Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Farm Animal Anesthesia: Cattle, Small Ruminants, Camelids, and Pigs, 2nd Edition

Stručný popis

Kolektiv mezinárodně uznávaných specialistů kompletně přepracovali původní vydání a vytvořili praktickou a snadno použitelnou příručku technik spojených s anestezií a zvládáním bolesti u hospodářských zvířat (skot, malí přežvýkavci, velbloudi a prasata). Nové vydání zahrnuje pokroky v chirurgických a diagnostických technikách s nejnovějšími léky a vybavením. Publikace je bohatě ilustrována s uvedením popisů nových technik. Uvedeny jsou přehledně aktualizované informace o kombinacích léků a anestetických technikách, které jsou relevantní pro malé přežvýkavce a prasata chovaných v domácnosti, což odráží jejich rostoucí popularitu. Byly přidány nové kapitoly a témata o přípravcích vyvolávající úplnou svalovou relaxaci, možnosti využití ventilátorů při složitých operacích. Komplexně byly aktualizované regionální anestetické techniky, chirurgické a diagnostické úkony na stojícím pacientovi. Čtenáři zajisté přivítají možnosti využití odkazu na doprovodnou webovou stránku publikace s videoklipy demonstrujícími anestetické techniky popsané v publikaci.
Kniha také obsahuje:
Důkladný úvod do obecných preanesteziologických vyšetření u přežvýkavců, velbloudů, včetně alpak, lam a prasat.
Komplexní přehled běžně používaných preanestetik a injekčních anestetik, včetně anticholinergik, sedativ, trankvilizérů, analgetik a injekčních anestetik.
Přínosné jsou úvahy výhodách sedace, možnostech úkonech vykonaných na stojícím pacientovi, včetně nových kombinací léků.
Podrobný popis použití neuromuskulárních blokátorů a jejich monitoring u hospodářských zvířat.
Kompletní přehled regulačních a právních aspektů anestetik a analgetik používaných u hospodářských zvířat.
Poslední kapitoly jsou věnovány symbolicky euthanázii hospodářských zvířat.
Publikace je nepostradatelným zdrojem pro chovatele hospodářských zvířat, veterinární chirurgy, anesteziology a výzkumné pracovníky, stejně jako pro studenty veterinární medicíny.
Každá kapitola je uzavřena seznamem doporučení literatury.


Autor: HuiChu Lin (editor) , Thomas Passler (editor) , Stuart Clark-Price (editor)

Cena s DPH:  asi 4000 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119672548
VydáníII. vydání 2022
Vazbapevná
Počet stran311
Popis

The newly revised Second Edition of Farm Animal Anesthesia: Cattle, Small Ruminants, Camelids, and Pigs is practical and easy-to-use manual for techniques associated with anesthesia and pain management in farm animal species. The new edition incorporates advances in surgical and diagnostic techniques, with the latest drugs and equipment, updated images, and new technique descriptions added throughout the book.

Farm Animal Anesthesia offers additional and updated information on drug combinations and anesthetic techniques relevant to small ruminants and potbellied pigs, reflecting their growing popularity. New chapters and topics on paralytic drugs for complete muscle relaxation, use of ventilators for advanced and complex surgeries, updated local and regional anesthetic techniques, and comprehensive standing surgery and diagnostic procedures have been added.

Readers will also benefit from access to a companion website with video clips demonstrating local and regional anesthetic techniques described within. The book also includes:

A thorough introduction to general preanesthetic considerations for ruminants, camelids, including alpacas and llamas, and potbellied pigs
A comprehensive exploration of commonly used preanesthetics and injectable anesthetics, including anticholinergics, sedatives, tranquilizers, analgesics, and injectable anesthetics
Practical discussions of standing sedation and chemical restraint, including new drug combinations for reliable restraint and remote drug delivery
In-depth description of the use of neuromuscular blocking drugs and monitoring in farm animals
Complete review of regulatory and legal considerations of anesthetics and analgesics used in farm animals
Farm Animal Anesthesia is an indispensable resource for farm animal practitioners, veterinary surgeons, veterinary anesthetists, and researchers, as well as for veterinary students and residents in surgery and anesthesia.
ABOUT THE AUTHOR
The editors

HuiChu Lin, DVM, MS, DACVAA, is Professor of Anesthesia in the Department of Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine at Auburn University in Auburn, Alabama, USA.

Thomas Passler, DVM, PhD, DACVIM-LA, is Professor of Food and Fiber Animals in the Department of Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine at Auburn University in Auburn, Alabama, USA.

Stuart Clark-Price, DVM, MS, DACVIM-LA, DACVAA, CVA, is Associate Professor of Anesthesia in the Department of Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine at Auburn University in Auburn, Alabama, USA.

Obsah
Contributing AuthorsXIII
PrefaceXV
About the Companion WebsiteXVII
HuiChu Lin Chapter 1. Preanesthetic Considerations1
Positioning2
Ruminal tympany3
Regurgitation3
Salivation4
Malignant hyperthermia5
Differences in sensitivity to anesthetics6
Preanesthetic preparation7
References12
HuiChu Lin Chapter 2. Commonly Used Preanesthetics16
Acepromazine (phenothiazine derivatives)17
Droperidol and azaperone (butyrophenone derivatives)18
Detomidine, dexmedetomidine, medetomidine, romifidine, and xylazine (α2 agonists)19
Atipamezole, tolazoline, yohimbine, and vatinoxan (α2 antagonists)26
Diazepam and midazolam (benzodiazepine derivatives)25
Chloral hydrate28
References29
HuiChu Lin Chapter 3. Standing Sedation and Chemical Restraint37
Cattle37
Small ruminants and camelids41
Swine51
References56
HuiChu Lin Chapter 4. Injectable Anesthetics and Field Anesthesia60
Injectable anesthetics60
Ketamine60
Telazol63
Propofol66
Alfaxalone67
Guaifenesin68
Field anesthesia69
Cattle69
Small ruminants and camelids74
Swine77
References91
Stuart Clark-Price Chapter 5. Neuromuscular Blocking Agents101
Physiology of the neuromuscular junction101
Mechanism of action of NMBA102
Depolarizing neuromuscular blocking agents102
Non-depolarizing neuromuscular blocking agents102
Clinically useful NMBA103
Atracurium103
Cis-atracurium103
Vecuronium104
Rocuronium104
Monitoring of NMBA action104
Reversal of NMBA107
References110
HuiChu Lin Chapter 6. Inhalation Anesthesia and Use of Ventilator112
Cattle118
Small ruminants and camelids120
Swine121
Use of Ventilators121
References129
HuiChu Lin Chapter 7. Perioperative Monitoring and Management of Complications135
Perioperative monitoring135
Supportive fluid therapy144
Positioning144
Recovery145
Perioperative complications147
Regurgitation and aspiration pneumonia147
Airway obstruction147
Ruminal tympany/bloat148
Salivation149
Hypoventilation149
Cardiac arrhythmias150
Hypotension151
Hypothermia152
Malignant hyperthermia152
Postanesthetic neuromyopathy153
Cardiovascular collapse154
References155
Jessica Rush and Jenna Stockler Chapter 8. Local and Regional Anesthetic Techniques159
Local anesthetic agents159
Anesthesia for dehorning160
Anesthesia for the eye and eyelids163
Nasal anesthesia165
Anesthesia for reproductive procedures and for cessation of straining166
Caudal epidural anesthesia166
Continuous caudal epidural anesthesia168
Internal pudendal nerve block169
Dorsal penile nerve block170
Sacral paravertebral nerve block171
Lumbosacral epidural anesthesia172
Anesthesia for laparotomy174
Line block174
Inverted L block175
Proximal paravertebral block176
Distal paravertebral block178
Anesthesia for udder and teats179
Anesthesia of the limbs180
Castration183
References185
Benjamin Newcomer Chapter 9. Anesthetic Management of Specific Procedures189
Urogenital surgery in the male190
Castration190
Penile papilloma192
Persistent frenulum192
Penile translocation192
Epididymectomy193
Vasectomy193
Urogenital surgery in the female193
Cesarean section193
Ovariectomy195
Vaginal prolapse195
Perineal laceration195
Surgical disorders of the abdomen196
Laparotomy196
Disorders of the forestomachs197
Displacements and volvulus of the abomasum198
Small intestine disorders (intussusception, intestinal volvulus, intestinal obstruction)198
Urolithiasis and bladder rupture199
Umbilical hernias200
Musculoskeletal indications201
Dehorning201
Claw amputation and facilitated ankylosis202
Excision of interdigital fibromas202
Teeth Floating202
Tail docking202
Rectal prolapse203
Wounds, lumps, bumps, and abscesses203
Wound management203
Ocular squamous cell carcinoma204
Enucleation204
Entropion204
Abscess removal for caseous lymphadenitis205
References205
HuiChu Lin Chapter 10. Pain Management for Farm Animals207
Local anesthetics209
Systemic pain management211
Opioid analgesics211
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs215
Alpha-2 agonists219
Ketamine220
Gabapentin221
Drug combinations for pain management221
Constant rate infusion222
Local or regional analgesia229
Caudal epidural analgesia229
Lumbosacral epidural anesthesia230
Intra-articular analgesia231
References235
Manuel F. Chamorro and Paul H. Walz Chapter 11. Fluid Therapy247
General considerations247
Physiology of body fluids248
Patient assessment249
Fluid and electrolyte therapy in the perioperative period251
Quantity and rate of fluid administration251
Fluid type selection253
Fluid therapy in cases of calf diarrhea255
Fluid therapy in cases of acute ruminal acidosis (grain overload)256
Fluid therapy in cases of Hepatic lipidosis/Ketosis/Pregnancy toxemia256
Fluid therapy in cases of abomasal and small intestinal disorders257
Fluid therapy for cases of sepsis (septic peritonitis, septic omphalitis, etc.)257
Fluid therapy in cases of urinary tract obstruction/rupture258
Whole blood transfusions258
Method of administration259
Monitoring fluid administration259
References260
Thomas Passler Chapter 12. Regulatory and Legal Considerations of Anesthetics and Analgesics Used in Food Producing Animals263
Alpha-2 agonists and antagonists266
Barbiturates270
Benzodiazepines270
Dissociative anesthetics270
Local anesthetics272
Opioids273
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)274
Phenothiazine Derivatives277
Propofol277
References278
Thomas Passler 13. Euthanasia of Farm Animals285
Considerations prior to Euthanasia285
The Process of Euthanasia287
Methods of euthanasia288
Injectable euthanasia agents288
Physical methods289
Adjunctive and other methods of euthanasia293
Considerations Subsequent to Euthanasia293
References294
Index299