Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Main challenges in poultry farming. Vaccination failures.

Stručný popis

K selhání vakcinace nastane, pokud kuřata nevyvinou vhodné hladiny titru protilátek anebo jsou náchylná k propuknutí infekční choroby. Proto byl důkladně vypracován aktualizovaný vizualizovaný přehled, aby se zdůraznil význam odhalování a řešení hlavních selhání vakcinace u komerčních chovů kuřat. Příručku napsal uznávaný odborník s bohatými zkušenostmi v této oblasti za využití mnoha grafických zdrojů, které doplňují poskytnuté informace a činí obsah srozumitelnějším a přístupnějším pro čtenáře.

Autor: Mohamed Faizal Abdul-Careem

Cena s DPH:  asi 1432 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelServet
ISBN9788416315604
Vydání2016
Vazbaspirálová
Počet stran75
Popis

A vaccination failure occurs when the chickens do not develop suitable antibody titer levels and/or are susceptible to a field disease outbreak. Therefore, an updated review (visual-type) has been thoroughly developed in order to highlight the importance of detecting and solving the major vaccination failures in commercial chickens to control diseases affecting this species. The handbook has been written by a prestigious expert with a wide experience in this field. Numerous graphic resources have been included to complement the information provided and make the contents more understandable and accessible to readers.

Obsah
1. Introduction4
2. Types of poulry vaccines10
3. Vaccination techniques20
4. Vaccine.mediated immune responses26
5. Evaluation of vaccine efficacy36
6. Referencs75