Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Small Animal Anesthesia Techniques 2. edition

Stručný popis

Publikace poskytuje základní informace o anestezii psů, koček a exotických zvířat. Čtenář v publikaci nalezne uživatelsky příjemné protokoly pro činnost veterinárních techniků a veterinárních lékařů v klinické praxi pro bezpečnou a účinnou anestezii. Tato publikace je jedinečná svým rychlým referenčním přístupem zaměřeným na techniky, což je ideální pro všechny profesionály, kteří hledají zvládnutí anestezie založených na standardních postupech. Text je zpracován pro rychlý přístup v klinické praxi a obsahuje praktické informace o anesteziologických postupech, vybavení, možných komplikacích a dalších. Doprovodný web obsahuje videoklipy, obrázky a pracovní listy. Druhé vydání bylo autorským kolektivem důkladně aktualizováno, aby odráželo pokrok ve vybavení, znalostech a trendech, které přináší současná doba jako jsou: výskyt anafylaxí v anestezii, opioidní alternativy tváří v tvář nedostatku léků, kvantifikace stupně bolestivosti u koček a psů, snížení mortality spojené s anestezií, zvládání obtížných intubací, význam gastroprotektancí a užívání léků proti zvracení a další témata a oblasti, které se změnily od prvního vydání z roku 2014. Pro lepší zpřehlednění náročného textu byly přidány obrázky, tabulky a grafy.
Publikace poskytuje informace o:
Pojmu anestezie, včetně anesteziologické bezpečnosti prostřednictvím praktických kroků, jako jsou kontrolní seznamy pro anestezii.
Nové a důležité pokroky ve vybavení, jako je zahřívání pacientů a náročná zařízení pro řízenou ventilaci.
Relevantní přehled informací medikamentech používaných perioperačně, včetně CBD oleje pro analgezii a liposomálního zapouzdřeného bupivakainu pro dlouhodobou desenzibilizaci ran.
Nové trendy, který vyžaduje pokrok ve veterinární medicíně, včetně těch, které ještě nejsou populární.

Autor: Amanda M. Shelby, Caroline M. McKune

Cena s DPH:  asi 2506 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119710820
VydáníII. vydání 2022
Vazbabrožovaná
Počet stran464
Popis

»Small Animal Anesthesia Techniques« offers quick reference to essential information for anesthetizing canine, feline, and exotic animal patients, presenting easy-to-follow protocols to support veterinary technicians and veterinary practitioners in safely and effectively delivering anesthesia in clinical practice. This book is highly unique in its quick reference, techniques-focused approach, making it ideal for all professionals seeking procedure-based coverage of the topic.

Designed for fast access in the clinical setting, the text covers practical information on anesthetic plans, equipment, potential complications, and more. A companion website provides video clips, images, and worksheets.

The Second Edition has been thoroughly updated throughout to reflect advances in equipment, knowledge, and trends, now covering anaphylaxis under anesthesia, opioid alternatives in the face of drug shortages, feline and canine pain scales, reducing mortality associated with anesthesia, managing difficult intubations, the importance of gastroprotectants and use of medications to combat vomiting, and other trending topics and areas of interest since the 2014 edition was published. Additional images, tables, and charts have also been added to further enhance the text.

»Small Animal Anesthesia Techniques« also provides information on:

Important concepts of anesthesia, including safety in anesthesia through practical steps like anesthesia checklists
New and important advances in equipment, such as patient warming and difficult airway management equipment
Relevant literature reviews of a multitude of drugs for use peri-operatively, including CBD oil for analgesia and liposomal encapsulated bupivacaine for long term wound desensitization
New developments that an evolving veterinary practice demands, including those not yet popular in the mainstream

»Small Animal Anesthesia Techniques« is a must-have reference for small animal veterinary technicians and practitioners. It is an extremely valuable resource both in the knowledge contained within and the highly practical guidelines for implementing concepts in the field to provide better care to small animals of all types.
Autors:
Amanda Shelby, CVT, VTS (Anesthesia), is a Clinical Specialist in Anesthesia at Louisiana State University's School of Veterinary Medicine in Baton Rouge, Louisiana, USA.
Carolyn McKune, DVM, DACVAA, is a veterinary anesthesiologist and independent contractor with her company Mythos Veterinary LLC, located in Gainesville, Florida, USA.

Obsah
List of Contributorsvii
Prefaceix
Acknowledgmentsxi
About the companion websitexiii
Section I: General topics in anesthesia and analgesia1
Yishai Kushnir and Carolyn M. McKune 1 Anesthetic process3
Jennifer Sager and Carolyn M. McKune 2 Anesthesia equipment and monitoring28
Carolyn M. McKune and Angela Borchers 3 Adverse events/anesthetic complications52
Amanda M. Shelby and Carolyn M. McKune 4 Anesthetic considerations for specific procedures93
Sharon Tenenbaum Shih 5 Anesthesia in patients with concurrent disease141
Amanda M. Shelby and Carolyn M. McKune 6 Anesthesia and analgesia in the exotic patient197
Vaidehi Paranjape and Stephen Cital 7 Nonopioid analgesia alternatives and locoregional blocks231
Dario A. Floriano and Amanda M. Shelby Section II: Drug formulary277
Appendices385
Appendix A: Pain scale options385
Appendix B: Cardiopulmonary resuscitation393
Appendix C: Constant-rate infusion calculations396
Appendix D: Creating dilutions and reconstituting solutions397
Appendix E: Abdominal tap399
Appendix F: Drugs to withhold or continue in the perianesthetic period (see drug formulary, Section II)400
Appendix G: Calculating fluid drip rates403
Appendix H: Epidural calculations403
Appendix I: Conversions403
Index405