Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

High–Quality, High–Volume Spay and Neuter and Other Shelter Surgeries

Stručný popis

Americké autorce se podařilo na základě svých letitých zkušeností na specializovaném pracovišti sestavit průvodce základními chirurgickými dovednostmi veterináře v útulcích pro opuštěná a zdivočelá zvířata. S ohledem na populaci toulajících se pacientů se zaměřila na psy, kočky a některé hlodavce a drobné šelmy (fretky).
Publikace je chronologicky členěna. Od určení pohlaví u štěňat, koťat, psů, fen, králíka králíčat se zaměřením na jejich pohlavní dimorfismus. V další kapitole popisuje vrozené vady a onemocnění pohlavních orgánů. Následující kapitola je věnována instrumentálnímu vybavení „kastračního operačního sálu“. Další kapitola řeší problematiku asespse s doporučeními pro zvládnutí hromadně prováděných kastrací. Navazující kapitola objasňuje, jaká stanovit opatření při operačních výkonech na pacientech potenciálně infekčních s rozličnou epizootologickou anamnézou. V další kapitole se čtenáři dozví, jak zvládnout stress u zvířat v průběhu operačních výkonů, optimální zvládnutí použitých odchytových a fixačních zařízení. V druhá části jsou řešeny problematiky zvládnutí optimální anestezie, analgezie, anesteziologických protokolů. Uvedeny jsou i doporučené protokoly u pediatrických pacientů s ohledem na jejich anatomické, fyziologické, farmakologické odlišnosti. Jedna z kapitol popisuje přehledně časté anesteziologické komplikace a jejich řešení. Dávky používaných léčiv jsou uspořádány do přehledných a srozumitelných tabulek. Postup kastrací u psů a koček je přehledně ilustrován fotografiemi metodou krok za krokem. Popsány jsou i postupy při kastraci březích zvířat, pacientů s vrozenými vadami (uterus unicornis), prolapsu dělohy, intersexuálních jedinců. Třináctá kapitola je věnována zvládnutí císařského řezu u pacientek. Systematicky a chronologicky je popsán tento náročných chirurgický zákrok. Následující kapitola popisuje kastrace samců, kryptorchidů a vasektomie. Patnáctá kapitola je zaměřena na malé hlodavce a malé savce. Kapitola je opět uspořádána chronologicky od rozlišení pohlaví, anestezie a zvládnutí bolesti, intubace, peri a postoperační péče. Další kapitoly jsou věnovány zvláštnostem kastrace u králíků, metody kastrace (otevřená x uzavřená). Dále je shrnuty metody kastrace u křečků, myší, potkanů, psounů prériových a fretek. Šestnáctá kapitola se zabývá metodikou nezaměnitelného označování kastrovaných jedinců tetováním, krácením uší u koček. Sedmnáctá kapitola je zaměřena na řešení pooperačních komplikací vyskytujících se u kastrací. Celá osmnáctá kapitola se zabývá problematikou kastrace
Čtvrtá sekce se věnuje dalším chirurgickým metodám užívaných v útulcích. Jedná se o amputace končetin, oftalmologická chirurgie, Černá můra v gynekologii psů jsou různé výhřezy anatomických struktur koček a fen, kterým se věnuje celá jednadvacátá kapitola. Své místo ve veterinárních úkonech v útulcích si našly i stomatologické zákroky – extrakce, odstranění zubního plaku,
Pátá sekce se zabývá tzv. populační medicínou. Popsány jsou stručně zásady sterilizačních programů a kontrol populace psů a koček, využití nechirurgických metod kastrace.
Šestá sekce je věnována lidským zdrojům a managementu tohoto zajímavého veterinárního oboru. Pečlivě je zpracována metodika vedení veterinárního týmu. Přínosné jsou odkazy na užitečné a inspirující veterinární webové stránky. Inspirující jsou kapitoly o ergonomii veterinárních zařízení, zvládnutí stresu na pracovišti.
Sedmá kapitola je zdrojem informací pro ty, kteří se rozhodli postavit si nové veterinární pracoviště. V kapitolách jsou stručně popsány stránky ekonomické, architektonické. Zajímavé jsou kapitoly o mobilních veterinárních pracovištích.
Publikace je bohatě ilustrována kvalitními fotografiemi, perokresbami, zpřehledněna tabulkami a algoritmy. Každá kapitola je tradičně ukončena seznamem doporučené literatury. Knihu uzavírá podrobně zpracovaný rejstřík.

Autor: Sara White

Cena s DPH:  asi 2902 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781118517208
Vydání10.02.2020
Vazbabrožovaná
Počet stran656
Popis

This comprehensive reference provides veterinarians with everything they need to know about performing surgeries such as spaying and neutering in busy animal shelters. It includes surgical and anesthetic techniques, perioperative procedures, reproductive medicine, and program management regarding dogs, cats, rabbits, and other small mammals.
With more than 550 full-color images, High-Quality, High-Volume Spay and Neuter and Other Shelter Surgeries provides spay-neuter and shelter veterinarians with information on the most current clinical techniques. Dozens of veterinary experts offer their expert advice and knowledge on perioperative care, surgery instrumentation, infectious disease control, anesthesia protocols, CPR, the fundamentals of HQHVSN, and more.
Covers all aspects of common shelter surgeries, including surgical and anesthetic techniques, perioperative procedures, reproductive medicine, and program management
Provides coverage of dogs, cats, rabbits, and other small mammals
Written by leaders in the field with experience in surgery, medicine, spay-neuter practice, teaching, and research
High-Quality, High-Volume Spay and Neuter and Other Shelter Surgeries is an excellent resource for veterinarians, veterinary technicians, and students, as well as clinic and shelter owners.

Obsah
CoverI
List of CoIXntributorsII
PrefaceXII
AcknowledgmentsXV
Part One: Clinical Techniques and Patient Care1
Section One: Peri‐operative Care Associated with Spay and Neuter3
1 Determination of Patient Sex and Spay–Neuter Status5
Sex Determination1
Distinguishing between Sexually Intact and Previously Altered Dogs and Cats11
References23
2 Disorders of Sexual Development and Common Reproductive Pathologies27
Embryology of Sexual Development27
Disorders of Sexual Development29
Conclusion46
References46
3 Instrumentation for Spay–Neuter53
Instrument Selection53
Suture Selection56
Needle Selection59
Surgical Packs61
References62
4 Asepsis65
Is Asepsis Really a Requirement for Spay–Neuter Surgery?65
Minimum Requirements for Aseptic Surgery66
How Do you Maintain Asepsis while Increasing Efficiency of HQHVSN Programs?80
Frequently Asked Questions80
References82
5 Infectious Disease Control in Spay–Neuter Facilities89
Hygiene89
Sanitation92
Vaccination98
Use of Antibiotics in Elective Surgical Procedures99
References99
Process103
Triggers for Stress and Fear in the Spay–Neuter Clinic103
Impact on Health and Behavior103
Reducing Patient Stress and Fear105
Conclusion122
References122
Section Two: Anesthesia for Spay–Neuter Surgery125
7 Principles of Anesthesia, Analgesia, Safety, and Monitoring127
Anesthetic Mortality127
Pre‐anesthetic Evaluation130
Components of Anesthesia132
Peri‐operative Pain Assessment and Analgesia134
Airway Management and Oxygen Administration137
Fluid Therapy139
Equipment140
Body Temperature141
Monitoring146
Record Keeping147
Use of Standard Operating Procedures and Checklists147
Conclusions147
References148
8 Anesthetic Protocols for Dogs and Cats153
Anesthesia153
Total Injectable Anesthetic Protocols163
Perioperative Analgesia167
Anesthesia for Other Procedures178
Anesthesia for Special Populations178
Monitoring Anesthetized Patients184
References185
Resources192
9 Special Considerations for Anesthesia of Pediatric Patients193
Characteristics of Pediatric Patients: Physiology193
Characteristics of Pediatric Patients: Anatomy194
Characteristics of Pediatric Patients: Pharmacology195
Patient Preparation195
Suggested Anesthetic Protocols for Puppies and Kittens196
Patient Management200
Pain Management202
Prevention and Treatment of Hypothermia204
Conclusion205
References205
10 Anesthetic Complications209
Prevention209
Equipment‐Related Problems210
Drug‐Related Problems215
Patient‐Related Complications216
Procedure‐Related Problems223
References225
11 Cardiopulmonary Resuscitation in Shelter Animal Practice227
Recognition and Treatment of Hypoventilation and/or Respiratory Arrest227
Recognition of Cardiac Arrest228
Cardiopulmonary Resuscitation Techniques228
Post‐cardiac Arrest Care233
Conclusion235
References236
Section Three: Surgical Techniques for Spaying and Neutering239
12 Dog Spay/Cat Spay241
Canine Ovariohysterectomy241
Feline Ovariohysterectomy250
Ovariohysterectomy via a Lateral Flank Approach253
Special Situations in Ovariohysterectomy256
Alternatives to Ovariohysterectomy262
References264
13 Cesarean Section267
Anesthetic Considerations269
Anesthetic Protocols for Cesarean Section269
Surgical Techniques271
Neonatal Resuscitation276
Drug Therapy277
References279
14 Dog Neuter/Cat Neuter281
Canine Pre‐scrotal Castration281
Scrotal Approach to Castration282
Pediatric Canine Scrotal Castration283
Feline Castration287
Surgical Approach to Cryptorchidism289
Alternatives to Orchiectomy291
References293
15 Neutering Procedures and Considerations in Rabbits and Other Small Mammals295
General Considerations295
Determining Sex Prior to Surgery296
Age for Gonadectomy296
Anesthesia and Pain Control296
General Surgical Principles and Equipment303
Evidence‐Based Surgical Recommendations305
Rabbit Ovariohysterectomy and Ovariectomy305
Rabbit Castration311
Rodent Ovariohysterectomy and Ovariectomy315
Rodent Castration317
Ferret Ovariohysterectomy318
Ferret Castration319
Other Small Mammal Ovariohysterectomy and Ovariectomy319
Other Small Mammal Castration320
Conclusions320
References321
16 Tattoo and Ear‐Tipping Techniques for Identification of Surgically Sterilized Dogs and Cats325
Professional Recommendations for Marking Sterilized Animals325
Green Linear Tattoos for Pet Dogs and Cats326
Ear‐Tipping for Community Cats332
Conclusion337
References337
17 Complications in Spay and Neuter Surgery339
Complications of Ovariohysterectomy340
Complications in Orchiectomy353
Major Complications and Referral355
Complications and the Spay–Neuter Teaching Program356
Dealing with Surgical Complications – Staff and Clients357
Prevention of Surgical Complications357
Final Comments – Toward Zero Complications359
References360
18 Ovarian Remnant Syndrome363
Causes363
Avoiding Ovarian Remnant Syndrome363
Diagnosis364
Treatment366
References367
Section Four: Other Surgical Procedures371
Introduction to Other Surgical Procedures373
References373
19 Amputation375
Front Limb Amputation376
Rear Limb Amputation381
Amputation of the Tail385
References386
19A Amputation: Anesthesia Supplement387
Anesthetic Concerns for Limb and Tail Amputation387
Analgesic Concerns for Limb and Tail Amputation388
References392
20 Surgery of the Eye395
Enucleation395
Surgical Repair of Prolapsed Third Eyelid Gland, “Cherry Eye”401
Entropion Repair403
Wedge Resection for Eyelid Tumor Removal407
Standard Two‐Layer Closure for Eyelid Wounds408
References409
20A Surgery of the Eye: Anesthesia Supplement411
Anesthetic Concerns for Ocular and Adnexal Surgery411
Analgesic Concerns412
References413
21 Rectal and Vaginal Fold Prolapse415
Vaginal Fold Prolapse415
Rectal Prolapse419
References421
21A Rectal and Vaginal Fold Prolapse: Anesthetic Concerns423
Analgesic Concerns423
References424
22 Dental Extractions in a Shelter Environment425
Indications and Equipment425
Instrumentation426
Extraction Technique427
Anesthetic Concerns428
Analgesic Concerns430
References436
Part Two: Fundamentals of HQHVSN437
23 Fundamentals of HQHVSN439
HQHVSN439
Fundamentals of an Effective HQHVSN Program442
How to Learn More448
Conclusion448
References449
Section Five: Spay–Neuter Population Medicine453
24 Sterilization Programs and Population Control455
Which Dogs or Cats Should We Sterilize for the Most Impact?464
Conclusions471
References471
25 Community Cats477
Understanding Community Cats477
Concerns Regarding Community Cats480
Public Perception of Community Cats490
Management Strategies492
Conclusion502
References502
26 Influence of Spay–Neuter Timing on Health509
Population Control509
Dogs and Cats with an Owner or Guardian510
Conclusions515
References515
27 Non‐surgical Contraception521
The Ideal Non‐surgical Contraceptive521
Approaches to Non‐surgical Contraception522
Solutions to Non‐surgical Contraception523
Marking of Contracepted Animals526
Looking to the Future526
References526
Section Six: Human Resources and Management529
28 Starting with Why531
Foundational Belief Statement531
Mission Statement532
Drafting Your Statements: Starting with Discovery532
The Bottom Line: Operationalizing Your Beliefs and Mission533
Putting It All Together: Your Organizational Identity Document534
References535
29 Hiring for Impact, Hiring for Culture537
On‐boarding and Training537
Seek First to Understand: Know Your Culture538
Creating a Job Profile539
Creating Effective Job Postings540
Hiring Teams541
Employment Information Sessions541
Next Up: Interviews543
Employee Engagement544
Reference544
30 Recruiting and Hiring HQHVSN Surgeons545
The Challenge545
Job Description546
Compensation547
Recruiting549
Bottom Line552
Reference552
31 Health Considerations for the HQHVSN Surgeon553
General Safety Concerns553
Physical Ergonomics558
Surgical Environment665
Mental Health, Stress, Wellbeing568
Conclusion570
References570
Section Seven: Clinic Models577
32 Stationary Clinics577
Stationary Clinic Requirements and Structure577
Transport582
Patient Care584
Policies585
Relationships with Area Veterinarians585
Conclusion587
References587
33 Profile of the Mobile Spay–Neuter Clinic589
Mobile Clinic Requirements and Structure589
Equipment593
Supplies594
Personnel595
Clinic Operations596
Maintenance of Vehicle and Clinic598
Conclusion598
References599
34 MASH Clinics601
MASH Clinic Requirements and Structure604
Protocols and Equipment606
MASH: The Day of Surgery611
Conclusion613
References613
35 Feral and Free‐Roaming Cat Clinics615
Clinic Requirements, Structure, and Costs615
Mission Control616
Create Clear Policies617
Patient Considerations620
Safety Measures620
Additional Equipment621
Protocols622
Recovery625
References626
36 In‐Clinic Clinics627
Introduction627
How In‐Clinic Clinics Work628
Organization629
Common Pitfalls631
Conclusion632
Index633