Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Integrative Medicine in Veterinary Practice připravuje se

Stručný popis

Publikace umožňuje celému veterinárnímu týmu bezproblémově začlenit integrativní medicínu do každodenní veterinární praxe. Publikace je jedinečný zdroj navržený tak, aby všem členům týmu představil základní koncepty deseti různých integračních modalit a vytvořil tak základ znalostí. Vysvětluje, jak pacienti bude těžit z jejich používání, diskuzi o návratnosti investic. Informuje veterináře o dostupných kurzech a doporučených materiálech ke studiu,
Doplňkové webové dokumenty a prezentace ulehčují školení zaměstnanců a vzdělávání klientů. Integrativní medicína není koncept všechno nebo nic. Tento zastřešující termín zahrnuje široké spektrum léčebných modalit. Terapie mohou být použity jednotlivě nebo v kombinaci jako součást multimodálního přístupu a snadno aplikovány na každého pacienta nebo použity ve vybraných případech. Vzorová témata obsažená v Integrativní medicíně ve veterinární praxi zahrnují:
Fotobiomodulace, krycí světlo, specifika laseru, mechanismy působení, zásoby a vybavení a techniky
Veterinární spinální manipulační terapie (VSMT), pokrývající bolest u veterinárních pacientů, mechanismy působení, úprava vs. manipulace vs. mobilizace, techniky a doporučení po úpravě
Western Herbal Medicine (WHM), zahrnující lékařskou botaniku, WHM diagnózy, klasifikaci bylin, produkci, bezpečnost a formulace a aplikace WHM
Chinese Food Therapy (CFT), zahrnující komerční výběr stravy, doplňování komerčních diet, znovuvytvoření bylinné receptury a dočasné terapeutické diety.

Autor: Lisa P. McFaddin

Cena s DPH:  4839 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119879541
Vydání2024
Vazbapevná
Počet stran849
Popis

Enables the entire veterinary team to seamlessly incorporate integrative medicine into everyday
practice
Integrative Medicine in Veterinary Practice is a unique resource designed to introduce the basic concepts of ten
different integrative modalities to all members of the hospital team to establish a baseline of knowledge:
explaining how patients will benefit from their use, discussing return on investment, informing veterinarians of
available courses and suggested reading materials, walking managers through staff training, and providing
client education materials. Supplemental web-based documents and presentations increase the ease with which
staff are trained and clients are educated.
Integrative medicine is not an all-or-nothing concept. This umbrella term encompasses a wide spectrum of
treatment modalities. Therapies can be used individually or in combination, as part of a multimodal approach,
and applied easily to every patient or used in select cases.
Sample topics covered in Integrative Medicine in Veterinary Practice include:
Photobiomodulation, covering light, laser specifics, mechanisms of action, supplies and equipment, and
techniques
Veterinary Spinal Manipulation Therapy (VSMT), covering pain in veterinary patients, mechanisms of
action, adjustment vs. manipulation vs. mobilization, techniques, and post-adjustment recommendations
Western Herbal Medicine (WHM), covering medical botany, WHM diagnoses, herb classification,
production, safety, and formulations, and WHM applications
Chinese Food Therapy (CFT), covering commercial diet selection, supplementing commercial diets,
recreating an herbal formula, and temporary therapeutic diets

Obsah