Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Techniques in Small Animal SoftTissue, Orthopedic, and Ophthalmic Surgery

Stručný popis

Publikace popisuje tipy a triky pro úspěšné provádění běžných operací u malých zvířat. Publikace je koncipována tak, aby pomohly praktickým lékařům s jistotou provádět operace ortopedickě a oční . Nabízí rychlý přístup k postupům krok za krokem pro ty nejběžnější operace u malých zvířat. Jednotlivé kapitoly pojednávají o příslušné anatomii, stručné patofyziologii, předoperačních úvahách, potenciálních komplikacích a možnosti léčby a podrobné techniky pro širokou veřejnost, rozsahu chirurgických zákroků, jakož i vybavení potřebné k jejich provedení.
Publikace sepsali specialisté z celého světa. Každá z 54 kapitol pokrývá více možností léčby nebo variací popsaných technik
v literatuře představující operace měkkých tkání, ortopedické a oftalmologické operace.
Praktické tipy a triky pro úspěšné zvládnutí technik pro praktické lékaře a chirurgy. Chirurgii doprovázejí kvalitní barevné fotografie,
popisy spolu s videoklipy demonstrujícími některé techniky poskytované na doprovodné webové stránce.
Publikace poskytuje informace o:
Jednoduchém odstranění novotvarů víček, postupy při prolapsu třetího víčka, operaci entropia a enukleaci.
Brachycefalickěm obstrukčním syndromu dýchacích cest u psů a koček a různé chirurgické zákroky, jak řešit ušní hematom, pinnektomii a celkovou ablaci zvukovodu a laterální osteotomii buly tympanici.
Ventrální osteotomii buly, mandibulektomii, sialoadenektomii, tyreoidektomii, jednostranné krikoarytenoidní lateralizaci a exstirpaci periferních lymfatických uzlin
Extrakapsulární stabilizaci stehů při deficitu kraniálního zkříženého vazu, nápravě mediální luxace pately, ostektomii hlavy a krku stehenní kosti a dysplazii lokte psa
Amputaci končetiny u domácích zvířat a možnosti rekonstrukce kůže, amputaci prstů, gastropexii, gastrointestinálních výkonech, splenektomii a biopsii jater
Praktický odkaz s tipy a triky pro úspěšné provádění běžných operací v malém
zvířecí pacienti
Navrženy tak, aby pomohly praktickým lékařům s jistotou provádět operace, Techniky v měkkých tkáních malých zvířat,
Ortopedická a oční chirurgie nabízí rychlý přístup k postupům krok za krokem pro ty nejběžnější
operace u pacientů s malými zvířaty. Tato kniha pojednává o příslušné anatomii, stručné patofyziologii,
předoperační úvahy, potenciální komplikace a možnosti léčby a podrobné techniky pro širokou veřejnost
rozsah chirurgických zákroků, jakož i vybavení potřebné k jejich provedení. Napsali specialisté z
po celém světě, každá z 54 kapitol pokrývá více možností léčby nebo variací popsaných technik
v literatuře představují operace měkkých tkání, ortopedické a oftalmologické operace.
Praktické tipy a triky pro úspěch na operačním sále použitelné pro techniky, praktické lékaře a
chirurgové jsou zahrnuti v celé knize. Chirurgii doprovázejí kvalitní barevné fotografie
popisy spolu s videoklipy demonstrujícími některé techniky hostované na doprovodné webové stránce.
Techniky v měkkých tkáních malých zvířat, ortopedické a oční chirurgii zahrnují informace o:
Jednoduché odstranění hmoty víčka, kroky pro prolaps třetího víčka, operace pro úspěšné entropium
oprava a enukleace
Brachycefalický obstrukční syndrom dýchacích cest u psů a koček a různé chirurgické zákroky, jak na to
řešit ušní hematom, pinnektomii a celkovou ablaci zvukovodu a laterální osteotomii buly
Ventrální osteotomie buly, mandibulektomie, sialoadenektomie, tyreoidektomie, jednostranný krikoarytenoid
lateralizace a exstirpace periferních lymfatických uzlin
Extrakapsulární stabilizace stehů pro deficit kraniálního zkříženého vazu, nápravu mediální luxace pately, ostektomii hlavy a krku stehenní kosti a dysplazii lokte psa • Amputace končetiny u domácích zvířat, možnosti rekonstrukce kůže, amputace prstů, gastropexie, gastrointestinální výkony, splenektomie a jater biopsie • A mnoho dalších procedur!


Autor: Kristin A. Coleman

Cena s DPH:  4548 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781394159949
Vydání29/5/2024
Vazbapevná
Počet stran656
Popis

Practical reference with tips and tricks for successfully performing common surgeries in small
animal patients
Designed to help general practitioners confidently perform surgery, Techniques in Small Animal Soft Tissue,
Orthopedic, and Ophthalmic Surgery offers fast access to step-by-step procedures for the most common
surgeries in small animal patients. This book discusses the relevant anatomy, brief pathophysiology,
pre-operative considerations, potential complications, and treatment options and detailed techniques for a wide
range of surgical procedures, as well as the equipment needed to perform them. Written by specialists from
around the world, the 54 chapters each cover multiple treatment options or variations to techniques described
in the literature, featuring soft tissue, orthopedic, and ophthalmic surgeries.
Practical tips and tricks for success in the operating room applicable to technicians, general practitioners, and
surgeons are included throughout the book. High-quality color photographs accompany the surgical
descriptions, along with video clips demonstrating some of the techniques hosted on a companion website.
Techniques in Small Animal Soft Tissue, Orthopedic, and Ophthalmic Surgery includes information on:
Simple eyelid mass removal, steps for prolapsed third eyelid gland, surgery for successful entropion
repair, and enucleation
Brachycephalic obstructive airway syndrome in dogs and cats and various surgical interventions, how to
address aural hematoma, pinnectomy, and total ear canal ablation and lateral bulla osteotomy
Ventral bulla osteotomy, mandibulectomy, sialoadenectomy, thyroidectomy, unilateral cricoarytenoid
lateralization, and peripheral lymph node extirpation
Extracapsular suture stabilization for the cranial cruciate ligament-deficient stifle, medial patellar luxation repair, femoral head and neck ostectomy, and canine elbow dysplasia • Limb amputation in companion animals, skin reconstruction options, digit amputation, gastropexy, gastrointestinal procedures, splenectomy, and liver biopsies • And many more procedures!

Obsah
TABLE OF CONTENTSX
List of Contributorsxi
Forewordxviii
Prefacexix
Acknowledgmentsxx
About the Companion Websitexxi
Ivette Juarez, Christine A. Valdez, and Marbella Lopez 1 Preparing for an Abdominal Procedure1
Robin Sankey 2 Steps for Simple Eyelid Mass Removal14
Audrey C. Hudson and Caleb Hudson 3 Surgery for the Prolapsed Third Eyelid Gland22
Robin Sankey 4 Tips and Tricks for Successful Entropion Repair37
Robin Sankey 5 A Guide to Enucleation44
Nicole J. Buote 6 Nosectomy in Cats52
Pamela Schwartz 7 Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome in Dogs and Cats56
Jess D. Work 8 Aural Hematoma82
Karen L. Cherrone 9 Pinnectomy88
Grayson Cole 10 Total Ear Canal Ablation and Lateral Bulla Osteotomy (TECA-LBO)93
Philippa R. Pavia 11 Ventral Bulla Osteotomy (VBO)103
Giovanni Tremolada 12 Mandibulectomy113
Grayson Cole 13 Sialoadenectomy124
Giovanni Tremolada 14 Thyroidectomy132
Jessica Baron 15 Laryngeal Paralysis140
Arathi Vinayak 16 Peripheral Lymph Node Extirpation in the Dog and Cat148
Arathi Vinayak 17 Limb Amputation in Companion Animals: Thoracic and Pelvic Limb Amputations158
David Michael Tillson 18 Summary of Skin Reconstruction Options168
David Michael Tillson 19 Digit Amputation189
Heidi Hottinger 20 The Art of the Abdominal Explore196
Kristin A. Coleman 21 Gastropexy205
Jenny J. Regier 22 Gastrointestinal Procedures218
Pamela Schwartz 23 Splenectomy239
Nicole J. Buote 24 Liver Biopsies253
Brad M. Matz 25 Ovariohysterectomy/Ovariectomy258
David Michael Tillson 26 Cesarean Section264
Brad M. Matz 27 Pyometra277
Janet A. Grimes 28 Cystotomy and Partial Cystectomy280
Catriona M. MacPhail 29 Prostatic Abscessation291
David Michael Tillson 30 Inguinal, Umbilical, and Diaphragmatic Hernias294
Joey A. Sapora 31 Canine Scrotal Ablation and Scrotal Urethrostomy310
Janet A. Grimes 32 Feline Perineal Urethrostomy321
Catriona M. MacPhail 33 Rectal Prolapse331
Catriona M. MacPhail 34 Perineal Hernia333
Arathi Vinayak 35 Anal Sacculectomy in Dogs and Cats338
Kristin A. Coleman and Trent T. Gall 36 Caudectomy348
Ivette Juarez, Christine A. Valdez, and Marbella Lopez 37 Preparing for Orthopedic Procedures358
Seth Bleakley 38 Principles of Fracture Repair372
Rebecca J. Webb 39 Orthopedic Implants398
Seth Bleakley 40 Principles of External Coaptation431
Paul Schwarzmann 41 3D-Printing in Orthopedics455
Caleb Hudson and Stephen C. Jones 42 Mandibular Fractures464
Rebecca J. Webb 43 Metacarpal and Metatarsal Fractures482
Nathan T. Squire and David Dycus 44 Humeral Condylar Fractures488
Joey A. Sapora 45 Canine Elbow Dysplasia498
Kristin A. Coleman 46 Femoral Head and Neck Ostectomy (FHO)516
Rebecca S. Salazar 47 Lumbosacral Steroid Epidural529
Rebecca J. Webb 48 Pelvic Fractures537
Ross H. Palmer 49 Medial Patellar Luxation Repair550
Trent T. Gall 50 Extracapsular Stabilization for the Cranial Cruciate Ligament-Deficient Stifle564
Stephen C. Jones and Caleb Hudson 51 Osteochondrosis587
Carolyn L. Chen, Leah P. Hixon, and Emily C. Viani 52 Arthrocentesis604
Rebecca J. Webb 53 Tendon Lacerations619
Rebecca J. Webb 54 Bone Grafts627
Index633