Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Goat Medicine

Stručný popis

Publikace umožňuje čtenářům důkladně pochopit celou řadu nemocí, které se potenciálně vyskytují u koz v širokém spektru geografických a hospodářských podmínek, ve kterých jsou kozy chovány, od extenzivní pastvy přes intenzivní produkci mléka až po domácí mazlíčky. Oba autoři, certifikovaní veterinární lékaři s globálními zkušenostmi v oblasti zdraví a produkce koz, popisují nejnovější pokroky v diagnostických a terapeutických technikách a nabízejí komplexní vyšetření všech důležitých onemocnění, se kterými se kozy setkávají. Kniha nabízí směrodatné a klinicky relevantní informace o rozpoznání, diagnostice, léčbě, kontrole a prevenci onemocnění koz na úrovni jednotlivce, stáda i na národní úrovni.
Kniha je logicky uspořádána podle orgánových systémů a je ilustrována barevnými obrázky, aby čtenáři lépe porozuměli a podpořili bezproblémovou asimilaci znalostí obsažených v ní. Mezi ukázková témata obsažená v práci patří: Kontrola hospodářsky významných infekčních chorob včetně kozí artritidy, encefalitidy, paratuberkulózy a moru malých přežvýkavců, jakož i vnitřních a vnějších parazitů.
Diferenciální diagnostika chronického hubnutí a náhlé smrti, anestezie a odrohování.
Výživa a metabolické choroby, management zdraví stáda a preventivní medicína.
Seznam léků používaných u koz a navrhované dávkování s možnostmi alternativní medicíny.
Vědci, výzkumní pracovníci, státní veterináři, laboratorní diagnostici, praktičtí veterináři a veterinární technici z celého světa mohou s jistotou znovu a znovu konzultovat zjištěné problémy s touto knihu jako komplexním zdrojem pro všechna témata týkající se zdraví a nemocí koz.

Autor: Mary C. Smith, DVM, Diplomate, ACT, is a Professor in the Department of Population Medicine and Diagnostic Sciences at New York State College of Veterinary Medicine, Cornell University in Ithaca, New York, USA.. David M. Sherman, DVM, MS, Diplomate, ACVIM, is a Programme Coordinator in the Capacity Building Department at the World Organisation for Animal Health (OIE) in Paris, France.

Cena s DPH:  5161 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119382737
VydáníIII. vydání 2022
Vazbapevná
Počet stran976
Popis

»Goat Medicine« provides readers with an in-depth understanding of the full range of diseases potentially occurring in goats across the wide spectrum of geographic and management conditions in which goats are kept, from extensive grazing to intensive dairy production to backyard pet.

»Goat Medicine«, Third Edition is a complete resource for understanding caprine diseases worldwide. Covering the latest advances on diagnostic and therapeutic techniques, the two authors, board certified veterinarians with a global experience in goat health and production, offer a comprehensive examination of all important diseases encountered in the goat. The book offers authoritative and clinically relevant information on recognizing, diagnosing, treating, controlling and preventing goat disease at the individual, herd, and national levels.

To aid in reader comprehension and promote seamless assimilation of the knowledge contained within, the book is logically organized by body system and includes full color images throughout. Sample topics covered within the work include:
Control of economically important infectious diseases including caprine arthritis encephalitis, paratuberculosis and peste des petits ruminants, as well as internal and external parasites
Differential diagnosis of chronic weight loss and sudden death, anesthesia, and dehorning/descenting
Nutrition and metabolic diseases, herd health management, and preventive medicine
Formulary of drugs used in goats and suggested dosages, plus options for alternative medicine

Scientists, researchers, government veterinarians, laboratory diagnosticians, industry veterinarians, veterinary technicians, and veterinary practitioners around the world can confidently consult this book time and again as an all-in-one, complete resource for all topics pertaining to goat health and disease.

Obsah
Preface to the First Editionvi
Preface to the second Editionvii
Preface to the Third Editionviii
Acknowledgmentsx
1 Fundamentals of Goat Practice1
2 Skin22
3 Subcutaneous Swellings67
4 Musculoskeletal System95
5 Nervous System183
6 Ocular System293
7 Blood, Lymph, and Immune Systems314
8 Cardiovascular System366
9 Respiratory System389
10 Digestive System434
11 Liver and Pancreas566
12 Urinary System604
13 Reproductive System640
14 Mammary Gland and Milk Production728
15 Wasting Diseases781
16 Sudden Death792
17 Anesthesia799
18 Dehorning and Descenting817
19 Nutrition and Metabolic Diseases828
20 Herd Health Management and Preventive Medicine887
Appendices910
A Formulary of Some Drugs Used in Goats and Suggested Dosages910
B Alternative medicine920
C Conversion Factors for Biochemistry and Hematology928
Index930