Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Laboratory Animal and Exotic Pet Medicine, 2nd Edition

Stručný popis

Publikace je vítaným pomocníkem na pracovištích věnujících se exotickým druhům zvířat. Je komplexním zdrojem informací z oboru anatomie, fyziologie, a taxonomie informace široké škály druhů - ptáků, plazů a obojživelníků, krys, myší, morčat, křečků, králíků, pískomilů, fretek, volně žijících živočichů, pásovců, žab a ryb. Autoři v publikaci popisují řadu běžně prováděných postupů (jako je odběr krve, vzorků, aplikace léků a chovu zvířat. Podrobné Jsou poskytnuty informace o chovu, výživě, běžných nemocech, diagnostice a používaných léčivech. Přínosné jsou informace o exotických zvířatech chovaných nejen pro výzkum, včetně právních a etických otázek drženi těchto druhů jako domácích mazlíčků, stejně jako humánní používání zvířat ve výzkumu. Oproti prvnímu vydáni je publikace celobarevně ilustrována a revidována tak, aby se stala uživatelksy příjemná a přehledná. Svým komplexní pokrytí řeší problematiku široké škály druhů (potkani, myši, morčata, křečky, pískomilové, fretky, králíci, primáty, prasata, činčily, pásovci, obojživelníků, plazů, ptáků, ryb, hospodářských zvířat, a koček a psů) a zahrnuje širokou škálu témat (vedení laboratoře podle platných právních předpisů a etických úvah), Studenty bude zajisté plně připravovat na manipulaci se všemi druhy zvířat. Konzistentní organizace každé kapitoly podle druhů zvířat usnadňuje studentům rychle identifikovat podobnosti a rozdíly mezi různými laboratorními zvířaty. Autoři zaznamenali nejnovější informace o zákonech a etických otázkách souvisejících s laboratoří veterinárního lékařství s ohledem na oblasti zvládání bolesti, použití, péči a další. Kontrolní otázky na konci každé kapitoly umožňují studentům posoudit jejich znalosti o materiálu. Diskuse o specifickém použití každý laboratorního druhu v biomedicínském výzkumu dává studentům pohled na využití zvířat, které jim umožňují vysvětlit výhody používání zvířat, jak požaduje veterinární techniky programu akreditace. Anatomické a fyziologické údaje pro každý druh jsou zpracovány v přehledných boxech a tabulkách. Publikace je bohatě ilustrována barevnými obrázky, schématy a kvalitními fotografiemi.

Autor: Margi Sirois

Cena s DPH:  asi 1716 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelElsevier Saunders
ISBN9780323172998
VydáníII. vydání 2015
Vazbabrožovaná
Počet stran223
Popis

Learn how to properly handle and care for lab animals and exotic species with Laboratory Animal and Exotic Pet Medicine, Principles and Procedures, 2nd Edition. This comprehensive resource provides the latest anatomy, physiology, and taxonomy information on a wide variety of species - including birds, reptiles and amphibians, rats and mice, guinea pigs, hamsters, rabbits, gerbils, ferrets, wildlife, woodchucks, armadillos, frogs, and fish. Coverage also includes a number of commonly performed procedures (such as blood collection, medicine administration, and animal husbandry) and in-depth information on housing, restraint, nutrition, common diseases, diagnostics, and therapeutics. Research-related information, including legal and ethical issues surrounding exotic animals being kept as pets, as well as the humane use of animals in research, make this text a must-have resource for any aspiring vet tech or professional who must work with lab animals.
Comprehensive coverage addresses a wide variety of species (rats, mice, guinea pigs, hamsters, gerbils, ferrets, rabbits, nonhuman primates, swine, chinchillas, armadillos, amphibians, reptiles, birds, fish, farm animals, and cats and dogs) and covers a wide variety of topics (such as animal species, the laboratory setting, regulatory guidelines, and ethical considerations) to fully prepare students for work with all types of animals.
Consistent organization of each species chapter makes it easy for students to quickly identify similarities and differences among various laboratory animals.
The latest information on laws and ethics related to lab animal medicine cover the areas of pain management, use, care, and more.
Review questions at the end of each chapter allow students to assess their knowledge of the material.
Discussion of specific uses for each species in biomedical research gives students a perspective on animal use that allows them to explain the benefits of animal use as required by veterinary technology program accreditation procedure.
Boxes and tables list anatomic and physiologic data for each species.
NEW! Updated design features more high-quality, full-color illustrations and a revised reader-friendly layout with learning objectives and key points to make content easier to follow.

Obsah
Part 1. Principles of laboratory animal medicine1
Introduction to Exotic and Laboratory Animal Medicine1
Disease Prevention2
Legal and Ethical Issues3
The three R´S : Reduction, Refinement and Replacement13
The Morals and Ethics of Animal Research14
Benefits of Animal Research15
Key Points16
Review Questions17
Exotic and Research Animal Facilities18
Exotic Animal Practice18
Biomedical Research19
The Research Team20
Facility Design21
Types of Facilities22
Enviromental Concerns23
Primary Enclosures25
Enviromental Enrichment27
Feeding and Wartering Devices28
Facility Admininstration30
Key Points33
Review Questions34
Part 2_ Laboratory Animals35
Birds35
Unique Anatomic Features36
Avian Behavior41
Husbandry43
Restraint nad Handling44
Clinical Procedures45
Common Diseases and Disorders60
Euthanasia66
Key Points66
Review Questions67
Reptilies68
Uses in Research69
Unique Anatomic Features69
Behavior71
Husbandry72
Restraint nad Handling74
Clinical Procedures76
Common Diseases83
Euthanasia85
Key Points85
Review Questions86
Amphibinas and Fish87
Taxonomy87
Animal Models88
Unique Anatomic and Physiologic Features89
Husbandry, Housing, Nutrition89
Restraint nad Handling91
Clinical Procedures92
Common Diseases94
Euthanasia94
Key Points94
Review Questions95
Rats and Mice96
Unique Anatomic and Physiologic Features98
Behavior101
Husbandry101
Restraint nad Handling103
Clinical Procedures105
Common Diseases of Rats and Mice110
Euthanasia115
Key Points116
Review Questions116
The Rabbit117
Taxonomy117
Unique Anatomic and Physiologic Features118
Behavior120
Husbandry, Housing, Nutriton121
Restraint nad Handling121
Identification122
Clinical Procedures122
Common Diseases126
Infectious Diseases126
Noninfectious Diseases131
Euthanasia132
Key Points132
Review Questions133
Taxonomy134
Unique Anatomic and Physiologic Features135
Reproduction136
Behavior138
Husbandry, Housing, Nutriton138
Restraint nad Handling139
Identification139
Clinical Procedures139
Common Diseases142
Infectious Diseases142
Noninfectious Diseases144
Euthanasia146
Key Points146
Review Questions147
The Ferrets148
Taxonomy148
Unique Anatomic and Physiologic Features148
Behavior149
Husbandry, Housing, Nutriton150
Restraint nad Handling150
Identification Methods150
Clinical Procedures151
Common Diseases153
Euthanasia156
Key Points156
Review Questions157
Grebils and Hamster158
Taxonomy158
Unique Anatomic and Physiologic Features159
Animal Models160
Reproduction161
Behavior162
Husbandry, Housing, Nutriton162
Restraint nad Handling162
Identification163
Clinical Procedures163
Common Diseases165
Infectious Diseases166
Noninfectious Diseases167
Euthanasia168
Key Points168
Review Questions168
Other Species169
Hedgehogs170
Unique Anatomic and Physiologic Features170
Behavior170
Husbandry, Housing, Nutriton171
Restraint nad Handling171
Clinical Procedures172
Common Diseases172
Sugar Glides173
Unique Anatomic and Physiologic Characteristics174
Behavior175
Husbandry, Housing, Nutriton175
Restraint nad Handling176
Clinical Procedures176
Common Diseases176
Infectious Diseases166
Noninfectious Diseases167
Euthanasia168
Key Points168
Review Questions168
Chinchilla177
Unique Anatomic and Physiologic Features36
Behavior178
Husbandry, Hausing and Nutrition178
Resrtraint nad Handling179
Clinical Procedures179
Common Diseases180
Woodchuck182
Armadilo182
Farm Animals183
Swine183
Cattke, Sheep and Goats183
Opossum184
Bats185
Invertebrates185
Dogs and Cats185
Key Points186
Review Questions186
12 Nonhuman Primates187
Taxonomy187
Unique Anatomic and Physiologic Features188
Behavior191
Husbandry, Hausing and Nutrition192
Resrtraint nad Handling193
Identification193
Clinical Procedures193
Common Diseases194
Euthanasia200
Key Points200
Review Questions200
Wildlife202
Legal Concerns203
Intake Procedures and History203
Restraint of Wildlife205
Physical Examination of Wildlife207
Sample Collection and Diagnostic Testing for Laboratory Analysis207
Adminisrtration of Medications and Fluids208
Supportive Care of Wild Animals in the Hospital208
Food Prep211
Immobilizing Fractures211
Chemical Restraint and Anesthesia211
Stabilization or Long-Term Rehabilitation212
Ethical Treatment and Releasability of Wild Animals212
Diseses in Common Wild Animals212
Oiled Birds213
Fishing Tackle Injuries214
Zoonotic and Infectious Diseases in Common Wild Animals Species214
Isolation Caging Area – Preventing the Spread of Disease in the Clinic215
Key Points215
Review Questions216
Glossary217
Index223