Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Small Animal Surgical Emergencies 2. edition

Stručný popis

Druhé vydání »Small Animal Surgical Emergencies« je i nadále důležitým zdrojem zaměřeným na naléhavé chirurgické zákroky. Kombinuje práci chirurgických specialistů a specialistů akutní medicíny a vyplňuje mezeru ve vzdělávání a informování veterinářů.
Nové vydání poskytuje aktualizované informace o řadě témat, jako je předoperační stabilizace, nové a inovativní možnosti léčby a následná péče. Každá kapitola obsahuje podrobné informace o nouzové stabilizaci, diagnostickém přístupu, operačních technikách, pooperační péči, běžných komplikacích, se kterými se v každém případě setkáváme, a o tom, jak řešit případné komplikace, pokud se vyskytnou. Nabízí také zjednodušené chirurgické techniky k zajištění úspěchu a popisuje nové a neotřelé postupy.
Druhé vydání obsahuje: 9 nových kapitol zahrnujících ošetřovatelské tipy na operačním sále, rektální prolaps, torzi tlustého střeva, chirurgický zákrok po celiotomii, asistované enterální vyživovací sondy, otevřenou KPR hrudníku, řešení komplikací kožních laloků a štěpů, incizní infekce a luxace kloubů
Mnoho kapitol je napsáno ve spolupráci odborníků na chirurgii malých zvířat a kritickou péči, přičemž tyto postupy spojují do jednoho důležitého zdroje
Do každé kapitoly je začleněna relevantní anatomie, zobrazování a plnobarevné ilustrace a kresby
Publikace je důležitý nástroj pro praktické lékaře malých zvířat, veterinární chirurgy, specialisty na kritickou péči, stejně jako veterinární sestry a techniky operačních sálů, Je zásadním zdrojem pro toto neustále se vyvíjející odvětví veterinární medicíny.

Autor: Lillian R. Aronson, VMD, DACVS, is Professor of Surgery at the School of Veterinary Medicine at the University of Pennsylvania in Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Cena s DPH:  3996 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119658535
VydáníII. vydání 2022
Vazbapevná
Počet stran784
Popis

A comprehensive and up-to-date guide in emergency surgical intervention for veterinary professionals
»Small Animal Surgical Emergencies«, Second Edition continues to be an important resource focusing on surgical emergencies, combining the work of surgical specialists and critical care specialists, and filling a void in educating and informing veterinarians.
The new edition of this book provides updated information on an array of topics such as preoperative stabilization, new and innovative treatment options, and aftercare. Each chapter covers step-by-step information on emergency stabilization, diagnostic approach, operative techniques, postoperative care, common complications encountered in each case, and how to troubleshoot any such complication should they occur. It also offers simplified surgical techniques to ensure success and describes new and novel procedures throughout.
The Second Edition of »Small Animal Surgical Emergencies« features:
Nine new chapters covering operating room nursing tips, rectal prolapse, colonic torsion, surgical intervention post celiotomy, assisted enteral feeding tubes, open chest CPR, managing complications of skin flaps and grafts, incisional infection, and joint luxations
Many chapters are written in collaboration by experts in small animal surgery and critical care, combining these practices in one important resource
Relevant anatomy, imaging, and full-color illustrations and drawings incorporated into each chapter
Inclusion of case presentations, when relevant
An important tool for small animal general practitioners, veterinary surgeons, critical care specialists, as well as veterinary nurses and operating room technicians, »Small Animal Surgical Emergencies«, Second Edition is a crucial resource for this constantly evolving branch of veterinary medicine.

Obsah
Contributorsxii
Prefacexvii
Acknowledgementsxviii
About the Companion Websitexix
1 Triage and Initial Stabilization of the Emergency Small Animal Surgical Patient1
2 Operating Room Nursing Tips for Emergency Surgical Procedures20
Section I: Gastrointestinal System49
3 Emergency Stabilization of the Acute Abdomen Patient51
4 Esophageal Foreign Bodies58
5 Gastrointestinal Foreign Bodies70
6 Intussusception81
7 Rectal Prolapse88
8 Gastric Dilatation and Volvulus93
9 Intestinal Volvulus108
10 Colonic Torsion115
11 Peritonitis119
12 Surgical Intervention Post-Celiotomy141
13 Biliary Emergencies146
14 Hemoperitoneum164
15 True Abdominal Hernias178
16 Traumatic and Incisional Hernias190
17 Perineal Hernias199
18 Pancreatic Abscessation216
19 Hepatic Emergencies226
20 Bleeding Gastrointestinal Ulcers238
21 Assisted Enteral Feeding Tubes251
Section IIa: Urinary System - Urinary Tract Trauma277
22 Stabilization of the Uremic Patient279
23 Renal and Ureteral Injury285
24 Approach to the Uroabdomen297
Section IIb: Urinary System - Urinary Obstruction311
26 Ureteral Obstruction313
27 Urethral Obstruction331
Section III: Respiratory system351
Section IIIa: Respiratory System - Upper Airway Disease353
28 Stabilization Techniques for Patients with an Upper Respiratory Obstruction355
29 Tracheostomy364
30 Brachycephalic Airway Syndrome372
31 Laryngeal Paralysis383
32 Laryngeal Trauma391
33 Tracheal Collapse395
Section IIIb: Respiratory System - Pleural Space Disease405
34 Stabilization Techniques for Patients with Pleural Space Disease407
35 Diaphragmatic Hernia417
36 Pyothorax425
37 Hemothorax433
38 Pneumothorax441
39 Lung Lobe Torsion451
40 Surgical Approach to the Thoracic Cavity459
Section IIIc: Respiratory System - Chest Wall Disease467
41 Stabilization Techniques for Patients with Chest Wall Disease469
42 Pectus Excavatum475
43 Flail Chest483
Section IV: Cardiovascular System487
44 Pacemaker Therapy489
45 Pericardial Effusion501
46 Open-Chest Cardiopulmonary Resuscitation514
Section V: Reproductive System525
47 Cesarean Section527
48 Pyometra534
49 Penile and Testicular Emergencies541
50 Prostatic Abscessation553
51 Uterine and Vaginal Prolapse565
Section VI: Wound Management573
52 Bite Wounds575
53 Burn Injury586
54 Penetrating Injury in the Dog and Cat600
55 Necrotizing Fasciitis613
56 Degloving and Shear Injuries626
57 Skin Flaps and Grafts: Managing Complications645
58 Incisional Infections652
Section VII: Ocular Emergencies659
59 Ocular Emergencies661
Section VIII: Oral Surgical Emergencies685
60 Oral Surgical Emergencies687
Section IX: Orthopedic Emergencies701
61 Approach to the Septic Joint703
62 Surgical Management of Open Fractures715
63 Traumatic Joint Luxation and Reduction725
Index739