirates207
f) References207
11. Evaluation and Interpretation of Peripheral Blood of Birds209
a) Avian Erythrocytes209
b) Factors Affecting the Avian Erythrogram214
c) Erythrocyte Response to Disease216
d) Avian Leukocytes220
e) Normal Variation to the Leukogram of Birds228
f) Leukocyte Response to Disease228
g) Avian Thrombocytes235
h) Avian Blood Parasites237
i) Bacteremia244
j) References244
12. Evaluation of Avian Bone Marrow253
a) Avian Hematopoiesis253
b) Avian Hematopoietic Tissue other than Bone Marrow259
c) References260
13. Avian Hematology and Clinical Chemistry: Clinical Case Presentations262
a) Case 1: Cockatoo with Lethargy and Anorexia262
b) Case 2: Swainson's Hawk with Head Trauma265
c) Case 3: Pionus Parrot with Weight Loss, Exercise Intolerance, and Sneezing269
d) Case 4: Conure with Lethargy and Anorexia273
e) Case 5: Hawk with Dehydration and Emaciation274
f) References278
14. Sample Collection for Avian Cytodiagnosis279
a) References286
15. Avian Cytodiagnoses288
a) Normal Avian Cytology288
b) Inflammation298
c) Hyperplasia/Benign neoplasia315
d) Malignant Neoplasia319
e) Effusions332
f) Infectious Agents338
g) References354
16. Avian Cytology and Clinical Chemistry: Clinical Case Presentations365
a) Case 1: Lethargic Parrot365
b) Case 2: Macaw with Periorbital Swelling366
c) Case 3: Eagle with Sqollen Right Foot369
d) Case 4: Owl with Oral Lesions370
e) Case 5: Hawk with Skin Lesions371
f) References374
SECTION 3 HERPTILE375
17. Blood and Bone Marrow Sample Collection and Preparation in Reptiles and Amphibians377
a) Blood Sample Collection377
b) Blood Sample Handling and Preparation387
c) Bone Marrow Collection388
d) References389
18. Hematologic Techniques for Quantitative Assessment in Reptiles and Amphibians391
a) Erythrocyte and Plasma Parameters391
b) Leukocyte Parameters394
c) Thrombocyte Parameters397
d) References397
19. Evaluation and Interpretation of the Peripheral Blood and Bone Marrow of Reptiles399
a) The Interpretation of the Reptile Hemogram399
b) Reptile Erythrocytes399
c) Factors Affecting the Reptile Erythrogram401
d) Erythrocyte Response to Disease404
e) Reptile Leukocytes405
f) Normal Variation to the Leukogram of Reptiles413
g) Leukocyte Response to Disease414
h) Reptile Thrombocytes419
i) Reptile Blood Parasites420
j) Reptile Hematopoiesis and Bone Marrow Evaluation425
k) References428
20. Evaluation and Interpretation of the Peripheral Blood and Marrow of Amphibians433
a) Amphibian Erythrocytes433
b) Amphibian Leukocytes435
c) Amphibian Thrombocytes439
d) Amphibian Blood Parasites440
e) Amphibian Hematopoiesis and Bone Marrow Evaluation440
f) References441
21. Herptile Hematology and Clinical Chemistry: Clinical Case Presentations443
a) Case 1: Snake with Nasal Discharge and Mites443
b) Case 2: Snake with Neurologic Behavior and Skin Nodules445
c) Case 3: Comparsion of two chelonian respiratory cases448
d) Case 4: Case Series of Chelonian Dystocia and Follicular Stasis454
e) Case 5: Lizard with Limb Lameness, Lethargy, and Anorexia463
f) References465
22. Sample Collection for Herptile Cytodiagnosis466
a) Sample Locations466
b) References469
23. Herptile Cytodiagnosis470
a) Normal Cytology470
b) Inflammation475
c) Hyperplasia/Benign Neoplasia488
d) Malignant Neoplasia489
e) Effusions498
f) Infectious Agents500
g) References511
24. Herptile Cytology and Clinical Chemistry: Clinical Case Presentations518
a) Case 1: Snake with a Bulging Eye518
b) Case 2: Lizard with Lethargy and Neurologic Disordes521
c) Case 3: Lizard with Skin Lesion524
d) Case 4: Thin Snake with Swollen Mouth524
e) Case 5: Snake with Diarrhea527
f) References528
SECTION IV FISH529
25. Blood Sample Collection and Preparation in Fish531
a) Blood Sample Collection531
b) Blood Sampling Handling and Preparation537
c) References539
26. Hematologic Rechniques for Qantitative Assessment in Fish541
a) Erythrocyte and Plasma Parameters541
b) Leukocyte Parameters545
c) Thrombocyte Parameters546
d) Whole Blood Preservatives547
e) References547
27. Evaluation and Interpretation of the Peripheral Blood of Fish549
a) Fish Erythrocytes549
b) Factors Affecting the Piscine Erythrogram552
c) Erythrocyte Response to Disease554
d) Fish Leukocytes556
e) Variations in the Leukogram of Fish565
f) Fish Thrombocytes and Hemostasis567
g) Fish Blood Parasites569
h) Viral Inclusions570
i) References571
28. Piscine Hematopoiesis575
a) References576
29. Piscine Hematology and Clinical Chemistry: Clinical Case Presentations578
a) Case 1: Nurse Shark with Excessive Gilling578
b) Case 2: Reficulated Stingray with Bite Wounds581
c) Case 3: Southern Stingray with Anorexia582
d) Case 4: Knifefish with Tail Wound586
e) Case 5: Toadfish Found Abnormally Floating586
f) References591
30. Sample Collection for Wet Mounts and Cytodiagnosis in Fish593
a) Sampling Techniques for Wet Mounts593
b) Sampling Techniques for Cytodiagnosis596
c) References599
31. Wet-Mount Microscopy in Fish600
a) Sample Evaluation600
b) Nonparasitic Pathogens603
c) Cutaneous Fish Parasites605
d) Nonpathogenic Organisms618
e) References619
32. Wet-Mount Microscopy in Fish: Clinical Case Presentations662
a) Case 1: Tiger Barb with Skin and Behavior Changes662
b) Case 2: Newly Arrived Goldfish662
c) Case 3: Cichlid with a Missing Eye624
d) Case 4: Catfish with Rapid Breathing and Lethargy625
e) Case 5: Damselfish with Skin Lesions and Behavior Changes625
33. Piscine Cytodiagnosis627
a) Skin627
b) Calcinosis Circumscripta630
c) Fecal Cythology630
d) Mycobacteriosis630
e) Saprolegniasis631
f) Thyroid631
g) Hepatic Lipidosis631
h) Neoplasia631
i) Effusions635
j) Parasites636
k) Sample Contamination636
l) References637
34. Piscine Cythology and Clinical Chemistry: Clinical Case Presenations639
a) Case 1: Shark with Cutaneous Nodules639
b) Case 2: Trout with a Mass on Mandible640
c) Case 3: Seahorse with Possible Gas Bubble Disease643
d) Case 4: Carp with Swollen Operculum644
e) Case 5: Perch with Mass on Left Gill645
f) References647
Appendices648
A. Stains and Solutions Used in Hematology and Cytology648
a) Acid-Fast Stain648
b) Gram's Stain648
c) Macchiavello's Stain649
d) Modified Giménez Stain649
e) New Methylene Blue Stain650
f) Standard Natt and Herrick's Solution and Stain650
g) Elasmobranch-Modified Natt and Herrick's Solution and Stain651
h) Quick or Stat Stains651
i) Sudan III and Sudan IV Stains652
j) Wright-Giemsa Stain652
B. Hematologic Values653
C. Plate Captions663
a) Mammal Plates663
b) Avian Plates665
c) Herptile Plates668
d) Piscine Plates676
D. Common Artifacts Found in Blood Film and Cytologic Samples681
a) Artifacts Associated with Contamination of the Sample681
b) Artifacts Associated with Poor Sample Preparation683
Index686