Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Mental Wellbeing and Positive Psychology for Veterinary Professionals: A Pre-emptive, Proactive and Solution-based Approach

Stručný popis

Duševní pohoda a pozitivní psychologie pro veterinární pracovníky: preventivní, proaktivní a na řešení založený přístup poskytuje praktického, praktického průvodce duševním zdravím a odolností pro jednotlivé členy veterinárních profesí a pro ty, kteří řídí celé postupy. Text je rozdělen do 6 částí a nabízí cenné nástroje, včetně meditace, všímavosti a pozitivní psychologie, které pomáhají čtenářům vypořádat se s duševními výzvami, které představuje veterinární praxe. Autorka také zahrnula řadu případových studií a anekdot ze svých zkušeností s poradenstvím členům profesí, včetně čerstvého veterináře, specializovaného chirurga a vrchní sestry, když se setkávají s problémy, jako je úzkost, soucitná únava, strach ze selhání, syndrom podvodníka a zármutek. Tím, že se čtenář předem dozví o běžných překážkách, kterým budou čelit během své kariéry, zjistí, jak se na ně pozitivně a proaktivně připravit.

Čtenáři zde také najdou:

Důkladný úvod do účinných strategií pro řešení obtíží veterinárních profesí, včetně všímavosti, empatie a emoční inteligence
Komplexní zkoumání meditace, včetně meditace skenování těla, dechové meditace, obrazů a mini-meditací
Praktické diskuse o specifických výzvách, kterým čelí veterinární lékaři, včetně morálního zranění, stížností klientů, syndromu vyhoření, syndromu podvodníka a ztráty důvěry
Fulsome případové studie, včetně cesty veterinární sestry k duševní pohodě

Dr. Laura Woodward má dobrou pozici k psaní na toto téma, jako pracující veterinární lékař a akreditovaný poradce a vytvořil text, který je ideální pro veterináře, veterinární sestry a manažery praxe. Duševní pohoda a pozitivní psychologie pro veterinární pracovníky budou také přínosem pro studenty veterinární medicíny, studentské veterinární sestry a pedagogické pracovníky, kteří hledají komplexní zdroj pro veterinární duševní zdraví.

Autor: Laura Woodward

Cena s DPH:  asi 1265 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781394200627
Vydání2023
Vazbabrožovaná
Počet stran336
Popis

Mental Wellbeing and Positive Psychology for Veterinary Professionals: A Pre-emptive, Proactive and Solution-based Approach delivers a practical, hands-on guide to mental health and resilience for individual members of the veterinary professions and for those managing entire practices. Divided into 6 sections, the text offers valuable tools, including meditation, mindfulness, and positive psychology, to help readers grapple with the mental challenges presented by veterinary practice. The author has also included a series of case studies and anecdotes from her experience in counselling members of the professions, including a new-graduate vet, a specialist surgeon, and a head nurse, as they encounter issues like anxiety, compassion fatigue, fear of failure, imposter syndrome, and grief. By learning in advance about the common hurdles they will face during their careers, the reader will discover how to prepare for these in positive and proactive ways.
Readers will also find:
A thorough introduction to effective strategies for dealing with the difficulties of the veterinary professions, including mindfulness, empathy, and emotional intelligence
Comprehensive explorations of meditation, including body scan meditation, breath meditation, imagery, and mini-meditations
Practical discussions of specific challenges faced by veterinary practitioners, including moral injury, client complaints, burnout, imposter syndrome, and a loss of confidence
Fulsome case studies, including a veterinary nurse’s journey to mental wellbeing
Dr. Laura Woodward is well positioned to write on the topic, as both a working veterinary surgeon and an accredited counsellor and has crafted a text that is perfect for veterinarians, veterinary nurses, and practice managers. Mental Wellbeing and Positive Psychology for Veterinary Professionals will also benefit veterinary students, student veterinary nurses, and teaching staff seeking a comprehensive resource for veterinary mental health.
ABOUT THE AUTHOR
Laura Woodward, MVB; CertVR; CertSAS; Dip Couns; MRCVS is the Founder of a counselling and mindfulness practice for veterinary professionals and also a surgical veterinarian at the Hampstead Village Vet Hospital in London in the United Kingdom. She is also a mindfulness teacher, a positive psychologist, and is training to be an equine psychotherapist.
The Author has assigned a share of their Royalty to Vetlife and another to free of charge therapy for Veterinary nurses.

Obsah