Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Obvazové techniky, přikládání kastů a dlahovaní končetin u malých zvířat

Stručný popis

Tato kniha je věnována veterinárním lékařům, veterinárním technikům, rezidentům, doktorandům, veterinárním studentům a zejména zvířatům, kterým může být její obsah ku prospěchu. Veterinární lékaři se často setkávají s poraněnými pacienty nebo pacienty s ortopedickým zraněním různé závažnosti. Hlavní část léčby těchto stavů je postavena na přikládání obvazů, kastů nebo dlah, které jsou pro jejich léčbu nezbytné. Aby byl obvaz opravdu účinný, musí být správně přiložen, musí bezpečně na zvířeti držet a nepoškozovat ho. Cílem této knihy je popsat pomocí obrázků techniky, jak tyto obvazy, kasty a dlahy správně aplikovat. Kromě toho je u každé metody uvedena její indikace, následná péče, její výhody i možné komplikace. Autoři velmi šikovně spojili umění a vědecké aspekty obvazových metod do klinicky přínosného textu. Tato kniha se pro množství praktiků i studentů zcela jistě stane cenným a často používaným zdrojem znalostí.

Autor: Steven F. Swaim, Walter C. Renberg a Kathy M. Shike

Cena s DPH:  1548 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelNakladatelství Medicus veterinarius MVDr. Leoš Grejcar
ISBN9788087537015
VydáníI. 20013
Vazbabrožovaná
Počet stran126
Popis

Publikace Obvazové techniky, přikládání kastů a dlahovaní končetin u malých zvířat je manuálem, ve kterém lze najít podrobný popis nejčastějších metod bandážování používaných při onemocnění měkkých tkání i ortopedických problémech u malých zvířat. Tato praktická příručka krok za krokem popisuje a pomocí barevných fotografií dokumentuje postupy, jak správně a efektivně přikládat obvazy, kasty a dlahy. U každé metody jsou navíc uvedeny její indikace, výhody, následná péče o pacienta a potenciální komplikace.

Publikace Obvazové techniky, přikládání kastů a dlahovaní končetin u malých zvířat je nezbytná pomůcka pro veterinární techniky a sestry, stejně jako veterinární lékaře a studenty.

Hlavní charakteristiky publikace

§ Podává praktické informace, jak u malých zvířat efektivně přikládat obvazy, kasty a dlahy
§ Prostřednictvím fotografií zobrazuje krok za krokem správné techniky
§ Uvádí indikace, následnou péči, výhody a potenciální komplikace související s obvazy
§ Řeší problematiku měkkých tkání i ortopedická onemocnění

Autoři

Steven F. Swaim, DVM, je emeritním profesorem na Auburnské univerzitě.
Walter C. Renberg, DVM, DACVS, je docentem na Kansaské státní univerzitě.
Kathy M. Shike, RVT, je vrchní veterinární techničkou na Kansaské státní univerzitě.
Veterinární lékaři se často setkávají s poraněnými pacienty nebo pacienty s ortopedickým zraněním různé závažnosti. Hlavní část léčby těchto stavů je postavena na přikládání obvazů, kastů nebo dlah, které jsou pro jejich léčbu nezbytné. Aby byl obvaz opravdu účinný, musí být správně přiložen, musí bezpečně na zvířeti držet a nepoškozovat ho. Cílem této knihy je popsat pomocí obrázků techniky, jak tyto obvazy, kasty a dlahy správně aplikovat. Kromě toho je u každé metody uvedena její indikace, následná péče, její výhody i možné komplikace. Autoři velmi šikovně spojili umění a vědecké aspekty obvazových metod do klinicky přínosného textu. Tato kniha se pro množství praktiků i studentů zcela jistě stane cenným a často používaným zdrojem znalostí.
Obvazování ran je každodenní činností ve většině veterinárních praxí. Problémy vznikají v souvislosti s různou velikostí, tvarem, typem a místem poranění. Důležité je samozřejmě také to, aby se obvaz na zvířeti požadovanou dobu udržel. Správné přiložení obvazu je umění a věda zároveň. Umění proto, že je často nutné přiložit funkční obvaz i na ta nejméně přístupná místa, což vyžaduje nemalou dávku kreativity. Vědu pak z této činnosti dělá výběr správného typu bandáže a krytí, aby přiložený materiál odpovídal charakteru rány a na základě biologických a fyzikálních zákonitostí udělal co nejlepší službu. Tato publikace velmi vhodně kombinuje oba aspekty této problematiky.
Jak je správně zdůrazněno v první kapitole, pro správnou funkci obvazu je nutné předem udělat určitou klinickou rozvahu. Autoři této knihy mají bohaté zkušenosti v ošetřování ran u zvířat a jsou také jedni z hlavních odborníků, kteří svými výzkumnými studiemi rozšiřují znalosti v této oblasti vědění. Jméno Dr. Stevena F. Swaima je v rámci léčby ran ve veterinární medicíně skutečným pojmem. Velké množství veterinárních pacientů po celém světě dnes může těžit z jeho neutuchající snahy šířit znalosti v tomto oboru a jeho ochoty vzdělávat ostatní. Dr. Walter C. Renberg je veterinární chirurg a učitel s velmi širokým záběrem v klinické a výzkumné činnosti, který se intenzivně věnuje ortopedickým poraněním a biomechanice související se správnou technikou obvazování ran. Kathy M. Shikeová má jako veterinární technička v oblasti chirurgie malých zvířat bohaté praktické zkušenosti s obvazováním ran. Učí veterinární studenty a aktivně přispívá do různých vědeckých projektů souvisejících s jejím oborem. Praktické zkušenosti těchto autorů se odrážejí v informacích sepsaných v této publikaci, jejímž cílem je usnadnit správné rozhodování kliniků jaký typ obvazu použít a jak ho bezchybně na ránu přiložit.
Tato kniha je výjimečná názornými postupy, které jsou popsány krok za krokem a prakticky demonstrují, jak obvazování provádět. Pokyny ohledně správných technik přikládání obvazů jsou doplněny o informace týkající se indikací, následné péče, jejich bezpečného odstraňování nebo modifikace, včetně potenciálních komplikací. Text je navíc obohacen o spoustu praktických tipů a rad, jejichž zdrojem jsou bohaté zkušenosti všech tří autorů. Celou knihou se nese snaha o zajištění komfortu pacienta a výběr toho nejvhodnějšího typu obvazu, který zajistí rychlé a bezproblémové zhojení rány.
Autoři velmi šikovně spojili umění a vědecké aspekty obvazových metod do klinicky přínosného textu. Tato kniha se pro množství praktiků i studentů zcela jistě stane cenným a často používaným zdrojem znalostí.

Obsah
Kapitola 1 - Základy obvazových technik, přikládání kastů a dlahování3
Obvazování3
Cíle a funkce obvazování3
Součásti obvazů4
Primární - kontaktní vrstva4
Vysoce absorpční krytí4
Gázové krytí4
Mokré interaktivní krytí s hypertonickým fyziologickým roztokem5
Kopolymerní škrobové krytí5
Systém mokrého hojení ran5
Polyuretanové pěnové krytí6
Transparentní filmová krytí6
Hydrogelové krytí7
Hydrokoloidní krytí7
Neadherentní semiokluzívní krytí7
Antimikrobiální krytí8
Krytí na bázi struktury extracelulární matrix8
Sekundární – střední vrstva9
Terciární – vnější vrstva9
Důležité aspekty přikládání obvazů, kastů a dlah10
Jak často převazovat10
Bezpečnost10
Uvolnění tlaku10
Znehybnění kloubu11
Macerace a oděrky12
Potřeba sedace nebo anestézie při převazech12
Fixační obvazy (kasty) a dlahy13
Všeobecné informace13
Účel a funkce fixačních obvazů (kastů) a dlah13
Materiály13
Kramerovy dlahy13
Komerčně vyráběné dlahy13
Dlahy z plastických materiálů13
Stokineta13
Pásové kasty14
Kapitola 2 – Obvazy hlavy a uší15
Provizorní obvaz ucha15
Indikace15
Metoda15
Následná péče16
Výhody a komplikace16
Základní obvaz hlavy a ucha16
Indikace16
Metoda16
Následná péče22
Výhody a komplikace23
Kapitola 3 – Obvazy hrudníku, břicha a pánve25
Obvazy hrudníku a břicha25
Obvodový obvaz hrudníku a břicha25
Indikace25
Metoda26
Následná péče29
Výhody a komplikace29
Okénkový obvaz hrudníku a břicha29
Indikace29
Metoda29
Následná péče29
Výhody a komplikace29
Obvaz hrudníku a břicha připevněný suturou29
Indikace29
Metoda29
Následná péče30
Výhody a komplikace31
Obvazy pánve32
Obvodový obvaz pánve32
Indikace32
Metoda33
Následná péče35
Výhody a komplikace35
Okénkový obvaz pánve36
Indikace36
Metoda36
Následná péče38
Výhody a komplikace38
Obvaz pánve připevněný suturou39
Indikace39
Metoda39
Následná péče39
Výhody a komplikace39
Extenzní dlahy pánve39
Indikace39
Metoda40
Následná péče41
Výhody a komplikace41
Kapitola 4 – Obvazy, kasty a dlahování končetin43
Obvazy ocasu43
Indikace43
Metoda43
Následná péče44
Výhody a komplikace47
Obvazy, kasty a dlahování hrudní končetiny47
Základní vypodložený obvaz končetiny47
Indikace48
Metoda48
Následná péče54
Sejmutí obvazu54
Výměna obvazu54
Výhody a komplikace54
Oblasti meziprstí a mezi prstními polštářky55
Primární vrstva obvazu55
Sekundární vrstva obvazu56
Terciární vrstva obvazu56
Základní obvaz tlapky a distální části končetiny56
Indikace56
Metoda56
Oblasti meziprstí a mezi prstními polštářky56
Primární vrstva obvazu, koblihová podložka a třmínky58
Sekundární vrstva obvazu62
Terciární vrstva obvazu64
Následná péče67
Sejmutí obvazu67
Výměna obvazu67
Výhody a komplikace68
Oblasti meziprstí a mezi prstními polštářky68
Primární vrstva obvazu68
Sekundární vrstva obvazu68
Terciární vrstva obvazu69
Uvolnění tlaku na prstové polštářky69
Indikace69
Metoda – středně velké rány u psů malé a střední velikosti69
Metakarpální a metatarsální polštářky69
Prstové polštářky70
Následná péče – středně velké rány u psů malé a střední velikosti71
Výhody a komplikace – středně velké rány u psů malé a střední velikosti71
Metody - po rozsáhlých rekonstrukčních a záchranných chirurgických výkonech na tlapce, zejména u velkých psů71
Fixace prstů „véčkovou“ dlahou71
Poloviční „véčková“ dlaha72
Následná péče - po rozsáhlých rekonstrukčních a záchranných chirurgické výkonech na tlapce, zejména u velkých psů73
Výhody a komplikace - po rozsáhlých rekonstrukčních a záchranných chirurgických výkonech na tlapce, zejména u velkých psů73
Uvolnění tlaku na dorsální plochu tlapky73
Indikace73
Metoda74
Následná péče75
Výhody a komplikace75
Karpální smyčka75
Indikace75
Metoda76
Následná péče78
Výhody a komplikace78
Základní dlahování hrudní končetiny78
Indikace78
Metoda78
Následná péče83
Výhody a komplikace83
Základní kast pro hrudní končetinu83
Klasový obvaz a boční dlaha83
Indikace83
Metoda84
Následná péče87
Výhody a komplikace87
Dlaha z hliníkové smyčky k imobilizaci lokte88
Indikace88
Metoda88
Následná péče89
Výhody a komplikace89
Velpeauova smyčka89
Indikace89
Metoda89
Následná péče92
Výhody a komplikace92
Obvazy, kasty a dlahy pánevní končetiny92
Základní vypodložený obvaz končetiny92
Základní dlahování pánevní končetiny93
Základní kast pánevní končetiny93
Indikace93
Metoda93
Následná péče99
Výhody a komplikace99
Ehmerova smyčka100
Indikace100
Metoda100
Následná péče104
Výhody a komplikace104
Smyčka 90/90104
Indikace104
Metoda105
Následná péče108
Výhody a komplikace108
Obvaz připevněný suturou108
Indikace108
Metoda108
Následná péče108
Výhody a komplikace109
Kapitola 5 – Fixace111
Alžbětinský límec111
Plastový nákrčník113
Nákrčník z ručníku113
Náhubky114
Boční zábrany114
Lokální chemické odpuzovače118
Elektronická zařízení119
Doporučená literatura121
Rejstřík123