Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Fretky, králíci a hlodavci klinická medicína a chirurgie III. vydání II. díl

Stručný popis

Druhý díl celobarevného souhrnného zdroje informací vám pomůže s péčí o běžně chované drobné savce s rozsahem od jejich chovu, preventivní medicíny až po terapii onemocnění. Obsah publikace zahrnuje kapitoly o oftalmologii, stomatologii a zoonózách, které jinde nenajdete. Na obrázcích jsou názorně demonstrovány klíčové postupy související s interpretací rentgenogramů, relevantní anatomií a diagnostickými, chirurgickými a terapeutickými technikami. Jedná se o neocenitelný zdroj informací pro veterinární lékaře, techniky, studenty, vědecké pracovníky, majitele obchodů se zvířaty, majitele a chovatele zvířat.

Charakteristika publikace
· Nové barevné obrázky prezentují někdy i nepatrné anatomické části těla a patologické změny u drobných savců a usnadňují tak precizní diagnostiku
· Rozšíření kapitoly Zoonotická onemocnění reaguje na zvýšenou možnost přenosu onemocnění na člověka vzhledem k vzrůstající popularitě chovu těchto exotických
· zvířat
· Pro každý živočišný druh je podrobně popsáno a názorně ilustrováno několik chirurgických zákroků
· Rychlé a snadné vyhledávání potřebných informací je umožněno díky logickému uspořádání do částí věnovaných konkrétnímu živočišnému druhu a kapitolám uspořádaných dle jednotlivých orgánových systémů
· Část věnovaná preventivní medicíně zahrnuje základní biologii, chov a rutinní péči o zdravá zvířata
· Lékopis poskytuje neocenitelné množství komparativních informací o kompletním dávkování léčiv pro mnoho druhů

Autor: Katherine Quesenberry

Cena s DPH:  1433 Kč
Skladem 5 a více kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelNakladatelství Medicus veterinarius MVDr. Leoš Grejcar
ISBN9788087537039
Vydánípřeklad anglického originálu III. vydání z roku 2011
Vazbapevná
Počet stran593
Popis

Po patnácti letech od prvního vydání knihy „Fretky, králíci a hlodavci: Klinická medicína a chirurgie“ se ve veterinární praxi obor nemoci a chirurgie exotických drobných savců stal populárnější a je ve skutečnosti neodlučitelnou součástí většiny veterinárních klinických praxí. Vzrůstající zájem o drobné savce urychlil výzkum u těchto zvířat nejen jako zvířat laboratorních, ale také jako druhů chovaných ze záliby. Poté co se informace o těchto živočišných druzích stali přístupnější na internetových stránkách a diskuzích, veřejnost zjistila, že drobní savci jsou ideální jako domácí mazlíčci a zaslouží si vysoce kvalitní veterinární péči. Mnoho majitelů těchto zvířat nehledí na jejich pořizovací hodnotu a očekávají tu nejlepší veterinární péči minimálně na stejné úrovni jako je nabízena u psů a koček. Jak rostou počty drobných savců chovaných ze záliby, a to zejména králíků, činčil a morčat, prezentovaných veterinárnímu lékaři ke kontrole zdravotního stavu, všeobecně se zvyšují i výdaje za jejich péči. Jako veterinární lékaři proto musíme být schopni nabídnout drobným savcům vysoký stupeň medikamentózní a chirurgické péče, a to na základě náležitých znalostí.
Zatímco dříve bylo o drobných savcích publikováno minimum informací, nyní existuje mnoho dostupných publikací, webových stránek a článků v časopisech týkajících se různých témat od medicíny, chirurgie, zobrazovacích metod a klinických technik až po chování zvířat. Některé z těchto prací jsou originální a některé práce prezentují stejný materiál, který je pouze převeden do jiného formátu.
Touto třetí edicí „Fretky, králíci a hlodavci: Klinická medicína a chirurgie“ jsme se pokusili zůstat věrni naší misi publikovat nejnovější informace pro čtenáře v přátelském formátu, vyčerpávajícího, ale ještě stručného textu. Všechny kapitoly byly aktualizovány a byly přidány nové kapitoly „Akutní medicína a péče o kritického pacienta“ a „Chování drobných savců“. Vzhledem k velkému nárůstu informací o těchto živočišných druzích jsme se snažili zaměřit na relevantní a hodnověrné informace, které jsou následně prezentované našim čtenářům. Naši autoři patří ve veterinární medicíně mezi vysoce respektované a zahrnují širokou škálu odborníků na choroby exotických zvířat chovaných ze záliby, odborníků na interní medicínu, chirurgii, akutní péči a medicínu laboratorních zvířat.
Jsme pyšní na to, že můžeme prezentovat tuto třetí edici „Fretky, králíci a hlodavci: Klinická medicína a chirurgie“ našim kolegům a čtenářům a zejména jsme rádi, že je tato edice vydána barevně. Jsme velmi vděčni autorům jednotlivých kapitol a týmu redakce Elsevier, zejména Penny Rudolph, Brandi Graham a Carol O’Connell, za jejich trpělivost a velmi těžkou práci při sestavení této publikace. Jsme přesvědčeni, že se formát, provedení, informace a věrohodnost „Růžové knihy“ stanou součástí vzrůstajícího standardu tohoto podoboru veterinární medicíny.

Obsah
Druhý díl393
Oddíl V: Ostatní drobní savci393
Robert D. Ness, DVM Cathy A. Johnson-Delaney, DVM, Diplomate ABVP (Avian, Exotic Companion Mammal) 29. Vačice393
Evelyn Ivey, DVM, Diplomate ABVP (Avian) James W. Carpenter MS, DVM, Diplomate ACZM 30. Afričtí ježci411
Oddíl VI: Obecná témata429
Michelle G. Hawkins, VMD, Diplomate ABVP (Avian) Peter J. Pascoe, BVSc, Diplomate ACVA, DVA, Diplomate ECVAA 31. Anestezie, analgézie a sedace drobných savců429
Vittorio Capello, DVM, Diplomate ABVP (Exotic Companion Mammal), Diplomate ECZM (Small Mammal) Angela M. Lennox, DVM, Diplomate ABVP (Avian) 32. Stomatologie u drobných savců452
Ashley Zehnder, DVM, Diplomate ABVP (Avian) Amy S. Kapatkin, DVM, MS, Diplomate ACVS 33. Ortopedie u drobných savců472
Stephen J. Divers, BSc (Hons), BVetMed, Diplomate ACZM, Diplomate ECZM (Herpetology), Diplomate ZooMed, FRCVS 34. Diagnostická a chirurgická endoskopie485
Anthony J. Fischetti, DVM, MS, Diplomate ACVR 35. Zobrazovací metody502
Andrea Siegel, DVM Andrew S. Loar, DVM, Diplomate ACVIM James Walberg, DVM, Diplomate ACVP 36. Hematologie a cytologie u drobných savců511
Alexandra van der Woerdt, DVM, MS, Diplomate ACVO, Diplomate ECVO 37. Oftalmologie523
Marla Lichtenberger, DVM, Diplomate ACVECC Angela M. Lennox, DVM, Diplomate ABVP (Avian) 38. Akutní a kritická péče u drobných savců532
Teresa Bradley Bays, DVM, CVA 39. Chování drobných savců545
Mark A. Mitchell, DVM, MS, PhD, Diplomate ECZM (Herpetology) Thomas N. Tully, Jr., DVM, MS, Diplomate ABVP (Avian), Diplomate ECZM (Avian) 40. Zoonotická onemocnění557
James K. Morrisey, DVM, Diplomate ABVP (Avian) James W. Carpenter MS, DVM, Diplomate ACZM Příloha: Lékopis566
Rejstřík577