Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Infectious Disease Management in Animal Shelters, 2nd Edition

Stručný popis

Od vydání prvního vydání z roku 2009 významně pokročily výzkum a praxe v oblasti útulkové medicíny. Toto aktualizované druhé vydání této klíčové práce poskytuje nejaktuálnější a komplexní průvodce prevencí, zvládáním a léčením infekčních chorob postihujících kočky, psy a exotické drobné společníky v útulcích pro zvířata.

V celé knize autoři - známí odborníci na toto téma - překlenuli propast mezi medicínou (individuální i skupinovou) a managementem. Kniha je naplněna praktickými strategiemi, které vycházejí z nejnovějšího výzkumu a medicíny založené na důkazech, stejně jako z osobních zkušeností autorů v této oblasti. Zatímco text zdůrazňuje strategie prevence nemocí a zmírňování šíření nemocí, kniha obsahuje také praktické informace o léčbě a úvahy o adopci. Tento důležitý text:

Nabízí jedinou knihu věnovanou tématu řízení infekčních nemocí v útulcích
Představuje pokyny pro obecnou péči, prevenci a kontrolu nemocí u koček a psů
Zahrnuje základní principy humánní správy populace v kontextu podpory cílů azylových domů v oblasti zachování dobrých životních podmínek, záchrany životů a ochrany lidského zdraví
Obsahuje novou kapitolu o exotických společenských savcích
Napsané pro veterináře, manažery a pracovníky útulků, revidované druhé vydání správy infekčních nemocí v útulcích pro zvířata je jedinou knihou zaměřenou výhradně na infekční nemoci v prostředí útulků, která spojuje péči o jednotlivá zvířata s jedinečnou perspektivou zdraví stáda.

Autor: Lila Miller, BS, DVM, currently retired, is the former Vice President of Shelter Medicine at the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) in New York, New York, USA. She was also an adjunct assistant faculty member at the veterinary colleges at Cornell and the University of Pennsylvania, and co-editor of the first and second editions of the textbook Shelter Medicine for Veterinarians and Staff. Stephanie Janeczko, DVM, MS, DABVP (Canine/Feline Practice, Shelter Medicine Practice), CAWA is the Vice President of Shelter Medicine Services and the Director of the Julie Morris Shelter Medicine Residency Program at the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) in New York, New York, USA. She also serves as the regent for the Shelter Medicine specialty under the American Board of Veterinary Practitioners. Kate F. Hurley, DVM, MPVM, is Director of the Koret Shelter Medicine Program and Assistant Clinical Professor of Shelter Medicine and Small Animal Population Health for the School of Veterinary Medicine at the University of California in Davis, California, USA.

Cena s DPH:  2853 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119294351
VydáníII. vydání 2021
VazbaBrožovaná
Počet stran656
Popis

Since the publication of the first edition of Infectious Disease Management in Animal Shelters in 2009, research and practice in the field of shelter medicine have advanced significantly. This updated second edition of that seminal work provides the most up-to-date and comprehensive guide to preventing, managing, and treating infectious diseases affecting cats, dogs and exotic small companion mammals in animal shelters.

Throughout the book, the authors—noted experts on the topic—bridge the gap between medicine (both individual and group) and management. The book is filled with practical strategies that draw on the latest research and evidence-based medicine as well as the authors’ personal experience in the field. While the text highlights strategies for the prevention of illness and mitigation of disease spread, the book also contains practical information on treatment and considerations for adoption. This important text:

Offers the only book dedicated to the topic of infectious disease management in shelters
Presents guidelines for general management and disease prevention and control in cats and dogs
Includes shelter medicine’s core principles of humane population management in the context of supporting shelters’ goals for preserving welfare, saving lives and protecting human health
Contains a new chapter on exotic companion mammals
Written for shelter veterinarians, managers, and workers, the revised second edition of Infectious Disease Management in Animal Shelters is the only book to focus exclusively on infectious diseases in the shelter setting, blending individual animal care with a unique herd health perspective.
Lila Miller, BS, DVM, currently retired, is the former Vice President of Shelter Medicine at the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) in New York, New York, USA. She was also an adjunct assistant faculty member at the veterinary colleges at Cornell and the University of Pennsylvania, and co-editor of the first and second editions of the textbook Shelter Medicine for Veterinarians and Staff.
Stephanie Janeczko, DVM, MS, DABVP (Canine/Feline Practice, Shelter Medicine Practice), CAWA is the Vice President of Shelter Medicine Services and the Director of the Julie Morris Shelter Medicine Residency Program at the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) in New York, New York, USA. She also serves as the regent for the Shelter Medicine specialty under the American Board of Veterinary Practitioners.
Kate F. Hurley, DVM, MPVM, is Director of the Koret Shelter Medicine Program and Assistant Clinical Professor of Shelter Medicine and Small Animal Population Health for the School of Veterinary Medicine at the University of California in Davis, California, USA.

Obsah
Contributorsix
Prefacexiii
Acknowledgmentsxv
Kate F. Hurley and Lila MillerAnimal Shelters1
Brenda Griffin 2 Wellness13
Janet Scarlett 3 Data Surveillance46
Brian A. DiGangi 4 Diagnostic Testing60
Patricia A. Pesavento 5 Necropsy Techniques94
Jeanette O’Quin 6 Outbreak Management113
Virginia R. Fajt 7 Pharmacology143
Cynthia Karsten 8 Sanitation166
Laurie J. Larson and Ronald D. Schultz 9 Canine and Feline Vaccinations and Immunology191
Elizabeth A. Berliner 10 Canine Infectious Respiratory Disease (CIRD)221
Sandra Newbury 11 Canine Distemper Virus256
Stephanie Janeczko 12 Canine Influenza274
Annette Litster 13 Feline Infectious Respiratory Disease289
Erin Doyle 14 Canine Parvovirus and Other Canine Enteropathogens321
Helen Tuzio 15 Feline Panleukopenia337
Elizabeth A. Berliner 16 Feline Coronavirus and Feline Infectious Peritonitis367
Dwight D. Bowman, Araceli Lucio-Forster, and Stephanie Janeczko 17 Internal Parasites393
Martha Smith-Blackmore 18 Heartworm Disease419
Dwight D. Bowman, Araceli Lucio-Forster, and Stephanie Janeczko 19 External Parasites443
Sandra Newbury 20 Dermatophytosis462
Brian A. DiGangi and Lila Miller 21 Zoonosis500
G. Robert Weedon and Catherine M. Brown 22 Rabies521
Julie K. Levy 23 Feline Leukemia and Feline Immunodeficiency Viruses546
Jennifer Graham and S. Emmanuelle Knafo4 Exotic Companion Mammals (Ferrets, Rabbits, Guinea Pigs and Rodents)562
Index609