Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Pet-Specific Care for the Veterinary Team

Stručný popis

Praktický průvodce identifikací rizik u veterinárních pacientů a odpovídajícím způsobem přizpůsobením jejich péče
Péče specifická pro domácí mazlíčky odkazuje na praktickou filozofii, která se snaží proaktivně poskytovat veterinární péči zvířatům po celý život, s cílem udržovat domácí zvířata zdravá a účinně s nimi zacházet, když dojde k onemocnění. Publikace je praktickou příručkou pro uplatnění zásad péče o zvířata v zájmovém chovu. Pomocí tohoto přístupu určí veterinární tým rizika pro jednotlivé zvíře na základě jejich konkrétních okolností a na tato rizika odpoví programem prevence a léčby za účelem zlepšení zdravotních výsledků u domácích zvířat a spokojenosti jejich majitelů.
Kniha kombinuje informace o medicíně a managementu. Představuje konkrétní pokyny pro vhodné lékařské intervence a materiál o tom, jak zlepšit finanční situaci veterinární praxe v tomto procesu. Kniha je komplexním rozsahem a odbornými přispěvateli z celého světa pokrývá vyhlídky na péči o domácí mazlíčky, vrozené a získané vady, důsledky zákaznických služeb, role nemocnic a nemocničních týmů a aspekty péče o péči o domácí mazlíčky. Rovněž přezkoumává konkrétní rizikové faktory a vysvětluje, jak pomocí těchto faktorů určit akční plán pro veterinární péči.
Tato důležitá kniha:
Nabízí klinické pokyny pro přesné posouzení rizik u každého pacienta.
Ukazuje, jak přizpůsobit veterinární péči konkrétním rizikovým faktorům pacienta.
Zdůrazňuje prevenci, včasnou identifikaci problému a léčbu.
Zlepšuje výsledky léčby a poskytuje řešení pro zlepšení zdravotního stavu domácích mazlíčků.
Publikace je určena pro veterináře, techniky a zdravotní sestry, manažery, Publikace je praktickým průvodcem, jak převést veterinární praxi na vyšší úroveň péče.

Autor: Lowell Ackerman (Editor)

Cena s DPH:  2910 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119540663
Vydání2021
Vazba pevná
Počet stran1104
Popis

A practical guide to identifying risks in veterinary patients and tailoring their care accordingly

Pet-specific care refers to a practice philosophy that seeks to proactively provide veterinary care to animals throughout their lives, aiming to keep pets healthy and treat them effectively when disease occurs. Pet-Specific Care for the Veterinary Team offers a practical guide for putting the principles of pet-specific care into action. Using this approach, the veterinary team will identify risks to an individual animal, based on their particular circumstances, and respond to these risks with a program of prevention, early detection, and treatment to improve health outcomes in pets and the satisfaction of their owners.

The book combines information on medicine and management, presenting specific guidelines for appropriate medical interventions and material on how to improve the financial health of a veterinary practice in the process. Comprehensive in scope, and with expert contributors from around the world, the book covers pet-specific care prospects, hereditary and non-hereditary considerations, customer service implications, hospital and hospital team roles, and practice management aspects of pet-specific care. It also reviews specific risk factors and explains how to use these factors to determine an action plan for veterinary care. This important book:

Offers clinical guidance for accurately assessing risks for each patient
Shows how to tailor veterinary care to address a patient’s specific risk factors
Emphasizes prevention, early detection, and treatment
Improves treatment outcomes and provides solutions to keep pets healthy and well
Written for veterinarians, technicians and nurses, managers, and customer service representatives, Pet-Specific Care for the Veterinary Team offers a hands-on guide to taking a veterinary practice to the next level of care.
Lowell Ackerman, DVM, DACVD, MBA, MPA, CVA, MRCVS, is an independent consultant, author, and lecturer in Westborough, Massachusetts, USA.
TABLE OF CONTENTS
List of Contributors

Preface

01-Overview

02-Concepts & Prospects

03-Hereditary Considerations

04-Non-Hereditary Considerations

05-Client Service Considerations

06-Pet-Specific Considerations

07-Hospital Considerations

08-Hospital Team Considerations

09-Medical Management Considerations

10-Practice Management Considerations

11-Appendices

Obsah