Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Small Animal Internal Medicine 6th Revised edition Edition

Stručný popis

Již šesté vydání oblíbené publikace se stovkami obrázků, postupů a praktickým klinickým poznatky se stala tato publikace nástrojem pro řádné stanovení diagnózy a terapie. Každá část textu popisuje postup zaměřený na klinický problém, který začíná diskusí o klinických příznacích, diagnostických doporučeních a technikách. Poté přejde k terapeutickým úvahám a postupům. Nové vydání zahrnuje dvě zcela nové kapitoly (neonatologii a vliv konkrétních srdečních onemocnění na stav organizmu). Publikace byla podrobena rozsáhlé aktualizaci. Zahrnuje nové technické pokroky a osvědčené postupy v oblasti vnitřního lékařství malých zvířat. S novým on-line přístupem získá čtenář pomocníka, kterého potřebujete k vyřešení prakticky jakéhokoli interního problému. Každá kapitola je tradičně členěna na část objasňující etologii, diferenciální diagnostiku, použití léky, terapii a závěrečné informace o klinické patologii, plemenné predispozici, anamnestické formuláře. Nedílnou součástí každého výtisku je originální přístupový kód, který umožňuje on-line přístup k této publikaci. Jeho životnost je ukončena novým vydáním.
Aktualizovány byly tabulky léků a léčebných přípravků zajišťují odkazy na nejaktuálnější doporučené dávky a indikace.
Více než 900 celobarevných fotografií a ilustrací poskytuje zobrazení specifických poruch, nemocí a postupů systémem krok za krokem.
Barevně rozlišené souhrnné tabulky a rámečky usnadňují vyhledávání klinických příznaků, etiologií, diferenciálních diagnóz, léčby a doporučených dávek a indikací léčiv.
Odborní autoři a přispěvatelé jsou dobře známí svými klinickými, akademickými a výzkumnými zkušenostmi.
Praktické algoritmy podporují rozhodovací dovednosti založené na klinických nálezech.
Rozsáhlé křížové odkazy usnadňují vyhledání souvisejících informací.
Seznam doporučené literatury na konci každé kapitoly je zdrojem dalších informací.

Autor: Richard Nelson Affiliations and Expertise Dipl ACVIM, Professor, Department of Medicine and Epidemiology, School of Veterinary Medicine, University of California, Davis, CA, C. Guillermo Couto Affiliations and Expertise, Dipl ACVIM, Professor, Department of Veterinary Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, Chief, Oncology/Hematology Service, Veterinary Teaching Hospital, The Ohio State University, Columbus, OH

Cena s DPH:  asi 6191 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelElsevier Saunders
ISBN9780323676946
VydáníVI. vydání 2019
Vazbapevná
Počet stran1608
Popis

With hundreds of images, step-by-step procedures, and a practical clinical emphasis, Small Animal Internal Medicine, 6th Edition offers the foundation and tools you need to properly recognize, diagnose, and treat small animals with common internal conditions. Each section of the text takes a problem-oriented approach that begins with a discussion of clinical signs, diagnostic recommendations, and techniques; and then moves to therapeutic considerations and management. This edition also includes two all-new chapters (neonatology and the effects of specific heart diseases respectively) as well as extensive updates throughout covering new advancements, techniques, and evolving best practices in the field of small animal internal medicine. And with access to the new online Expert Consult, you will have the 360-degree support you need to solve virtually any internal medical challenge.

Key Features
Problem-oriented approach utilized in each section begins with a discussion of clinical signs, diagnostic recommendations, and techniques; and then moves to therapeutic considerations and management.
Step-by-step procedures provide an easy-to-follow description of proper technique.
Current drug and treatment tables ensure you are referencing the most up-to-date recommended dosages and indications.
More than 900 full-color photographs and illustrations provide vivid depictions of specific disorders, diseases, and procedures.
Color-coded summary tables and boxes make it quick and easy to look up clinical signs, etiology, differential diagnoses, treatment, and recommended drug dosages and indications.
Expert authors and contributors are well-known for their clinical, academic, and research expertise.
Practical algorithms promote decision-making skills based on clinical findings.
Extensive cross-referencing makes it easy to locate related information.
Suggested readings at the end of each chapter direct you on where to go for the latest research findings.

Obsah
Part One: Cardiovascular System Disorders1
1. Clinical Manifestations of Cardiac Disease1
2. Diagnostic Tests for the Cardiovascular System13
3. Management of Heart Failure55
4. Cardiac Arrhythmias and Antiarrhythmic Therapy77
5. Congenital Cardiac Disease100
6. Acquired Valvular and Endocardial Disease119
7. Myocardial Diseases of the Dog141
8. Myocardial Diseases of the Cat158
9. Pericardial Disease and Cardiac Tumors174
10. Pulmonary Hypertension and Heartworm Disease190
11. Systemic Arterial Hypertension211
12. Thromboembolic Disease221
Part Two: Respiratory System Disorders240
13. Clinical Manifestations of Nasal Disease240
14. Diagnostic Tests for the Nasal Cavity and Paranasal Sinuses247
15. Disorders of the Nasal Cavity257
16. Clinical Manifestations of Laryngeal and Pharyngeal Disease271
17. Diagnostic Tests for the Larynx and Pharynx273
18. Disorders of the Larynx and Pharynx277
19. Clinical Manifestations of Lower Respiratory Tract Disorders282
20. Diagnostic Tests for the Lower Respiratory Tract287
21. Disorders of the Trachea and Bronchi321
22. Disorders of the Pulmonary Parenchyma and Vasculature340
23. Clinical Manifestations and Diagnostic Tests of Pleural Cavity and Mediastinal Disease360
24. Disorders of the Pleural Cavity and Mediastinum371
25. Emergency Management of Respiratory Distress379
Part Three: Digestive System Disorders389
26. Clinical Manifestations of Gastrointestinal Disorders389
27. Diagnostic Tests for the Alimentary Tract412
28. General Therapeutic Principles432
29. Disorders of the Oral Cavity, Pharynx and Esophagus447
30. Disorders of the Stomach462
31. Disorders of the Intestinal Tract474
32. Disorders of the Peritoneum510
Part Four: Hepatobiliary and Exocrine Pancreatic Disorders518
33. Clinical Manifestations of Hepatobiliary and Pancreatic Disease518
34. Diagnostic Tests for the Hepatobiliary and Pancreatic System531
35. Hepatobiliary Diseases in the Cat561
36. Hepatobiliary Diseases in the Dog584
37. The Exocrine Pancreas620
Part Five: Urinary Tract Disorders649
38. Clinical Manifestations of Urinary Disorders649
39. Diagnostic Tests for the Urinary System658
40. Glomerular Disease675
41. Acute Kidney Injury and Chronic Kidney Disease686
42. Bacterial Cystitis, Pyelonephritis and Prostatitis in the Dog and Cat704
43. Canine and Feline Urolithiasis712
44. Obstructive and Nonobstructive Feline Idiopathic Cystitis724
45. Disorders of Micturition730
Part Six: Endocrine Disorders740
46. Disorders of the Hypothalamus and Pituitary Gland740
47. Disorders of the Parathyroid Gland758
48. Disorders of the Thyroid Gland767
49. Disorders of the Endocrine Pancreas806
50. Disorders of the Adrenal Gland857
Part Seven: Metabolic and Electrolyte Disorders898
51. Weight Loss and Obesity898
52. Hyperlipidemia908
53. Electrolyte Imbalances915
Part Eight: Reproductive System Disorders935
54. The Practice of Theriogenology935
55. Clinical Conditions of the Bitch and Queen953
56. Clinical Conditions of the Dog and Tom990
57. Neonatology and Pediatrics1007
Part Nine: Nervous and Neuromuscular Disorders1037
58. Lesion Localization and the Neurologic Examination1037
59. Diagnostic Tests for Nervous System and Neuromuscular Disorders1063
60. Intracranial Disorders1074
61. Loss of Vision and Pupillary Abnormalities1084
62. Seizures and Other Paroxysmal Events1093
63. Head Tilt1109
64. Encephalitis, Myelitis, and Meningitis1117
65. Disorders of the Spinal Cord1130
66. Disorders of Peripheral Nerves and the Neuromuscular Junction1157
67. Disorders of Muscle1174
Part Ten: Joint Disorders1187
68. Clinical Manifestation of and Diagnostic Tests for Joint Disorders1187
69. Disorders of the Joints1195
Part Eleven: Immune-Mediated Disorders1211
70. Pathogenesis of Immune-Mediated Disorders1211
71. Diagnostic Testing for Immune-Mediated Disease1215
72. Treatment of Primary Immune-Mediated Diseases1220
73. Common Immune-Mediated Diseases1231
Part Twelve: Oncology1257
74. Cytology1257
75. Principles of Cancer Treatment1265
76. Practical Chemotherapy1269
77. Complications of Cancer Chemotherapy1276
78. Approach to the Patient With a Mass1288
79. Lymphoma1294
80. Leukemias1311
81. Selected Neoplasms in Dogs and Cats1322
Part Thirteen: Hematology1340
82. Anemia1340
83. Clinical Pathology in Greyhounds and Other Sighthounds1360
84. Erythrocytosis1368
85. Leukopenia and Leukocytosis1371
86. Combined Cytopenias and Leukoerythroblastosis1381
87. Disorders of Hemostasis1387
88. Lymphadenopathy and Splenomegaly1407
89. Hyperproteinemia1420
90. Fever of Undetermined Origin1423
Part Fourteen: Infectious Diseases1427
91. Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases1427
92. Practical Antimicrobial Chemotherapy1436
93. Prevention of Infectious Diseases1448
94. Polysystemic Bacterial Diseases1457
95. Polysystemic Rickettsial Diseases1469
96. Polysystemic Viral Diseases1485
97. Polysystemic Mycotic Infections1502
98. Polysystemic Protozoal Infections1514
99. Zoonoses1532
Index1547