Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Ilustrovaná příručka stomatologie psa a kočky

Stručný popis

Tato kniha má sloužit veterinárním praktikům jako rychlý zdroj informací. Pomůže jim v diagnostice nejčastějších patologických procesů v dutině ústní psa a kočky. Všechny patologické procesy jsou zobrazeny na barevných fotografiích a v některých případech i na rentgenogramech. Popis jednotlivých procesů je stručný, ale úplný, a v souladu s moderními poznatky. Popis obsahuje etiologii, patogenezi, klinický obraz, diferenciální diagnózu, diagnostická vyšetření, léčbu i profylaxi jednotlivých onemocnění. Každé téma je shrnuto do klíčových bodů pro pohotovou orientaci. Formát textu poskytuje přehlednost a efektivní vyhledávání požadované problematiky, což urychluje volbu správné léčby konkrétního stomatologického procesu.

Autor: Brook A. Niemiec, Diplomovaný specialista, Americká kolej veterinárních stomatologů,

Cena s DPH:  1989 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelNakladatelství Medicus veterinarius MVDr. Leoš Grejcar
ISBN9788087537008
Vydání2011
Vazbapevná
Počet stran272
Popis

První tři kapitoly seznamují čtenáře s diagnostikou patologických procesů v ústní dutině. Kapitola 1 je shrnutím anatomie a fyziologie ústní dutiny. Tak jak odpovídá celému stylu knihy, je tato kapitola doprovázena mnoha barevnými ilustracemi. Kapitola 2 představuje průvodce správným vyšetřením ústní dutiny, krok za krokem. Tyto metody umožní praktikovi identifikaci i málo zřetelných patologických procesů, které jsou v knize popsány. Je popsáno i rentgenologické vyšetření ústní dutiny. První část kapitoly 3 popisuje správné techniky k získání kvalitního rentgenologického snímku zubů a druhá pak probírá správné posuzování digitálních rentgenogramů zubů s vysokým rozlišením.
Po této úvodní pasáži je text rozdělen podle anatomických oblastí, aby se usnadnila identifikace neznámých patologických procesů. Postupně jsou tak probrány problémy zubů, dásní, sliznice dutiny ústní, kostí, svalů, kloubů a nakonec slinných žláz. Zvláštní kapitola je vyhrazena patologickým procesům v dutině ústní a na zubech u pediatrických pacientů a maligním nádorům. Tato témata jsou probírána zvlášť, odděleně od kapitol řazených podle anatomických regionů, aby se usnadnila rychlá orientace při hledání v textu. Pokud je tedy pacientovi méně než 9 měsíců, čili spadá do kategorie pediatrických pacientů, bude o něm čtenář vyhledávat informace mimo kapitolu o patologických procesech u pediatrických pacientů jen zřídkakdy. V případech, kdy se čtenář setká s neznámým patologickým procesem, který neumí pojmenovat, rejstřík pro hledání v knize nebude užitečný. Z těchto důvodů byly jednotlivé kapitoly zvoleny v závislosti na anatomických oblastech, aby to praktikovi umožnilo se rychle zaměřit na kapitolu o regionu, kterého se zjištěný patologický proces týká. Tím, že mu text umožní rychlou orientaci a správné zacílení zájmu podle anatomické oblasti, bude moci procházet menším počtem nozologických jednotek, dokud nenajde obrázek odpovídající lézi u svého pacienta. To mu poskytne možnost se v několika minutách orientovat v problematice a rychle zjistit základní informace o konkrétním patologickém procesu, o typech vyšetření, která je k potvrzení procesu nutné provést, a také jak nejlépe nemoc léčit. Dokonce i zkušený praktik by mohl ocenit užitečné informace uvedené v textu této knihy.
Další podstatnou výhodou publikace je skutečnost, že pregnantní a praktický styl zpracování je vhodný i ke vzdělávání chovatelů. Veterinární lékař se může opřít o informace zde uvedené a obhajovat své postupy před chovatelem prostřednictvím zde prezentovaných informací. Ve veterinární stomatologii je toto obzvlášť důležité, protože většina patologických procesů v dutině ústní nevykazuje žádné typické klinické příznaky, které může chovatel rozpoznat (kupříkladu zlomený zub). Opatrný praktik může dát klientovi přečíst stručný popis daného patologického procesu v publikaci, a tím posílit jeho vůli dodržovat předepsaný léčebný režim. Vhledem k tomu, že téměř všichni pacienti trpí nějakým patologickým procesem v dutině ústní, je vhodné mít jeden výtisk této publikace v každé ordinaci, aby se usnadnila případná diskuse nad stomatologickým problémem.
Tato kniha poskytuje velké množství různých doporučení ohledně léčby, nejde však o technický manuál. Pro ty praktiky, kteří si chtějí zlepšit své praktické dovednosti, doporučuji publikaci Veterinary Dental Techniques, 3. vydání, autorů Holmstroma S. E., Frosta P. a Eisnera E. R. (Saunders, 2004). Tyto metody (včetně rentgenologie zubů) se však lze nejlépe naučit při praktických cvičeních, které organizuji v San Diegu, a jejichž přehled najdete na www.sdvdtc.com.

Veterinární stomatologie se začala v rámci veterinární medicíny rozvíjet jako samostatná disciplína v posledních 20 letech, zvláště díky několika odborníkům, kteří z tohoto často přehlíženého oboru v 70. a na začátku 80. let udělali specializaci zásadního významu. Díky těmto pionýrům veterinární stomatologie se mnozí z nás v tomto oboru našli a rozhodli se ho rozvíjet v praxi ve prospěch pacientů. Nejdříve se lidé se zájmem o tento obor scházeli a diskutovali o rozličných tématech diagnostiky a léčby stomatologických onemocnění. Z těchto setkání pak postupně vznikla Americká společnost pro veterinární stomatologii (American Veterinary Dental Society) a Forum veterinární stomatologie (Veterinary Dental Forum). Forum veterinární stomatologie uspořádalo roční konferenci, které se zúčastnilo téměř 1000 veterinárních lékařů. Byl to významný nárůst od dob, kdy se u piva scházelo několik nadšenců, kteří probírali své problematické i úspěšně vyřešené případy. Z úsilí těchto lidí se také zrodil odborný časopis s názvem Journal of Veterinary Dentistry, který vychází čtvrtletně a stal se světoznámým periodikem a tribunem veterinárních stomatologů. Veškeré snažení se soustředilo na zvýšení povědomí o tomto oboru mezi veterinárními lékaři a na ustavení jeho pevné pozice ve veterinární praxi.
Ačkoli se mnoho aspektů veterinární stomatologie zatím pouze rozvíjí a objevuje, jednou z jasných konstant oboru je její praktický přínos a využitelnost. To se odráží na způsobu zpracování této knihy. Důraz na praxi se táhne textem jak červená nit. Dr. Niemiec, ve snaze popsat velké množství různých chorob dutiny ústní z praktického pohledu, podal vynikají výkon. Od prvotního vyšetření dutiny ústní až po různé diagnostické procedury, včetně rentgenologického vyšetření, je text zaměřen prakticky. Publikace je sepsána tak, že simuluje přemýšlení lékaře při diagnostických úvahách v samotné praxi. Od prvních kapitol, které se zaměřují na normální anatomické poměry v dutině ústní a stavbu zubů, až po diagnostiku poruch všech možných struktur v dutině ústní, je tato publikace vhodná pro všeobecnou veterinární praxi i specialisty, kteří ve své praxi řeší stomatologické případy častěji.
Odborníci jako dr. Niemiec, kteří kráčeli ve šlépějích zakladatelů oboru v začátcích veterinární stomatologie, mohou pouze doufat, že tradice bude pokračovat a budou se objevovat noví specialisté, aby pomáhali svým pacientům. Tato kniha je vynikajícím příspěvkem k jejich odbornému růstu.

Obsah
Úvodní slovo6
Předmluva7
Zkratky8
KAPITOLA 110
Anatomie a fyziologie10
Anatomie zubů psa10
Anatomie zubů kočky12
Anatomie zubů hlodavců a zajícovitých13
Stomatologická terminologie14
Vývoj zubu17
Sklovina, zubovina a dřeň18
Parodont (ozubice, periodontium)20
Lebeční kosti a čelisti22
Svaly, tváře a pysky26
Neurovaskulární struktury28
Klouby na hlavě31
Tvrdé a měkké patro32
Jazyk34
Slinné žlázy36
Mízní uzliny a mandle38
KAPITOLA 240
Vyšetření ústní dutiny40
Krok 1.: Anamnéza40
Krok 2.: Obecné klinické vyšetření41
Krok 3.: Vyšetření hlavy a ústní dutiny42
Krok 4.: Vyšetření dutiny ústní při vědomí44
Krok 5.: Vyšetření dutiny ústní a zubů v anestézii54
KAPITOLA 364
Rentgenologie ve veterinární stomatologii64
Krok 1.: Polohování pacienta64
Krok 2.: Umístění filmu do ústní dutiny pacienta64
Krok 3.: Nastavení polohy rentgenového zářiče65
Krok 4.: Nastavení expozice67
Krok 5.: Exponování68
Krok 6.: Vyvolání rentgenogramu69
Krok 7.: Techniky zobrazení jednotlivých zubů72
Krok 8.: Interpretace rentgenogramů zubů79
KAPITOLA 490
Patologické procesy u pediatrických pacientů90
Perzistentní mléčné zuby90
Fraktury mléčných zubů93
Malokluze (obecně)95
Malokluze u mléčného chrupu96
Malokluze I. třídy98
Meziální dislokace (mezioverze) špičáků horní čelisti (bodákový efekt - lance effect)100
Úzká spodní čelist (mandibula angusta)102
Malokluze II. třídy (podkus, horní předkus, distookluze, mandibulární brachygnacie)104
Malokluze III. třídy (podkus, dolní předkus, meziookluze)106
Malokluze IV. třídy (křivý skus)108
Rozštěp patra110
Rozštěp pysku (zaječí pysk)112
Vtažený pysk (tight lip)113
Hypodoncie, oligodoncie a anodoncie (vrozené chybění zubů)114
Retence zubů, neprořezané zuby116
Odontogenní (folikulární) cysty118
Odontom119
Chlupatý jazyk121
Hypokalcifikace skloviny (hypoplazie)122
Juvenilní (pubertální) gingivitida a parodontitida u koček124
Orální papilomatóza126
KAPITOLA 5128
Patologické procesy na tvrdých tkáních zubu128
Nekomplikované (uzavřené) fraktury korunky zubu128
Komplikované (otevřené) fraktury korunky zubu130
Zubní kaz (dutina v zubu, hniloba zubu, caries)133
Resorpce zubu typu 1 u koček (TR)136
Resorpce typu 2 u koček (TR)138
Hypoplazie a hypokalcifikace skloviny140
Abraze (obrušování) zubů142
Atrice (otěr) zubů144
Vnější resorpce146
Vnitřní resorpce148
Endogenní barevné změny zubu149
Exogenní barevné změny zubu151
Primární endodontické léze se sekundárním onemocněním parodontu152
Primární parodontální léze se sekundárním onemocněním endodontu152
Kombinovaná onemocnění endodontu a parodontu155
Idiopatická resorpce zubního kořene156
KAPITOLA 6160
Onemocnění dásní160
Gingivitida160
Parodontitida164
Generalizované zvětšení dásní (gingivální hyperplazie)170
Trauma172
Epulidy173
Gingivostomatitida (kaudální stomatitida) u koček176
KAPITOLA 7184
Patologické procesy na sliznici dutiny ústní184
Oronazální píštěl184
Komplex eozinofilního granulomu186
Chronická ulcerativní paradentální stomatitida (CUPS) (kissing léze)189
Imunitou zprostředkovaná onemocnění postihující ústní dutinu192
Uremická stomatitida194
Kandidóza (moučnivka, soor)195
Poleptání dutiny ústní197
KAPITOLA 8200
Poruchy svalů, kostí a kloubů200
Myozitida žvýkacích svalů200
Kraniomandibulární osteopatie202
Idiopatická neuritida n. trigeminus204
Luxace temporomandibulárního kloubu205
Dysplazie temporomandibulárního kloubu (TMJ)206
Fraktury207
Traumatické avulze a luxace zubu214
Fraktury kořenů216
Osteomyelitida217
Nádory a cysty218
Hyperparatyreóza221
Tetanus222
Botulismus224
KAPITOLA 9226
Maligní nádorová onemocnění v dutině ústní226
Úvod226
Maligní melanom228
Fibrosarkom230
Spinocelulární karcinom232
Fibrosarkom (histopatologicky typ low grade, biologicky typ high grade)234
Osteosarkom235
KAPITOLA 10238
Patologické procesy na slinných žlázách238
Sialokély238
Nádorová onemocnění slinných žláz240
Sialolity (kameny slinných žláz)241
Přílohy243
Literatura249
Rejstřík267