Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Goat Medicine and Surgery

Stručný popis

Kozy jsou v celosvětovém měřítku jedním z nejrozšířenějších domácích zvířat, a to hlavně díky jejich nenáročnosti a přínosu pro chovatele. Současný chov koz v sobě zahrnuje plné spektrum aktivit od kočovných kmenů, které se pohybují se svými zvířaty až po pastviny v Austrálii, k výkrmům kůzlat na maso a k intenzivním systémům produkce kozího mléka. Vedle těchto výrobních systémů jsou ale také kozy chovávány v malém počtu jako domácí zvířata a můžeme se s nimi setkávat na veřejných místech. Autorský kolektiv v publikaci popisuje klíčová onemocnění, která mohou mít dopad na zdraví a blaho koz na celém světě a poskytují informace o diagnostice, terapii, prognóze, managementu a kontrole. Uvedeny jsou základy anatomii, přehled běžných plemen a zásady chovu. Publikace je členěna podle orgánových soustav s uvedením diferenciálních diagnóz, po níž následuje stanovení diagnózy a doporučená léčba. Publikace zahrnuje širokou škálu poruch a onemocnění, včetně nových a objevujících se nemocí. Publikace je nepostradatelná nejen pro praktické veterinární lékaře, ale i vědecké odborníky a zemědělské poradce.

Autor: David Harwood BVetMed, MRCVS: David qualified from the Royal Veterinary College in 1974, and worked in farm animal practice until 1983. He then joined the Ministry of Agriculture (now Defra) working for 30 years as a veterinary investigation officer, focusing on the investigation of farm animal disease and production problems by post mortem examination, laboratory testing and field investigation. He has a special interest in ruminant health and welfare, and farm animal disease surveillance. He was President of the British Cattle Veterinary Association in 2002 / 2003.He is currently working as an independent veterinary consultant, is an Honorary Veterinary surgeon to the British Goat Society and Chairman of the Goat Veterinary Society. He is an honorary reader in veterinary pathology at the University of Surrey, and a visiting lecturer at a number of UK Vet Schools on goat health and welfare. Karin Mueller MVSc DCHP DECBHM MRCVS: Karin graduated in Germany and worked in private practice and academia in a variety of positions in the UK and New Zealand, including leading the farm animal clinical section at Cambridge veterinary school for over a decade. She completed a MVSc in Theriogenology, holds both the European and RCVS Diploma in cattle health, and is a European Specialist in bovine health management. In addition to her expertise in ruminant medicine, Karin has been involved with South American Camelids since 1999, greatly contributing to the advancement and further understanding of health and disease in these species. She was awarded the Felipe Benevides Trophy in recognition of her contributions to the camelid industry in 2012. Karin regularly speaks at national and international conferences and has authored numerous publications in the fields of bovine, caprine and camelid medicine. She is particularly interested in reproduction, medicine, and soft tissue surgery. Karin is now a Senior Lecturer in reproduction and animal husbandry at Liverpool University, and works as a consultant in camelid and bovine medicine.

Cena s DPH:  asi 2133 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelCRC Press
ISBN9781498748636
Vydání2018
Vazbapevná
Počet stran370
Popis

Goats are one of the most widely kept domestic animals globally, mainly as a result of the relative ease with which they can be kept and the obvious benefits provided to those who keep them. Goat Medicine and Surgery describes the key diseases that can have an impact on goat health and welfare worldwide, providing information on diagnosis, treatment, prognosis, management and control.  
Covers basic anatomy, common breeds and husbandry.
Divided into chapters covering each body system
Offers the common differential diagnoses, followed by the specific diagnosis and recommended treatments
Covers a wide range of disorders, including new and emerging diseases

Modern goat keeping gives us a full spectrum of activity from nomadic tribes moving with their animals, to the range-keeping in Australia, to units fattening goat kids for meat and to intensive goat dairy production systems.  Alongside these production systems are those in which goats are kept in small numbers as a hobby, as pets and at public attractions. This book deals with the diseases and challenges impacting all kinds of goats and their owners. It will be invaluable to veterinarians in practice and training, animal scientists and agricultural advisors, as well as scientists interested in animal welfare.
Features
Covers both goat medicine and surgery
Covers basic anatomy, commons breeds and husbandry
Includes new and emerging diseases

Authors
David Harwood BVetMed, MRCVS: David qualified from the Royal Veterinary College in 1974, and worked in farm animal practice until 1983. He then joined the Ministry of Agriculture (now Defra) working for 30 years as a veterinary investigation officer, focusing on the investigation of farm animal disease and production problems by post mortem examination, laboratory testing and field investigation. He has a special interest in ruminant health and welfare, and farm animal disease surveillance. He was President of the British Cattle Veterinary Association in 2002 / 2003.He is currently working as an independent veterinary consultant, is an Honorary Veterinary surgeon to the British Goat Society and Chairman of the Goat Veterinary Society. He is an honorary reader in veterinary pathology at the University of Surrey, and a visiting lecturer at a number of UK Vet Schools on goat health and welfare.
Karin Mueller MVSc DCHP DECBHM MRCVS: Karin graduated in Germany and worked in private practice and academia in a variety of positions in the UK and New Zealand, including leading the farm animal clinical section at Cambridge veterinary school for over a decade. She completed a MVSc in Theriogenology, holds both the European and RCVS Diploma in cattle health, and is a European Specialist in bovine health management. In addition to her expertise in ruminant medicine, Karin has been involved with South American Camelids since 1999, greatly contributing to the advancement and further understanding of health and disease in these species. She was awarded the Felipe Benevides Trophy in recognition of her contributions to the camelid industry in 2012. Karin regularly speaks at national and international conferences and has authored numerous publications in the fields of bovine, caprine and camelid medicine. She is particularly interested in reproduction, medicine, and soft tissue surgery. Karin is now a Senior Lecturer in reproduction and animal husbandry at Liverpool University, and works as a consultant in camelid and bovine medicine.

Obsah
Chapter 1: Introduction.1
Evolution1
Goat Breeds and their Purposes.3
Genomics.3
Behaviour.4
Nutrition.7
Enviroment.11
Housing.11
Fencing.12
Tethering.12
Handling.12
Physiology and Body Features.13
Lactation.13
Horns.13
Goat.13
Wattles.14
Weight.14
Longevity.14
History Taking and Clinical Examniation.14
Farm related history of interest.14
For the individual animal history of interest.14
Basic Clinical examination.14
Administering Medication.15
Oral Administration.15
Subcutaneus injection.16
Intramusculat injection.16
Intravenous injection and catheterisation.17
Intraperitoneal injection.18
Subconjunctival injection.18
Routine Procedures and Health Planning.18
Biosecurity.18
Legislation.20
Chapter 2: Reproductive System:21
The Doe.21
Normal structure and function.21
Fertility.21
Fecundity.22
Oestrus Cycle and Signs of Oestrus.22
Control of Oestrus.23
Out-of.season breeding.23
Synchronisation during the breeding season.23
Ovarian Disorders.24
Anoestrus.24
Cystic ovarian diseases.25
Breeding.25
Natural service.25
Artificial insemination.26
Embryo transfer.27
Pregnancy diagnosis.28
Misalliance.28
Uterine Disorders.28
Anatomical abnormalities – congenital.28
Anatomical abnormalities – acquired.29
Endometritis.30
Uterine Neoplasia.31
Herd Infertility Problem.32
Infectious Diseases.32
Caprine herpesvirus 1.32
Embryonic Loss and Abortion.33
Abortion.34
Common infectious causes of Abortion.35
Toxoplasmosis.35
Chlamydiosis (syn. enzootic abortion, ovine enzootic abortion).36
Q fever.38
Brucellosis.39
Listeriosis.40
Less common infectious causes of abortion.41
Salmonellosis.41
Neosporosis.42
Tick-borne fever.42
Arbovirus infections.42
Campylobacter infection.42
Leptospirosis.43
Border diseases virus/bone viral diarhoea virus /BDV/BVDV).43
Caprine herpesvirus.43
Rift Valley fever.43
Maceration- no-specific.43
Non-infectious causes of abortion.43
Pharmaceutical products.43
Toxicity.44
Vitamin/mineral deficiencies.44
Malnutrition/pregnancy toxaemia.44
Habitual abortion in Angoa goats.44
Mummification – non-specific.44
The Buck.45
Normal Structure and Function.45
Out-of-Season Breeding.45
Indications.45
Techniques.45
Examination for Breeding Soundness.45
Indications.45
Aetiology.46
History.47
Physical examination.47
Genital tract examination.47
Semen evaluation.47
Testicular and Epididymal Abnormalities.49
Testicular hypoplasia.49
Testicular degeneration or atrophy.49
Orchitis and epididymitis.50
Cryptorchism (syn. retained gonád).51
Accessory sex Gland Disorders.52
Penis and Prepuce Abnormalities.52
Penile deviation.52
Penile trauma.52
Phimosis and paraphimosis.54
Balanoposthitis.54
Neoplasia of the male reproductive tract.55
Castration.56
Vasectomy.57
Temporary suppression of fertility.59
Othe male disorders.59
Gynecomastia.59
Veneral diseases.59
Chapter 3: Pregnancy and Parturition.61
Pregnancy61
Pregnancy diagnosis.61
Prepartum problems.63
Hypocalcaemia and pregnancy toxaemie.63
Mummification, maceration and fetal maldevelopment.63
Pseudopregnancy (syn. cloudburst, hydrometra).63
Hydrops uteri.64
Vaginal and cervical prolapse.65
Rupture or herniation of the uterus.66
Induction of parturition.67
Ante-natal preparation.67
Parturition.67
Normal parturition.67
Dystocia.68
Uterine torsion.71
Caesareean section.72
Fetotomy.75
Post-parturient problems.77
Haemorrhage.77
Laceration of the cervix.77
Laceration of the vagina.78
Recto-vaginal fistula.78
Vaginal prolapse – post parturients.79
Uterine rupture.79
Uterine prolapse.79
Retained fetal membranes.81
Metritis.82
Necrotic vaginitis.84
Bladedder ecersion of herniation.84
Chapter 4: Neonatology.85
Introduction.85
¨Weak Newborn Kids.85
Congenital abnormalites.85
Genetic abnormalites.85
Developmental insult abnormalites.85
Mineral shortfall abnormalities.86
Mineral Shortfall abnormalities.86
Known heritable abnormalities.86
Respiration.86
Normal adaptation.86
Asphyxia.86
Cardiac Function and Circulation.88
Normal adaptation.88
Absent heartbeat.88
Cardiovascular defects.88
Thermoregulation.89
Normal adaption.89
Hypothermia.89
Immune systém.90
Normal adaptation.90
Failure of passive transfer.91
Neonatal septicaemia (syn. sepsis)93
Gastrointestinal tract.95
Normal adaption.95
Hypoglycaemia95
Meconium retention.96
Atresia ani, recti or coli96
Cleft palate (syn. palatoschizis).97
Urinary function.97
Normal adaptation.97
Urine retention.97
Musculosceletal function.98
Normal adaption.98
Contracted tendons.98
Flexor tendon laxity.99
Arthrogryphosis.99
White muscle disease.100
Metabolix disorders.100
Neonatal acidosis.100
Floppy-kid syndrome.100
Beta-mannosidosis.101
Iodine deficiency (congenital hyperplastic goitre).101
Neurological function.101
Normal adaption.101
Congenital central nervous systém abnormalities.102
Congenital swayback.102
Miscellaneous.102
Neonatal maladjustment syndrome.102
Prematurity.103
Low birth weights.103
Sticky kid diseases.104
Artifical rearing.104
Fostering.104
Supplementing.104
Routine artifical rearing.105
Chapter 5: Digestive Tract and Abdomen109
Clinical examination of the digestive system.109
Oral and dental examination.109
Abdominal examination.109
Ancillary diagnostics.111
Non-infectious disease of the digestive tract and abdomen114
Dental problems.114
Normal structure and function.114
Mandibular brachygnathia and prognathia (syn. under/overbite)115
Dental disease.115
Oral problems (excluding dental).118
Normale structure and function.118
Neoplasia.118
Drenching/bolus gun injury.119
Tongue lesions.120
Oesophageal problems.120
Megaoesophagus.120
Obstruction (syn. choke).121
Forstomach problems.121
Normal structure and function.121
Rumen tympány (syn. bloat).121
Rumen acidosis (syn. carbohydrate overload).122
Traumatic reticuloperitonitis.124
Surgery of rumen.124
Trocarisation.124
Rumen fistula.124
Rumenotomy.124
Abomasal problems.125
Normal structure and function.125
Abomasal emptying defect (syns. Pyloric stenosis, abomasal impaction, distal vagal indigestion).125
Abomasal displacement.126
Abomasal ulceration.127
Abomasitis (syn. abomasal bloat).128
Intestinal problems.130
Normal structure and function.130
Intussusception.130
Torsion of the mesentery or mesenteric root.131
Intestinal obstruction.132
Rectal prolapse.132
Exploratory laparotomy.134
Liver and pankreas problems.136
Normal structure and function.136
Liver abscessation.136
Hepatic lipidosis (syn. fatty liver necrosis).136
Ovine white liver disease.136
Metastatic tumors.136
Panceratic disorders.136
Umbilical disorders.137
Normal structure and function.137
Umbilical hernia.137
Umbilical infections.138
Patent urachus.139
Umbilical surgery.139
Infectious disease of the digestive systém nad abdomen.142
Rotavirus.142
Cryptosporidiosis.142
Coccidiosis.144
Escherichia coli.146
Salmonellosis.147
Yersiniosis.148
Clostridium perfringens (syn. enterotoxaemia).149
Johne´s diseases (syn. paratuberculosis).151
Parasitic gastroenteritis.153
Liver fluke (syn. fascioliasis, fasciolosis).159
Small liver fluke (syn. lancet fluke).160
Tapeworms (cestodes).160
Metacestode disease.161
Peste des petits ruminants (syn. goat plague).161
Bluetongue.163
Miscellaneous conditions.163
Chapter 6: Respiratory System.165
Normal structure and function.165
Clinical examination of respirátory system.165
General aspects.165
Specific observations.165
Ancillary diagnostics.167
Treatment principles.167
Tracheotomy.167
Non-infectious diseases of the repiratory system.169
Congenital affecting the nasal passages and sinuses. .169
Laryngeal problems.169
Aspiration pneumonia.170
Pleural effusion.170
Pneumothorax.171
Toxicites.171
Neoplasia.172
Infectious disease of the respirátory system.172
Contacigious caprine pleuropneumonia.172
Pasteurellosis. .173
Parasitic pneumonia.174
Miscellaneous conditions.176
Other Mycoplasma organisms.176
Peste des pestits ruminants (syn. goat plaque) .176
Caprine arthritis encephalitis. .176
Caseous lymphadenitis.176
Tuberculosis.176
Fungal pneumonia/alergic pneumonitis.176
Vena cava thrombosis.177
Chapter 7: Cardiovascular Disease and Disorders of the Haematopoietic System.179
Normal Structure and Function.179
Clinical Examination of the Cardiovascular Systém.179
Clinical Assessment.179
Ancillary diagnosis.180
Blood Sampling and Basic in-house analysis.180
Cardiovascular Disease.181
Septal defects.181
Endocarditis.182
Pericarditis.183
Cardiomyophathies.184
Other conditions.185
Disorders of Blood Vessels.185
Venous thrombosis.185
Caudal vena cava thrombosis.186
Other vascular abnotmalities.187
Disorders of the Haematopoetic System.187
Normal structure and function.187
Anaemia.187
Milk goitre/thymic enlargement.189
Neoplasia of lymph nodes or thymus.190
Swelling disease.191
Caseous lymphadenitis.191
Babesiosis.193
Chapter 8: Nervous System Disorders.195
Clinical Examination of the Nervous system.195
Consciousness, aletrness and behaviour.195
Reflex, upper motor neurons and lower motor neurons.195
Vestibular syndrome.197
Spinal lesions.197
Peripheral nerves.197
Specific assessment considerations.198
Cerebrospinal fluid Collection and analysis.199
Imaging and futher diagnostics.201
Non-infectious disease.201
Central nervous system.201
Disbudding injury.201
Acquired storage disease.201
Inherited central nerovus systém disorders.202
Swayback (syn. enzootic ataxia) .202
Polioencephalomalacia (syn. cerebrocortical necrosis).202
Floppy kid syndrome.204
Peripheral nervous system.204
Peripheral nerve paralysis.204
Infectious disease.206
Listerial encephalititis.206
Bacetrial meningitits/encephalitis.208
Tetanus.209
Enterotoxaemia.210
Scrapia and bovine spongifrom encephalopathy.210
Rabies.210
Aujezky´s disease (syn. pseudorabies).212
Caprine arthritis encephalitis.213
Louping III.213
Coenurosis (syn. gid) .213
Cerebrospinal nematodiasis (syn. meningeal worm).214
Chapter 9: Musculoskeletal Disease including Foot Disorders.215
Clinical Examination of the musculosceletal system.215
Clinical assessment).215
Ancillary diagnosis).216
Non-infectious disease.217
Nutritional muscular dystrophy/white muscle disease).217
Rickets).217
Osteodystrophy of mature bone).218
Fractures.219
Bone sequestrum).221
Joint dislocation).223
Tendon injuries).223
Cartilage disorders).224
Infectious diseases.225
Caprine arthritis encephalitis).225
Bacterial arthritis (syn. joint ill) ).227
Mycoplasma arthritis).228
Clostridial myositis.229
Arbovirus infection (Akabane, Schmallenberg).229
Foot disorders.229
Laminitis.229
Scald and footrot.230
Treponeme-associated foot disease.232
Overgrown claws.233
Routine foot trimming.233
White line disease.234
Pedal joint abscess.235
Foreign bodies and foot lameness.235
Foot and mouth disease.235
Chapter 10: Urinary Tract Disease.237
Normal structure and function.237
Clinical Examination of the urinary tract.237
Clinical assesment.237
Ancillary diagnostics.240
Non-infectious disease.240
Urethral obstruction caused by urolithiasis.240
Urethrotomy and urethrostomy.242
Tube cystotomy.243
Renal insufficiency and failure.244
Toxic nephrosis.245
Neoplasia.245
Infectious disease.245
Cystitis nad pyelonephritis.245
Chapter 11: Skin Diseases.249
Clinical Examination of the skin and integumentum.249
Clinical assessment.249
Ancillary diagnostics.249
Non-infectious diseases.250
Pemphigus foliaceus.250
Zinc deficiency (zinc-responsive dermatitis) .251
Pygmy goat syndrome (syn. seborrhoeic dermatitis) .251
Photosensitisation.252
Physical and toxic causes.253
Fibre break or loss.253
Hypotrichosis.253
Infectious skin diseases (parasitic).253
Chorioptic mange.253
Sarcoptic mange.255
Demodetic mange.256
Psoroptic mange.257
Lice.257
Ticks.258
Flies.258
Insect bite reactions.260
Besnoitiosis.260
Infectious skin diseases (viral, bacterial, fungal).260
Contagious pustular dermatitis (syn. orf. contagious ecthyma) .260
Goat pox.262
Bluetongue.263
Peste des pestitis ruminants.263
Foot and mouth disease.263
Aujezky´s disease (syn. pseudorabies) .263
Staphylococcal dermatitis/foliculitis.263
Malassezia.264
Mycotic dermatitis (syn. dermatophilosis/streptothricosis) .264
Ringworm (syn. dermatophytosis) .265
Cutaneous swellings.265
Caseous lymphafenitis.265
Morel´s disease.265
Lymphoma.265
Neoplasia.265
Thymus enlargement.266
Haematoma.266
Injection site abscesses.267
Surgery of the skin adnexa.267
Disbudding.267
Dehorning.267
Chapter 12: Mammary Gland: Examination.271
Normale structure and function.271
Clinical examination of the udder.271
Sampling for culture.272
Ultrasonography.272
Non-infectious diseases.272
Trauma.272
Neoplasia.272
Enlarged pendulous udder.272
Maiden milkers.272
Post-partum agalactia.273
Induction of lactation.273
Infectious diseases.274
Contagious agalactia.274
Mastitis.275
Udder impetigo (syn. staphylococcal folliculitis of the udder) .281
Surgery of the mammary gland.281
Supranumerary teat removal.281
Teat surgery.282
Mastectomy.283
Chapter 13: Sensory Organ Disease.285
The eye.285
Normal structure and function.285
Clinical examination of the eye.285
Further diagnostics.286
First Aid for ocular trauma.287
Non infectious disease.287
Entropion.287
Foreign bodies.288
Corneal ulceration and stromal abscessation.289
Neoplasia.290
Infectious disease.291
Infectious keratoconjunctivitis (syn. pink eye) .291
Uveitis and iritis.293
Ocular surgery.293
Tarsorrhaphy.293
Third eyelid flap.294
Conjunctival pedicle flap.294
Enucleation.294
Systemic diseases affecting the eye.295
The ear.295
Clinical examination of the Ear.295
Non infectious disease.295
Ear lacerations.295
Aural hematoma.296
Infectious disease.297
Otitis.297
Ear tip necrosis.298
Chapter 14: Metabolic Disorders.299
Hypocalcemia (syn. milk feaver, eclampsia, partutient paresis) .299
Hypomagnesaemia (syns. Grass tetany, grass staggers) .300
Pregnancy toxaemia.301
Lactational ketosis (syn. acetonaemia) and fatty liver complex.303
Metabolic acidosis.304
Floppy kid syndrome.304
Swelling disease in Angora goats.304
Chapter 15: Trace Element and vitamin disorders.305
Trace elelments.305
Cooper deficiency.306
Selenium/tocopherol (vitamin E) deficiency (syns. Nutritional muscular dystrophy, white muscle disease).308
Cobalt deficiency.309
Iodine deficiency.310
Zinc deficiency.311
Vitamins.311
Retinol (vitamin A) deficiency.311
Thiamine (vitamin V1) deficiency.311
Cyanocobalamin (vitamin B12) deficiency.312
Calciferol (vitamin D) deficiency.312
Tocopherol (vitamin E) deficiency.312
Chapter 16: Poisoning and toxicities.313
Introduction.313
General Approach.313
Common Poisons and toxins.314
Genus Rhododendron.314
Yew.315
Other Plants, trees and shrubs potentially toxic to goats.316
Oxalate poisoning.316
Nitrate poisoning.317
Copper poisoning.318
Urea poisoning.319
Mycotoxins.319
Water source poisons.321
Chapter 17: Exotic and Emerging Diseases.323
Introduction.323
Foot and mouth disease (aphtous fever) .323
Bluetongue.326
Tuberculosis.328
Anthrax.329
New and emerging diseases330
Chapter 18: Anaesthesia, fluid therapy, euthanasia.333
Sedation.333
General principles.333
Sedatives.333
Reversal.334
General anesthesia.334
General principles.334
Preoperatice starvation.334
Preoperative assessment.334
Intraoperative support.334
Hypothemia.334
Induction.335
Inhalation anaesthesia.335
Injection anaesthesia.335
Monitoring.336
Recovery.336
Local and regional blocks.336
General principles.336
Drugs.337
Specific blocks.337
Analgesia.341
General principles.341
Opioids.341
Non-steroidal anti-inflammatory drugs.342
Corticosteroids.342
NMDA receptor antagonists.342
Assessing hydratation status.342
Fluid rates.343
Route of administration.343
Choice od fluids.343
Euthanasia.344
Lethal injection.344
Free-bullet firearms.344
Captive bolt.345
Conditionally acceptable methods.345
Emergency on-farm slaughter of neonatal kids.345
Unacceptable methods.346
Chapter 19: Post Mortem Examination and Sampling.347
Introduction.347
History.347
Health and safety.348
Preparation.348
Post-mortem examination approach.348
Sampling protocols.351
Bacteriology.351
Histopathology.351
Aborted goat kids.352
Appendix 1: Laboratory reference intervals.353
Appendix 2: Coversion factors.355
Appendix 3: Further reading.356
Index.357