Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Techniques in Small Animal Wound Management

Stručný popis

Publikace je koncipována jako praktický průvodce chirurgickou a nechirurgickou léčbou ran malých zvířat. Zaměřuje se na chirurgické a nechirurgické techniky léčby široké škály ran, které lékaři v jakékoli fázi klinické praxe ošetřují ve veterinárních praxích. Tato učebnicová publikace je komplexním, ale dostupným průvodcem léčby ran u malých zvířat a pokrývá všechny důležité způsoby léčby ran s dostupnými produkty. Diskutovaná témata sahají od anatomie poraněných tkání, fází hojení a klasifikace ran až po počáteční ošetření, obvazy, vakuové obvazy a chirurgické rekonstrukce. V publikaci čtenáři také najdou:
Pokyny krok za krokem pro použití inovativních nástrojů pro léčbu ran, jako je hyperbarická oxygenoterapie, laserová terapie, léčba pomocí kmenových buněk/trombocytů, pijavice a červi.
Podrobné diskuse o konkrétních použitích a indikacích pro topických přípravků, obvazy, drény, obvazy a mnoho dalších nástrojů a technik.
Klinicky orientované kapitoly nabízející tipy pro konkrétní rány, jako jsou popáleniny, kousnutí, poranění očních víček, rtů a uší a nekrotizující fasciitida.
Publikace je ideální praktickou referencí pro všechny studenty veteriny, veterinární lékaře malých zvířat a veterinární chirurgy, kteří hledají komplexního průvodce ranami, které ošetřujeme. Nicole J. Buote, MVDr., DACVS-SA, zakládající člen ACVS pro minimálně invazivní chirurgii (měkké tkáně), je spolupracovník

Autor: Nicole J. Buote

Cena s DPH:  3938 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119933823
Vydání2024
Vazbapevná
Počet stran404
Popis

A thorough and practical guide to the surgical and non-surgical treatment of small animal wounds Techniques in Small Animal Wound Management focuses on surgical and non-surgical management techniques for the wide variety of wounds that clinicians in any stage of training or clinical practice treat in veterinary medicine. A comprehensive but accessible guide to wound management in small animal patients, this textbook covers all important wound management modalities and available products. Topics discussed range from the anatomy of wounded tissues, phases of healing, and classification of wounds to initial treatments, dressings, vacuum-assisted bandages, and surgical reconstructions. In Techniques in Small Animal Wound Management, readers will also find: • Step-by-step instructions for using innovative wound management tools such as hyperbaric oxygen therapy, laser therapy, stem cell/platelet-derived treatments, leeches, and maggots. • Detailed discussions of specific uses and indications for topicals, dressings, drains, bandages, and many other tools and techniques. • Clinically oriented chapters offering tips for specific wounds such as burns, bite wounds, eyelid, lip, and ear wounds, and necrotizing fasciitis. Techniques in Small Animal Wound Management is an ideal practical reference for all veterinary students, small animal veterinary practitioners, and veterinary surgeons looking for a comprehensive guide to the wounds we treat. Nicole J. Buote, DVM, DACVS-SA, ACVS Founding Fellow Minimally Invasive Surgery (Soft Tissue), is Associate P

Obsah
List of Contributorsxv
Forewordxvii
Prefacexix
About the Companion Websitexxi
1 The Skin1
Cutaneus Immune Barrier3
Pigmentation5
The Normal Keratinization Process11
The Abnormal Keratinization Process12
Dermis15
The Hypodermis (Subdermis or Subcutis or Superficial Fascia)17
Connective Tissue and Fascia23
Skeletal Muscle26
Skeletal Muscle Trauma and Regeneration28
References30
2 Physiology of Wound Healing and Clinical Considerations37
Stages of Wound Healingh37
Proliferative Stage41
Conclusion49
References49
3 Postoperative Complications53
Introduction53
Seromas54
Wound Dehiscence (Indolent Pockets, Pseudo Healing)57
Biofilms65
References68
4 Wound Types and Terminology73
Classifications of Veterinary Wounds73
Wound Closure80
References82
Patient Presentation and Evaluation of Wound85
Initial Stabilization of the Wound Patient85
Acute Critical Wound Patients85
Stable and/or Chronic Wound Patients89
Evaluation of Patient Factors90
Evaluation of Wound Factors92
Initial Treatment93
Decision-Making for Primary Closure95
Debridement95
Drain and Bandage Placement98
References101
6 Cleansing Solutions103
Cleansing Solutions103
Tap Water106
Isotonic Intravenous Crystalloid Fluid Preparations (e.g., 0.9% Saline, Lactated Ringer's Solution, Hartman's Solution, Plasmalyte, Normosol)106
Antiseptic Solutions106
References109
7 Topicals111
Hydrogels111
Zinc-Oxide Hydrophilic Pastes113
Honey/Sugar114
Antimicrobials (Nitrofurazone, Triple Antibiotic, Silver Sulfadiazine)117
Triple Antibiotic (Neomycin, Polymixin B, and Bacitracin)118
Silver Sulfasalazine119
Oxygen120
Nitrous Oxide120
Miscellaneous Topicals121
References123
8 Wound Dressings127
Moist Wound Healing127
Characterization of Dressings127
Adherent Dressings - Woven Gauze and Lap Sponges131
Non-adherent Semiocclusive (Porous-Dry or Petrolatum-Impregnated)132
Absorbent133
Moisture Retentive Dressings135
Antimicrobial138
Bioelectric Dressings141
Xenograft Dressings143
Miscellaneous149
References150
9 Drains: How and When to Place Them155
Passive Drains155
Closed-Suction/Active Drains158
References163
10 Vacuum-Assisted Bandages (Negative Pressure Wound Therapy)145
Physiology165
Increased Granulation Tissue165
Reduced Bacterial Load166
Increased Blood Flow167
Decreased Hematoma and Seroma Formation168
Increased Cytokines/Growth Factors168
Microdeformation with In-Vitro Modeling168
Indications of NPWT168
Description of Technique169
Postoperative Care173
Outcomes/Complications173
References174
11 Biologic Treatments177
Subsection A: Medicinal Leech Therapy177
Anatomy and Physiology177
Indications179
Description of Technique181
Postoperative Care185
Outcomes/Complications186
References188
Subsection B: Maggot Therapy191
Background/Physiology191
Indications192
Description of Technique193
Post-Procedural Care195
Outcomes/Complications196
References200
12 Bandages205
Introduction205
Light or Modified Robert Jones Bandage205
Wet-to-Dry or Dry-to-Dry Bandages208
Tie-Over Bandages210
References214
13 Hyperbaric Oxygen Therapy215
Introduction215
Physiology215
References224
14 Low Level Laser, Photobiomodulation and Electromagnetics for Wound Therapy225
Low Level Laser Therapy225
Photobiomodulation226
Pulsed Electromagnetic Field Therapy228 References
15 Platelet Rich Plasma and Stem Cell Therapy233
Platelet Rich Plasma (PRP) Therapy233
Stem Cell Therapy241
Combinational Therapy Using PRP and Stem Cell Therapy246
References247
16 Reconstructive Techniques for Wounds253
Equipment253
Basic Tissue Handling Tenants256
Skin Tension257
Tension-Relieving Techniques258
Triangular, Square, Rectangle Wounds264
Circular and Crescentic Wounds266
Skin Flaps267
Specific Axial Pattern Flaps272
Skin Grafting281
References285
17 Specific Wounds289
Subsection A: Bite Wounds - A Case Study289
Presenting Signs289
Examination and Initial Wound Characteristics289
Diagnostics289
Initial Therapy and Procedure289
Follow-up Bandage Care290
Surgical Procedure292
Outcome292
Prognosis292
Clinical Lessons293
Subsection B: Penetrating Wounds295
Clinical Presentation295
Triage and Imaging297
Management Plans298
Prognosis301
References301
Subsection C: Abscess Case Study303
Presenting Signs303
Outcome305
Prognosis305
Subsection D: Burns309
Clinical Presentation309
Anatomy and Physiology of Burns309
Comparative Aspects of Burn Physiology309
Acute Management Plan310
Bandage Management312
Split Thickness Grafts312
Possible Complications313
Future Directions313
Prognosis313
References314
Subsection E: Wounds Over Joints315
Clinical Presentation315
Specific Challenges315
Management Plans316
Prognosis317
References319
Subsection F: Shearing Wounds - Case Study321
Presenting Signs321
Outcome323
Prognosis323
Subsection G: Necrotizing Fasciitis (Necrotizing Soft Tissue Infections)327
Presenting Signs327
Wound Characteristics327
Physiologic Effects328
Shock/Sepsis329
Prognosis332
References332
Subsection H: Snakebites335
Presenting Signs335
Wound Characteristics335
Physiologic Effects337
Treatment339
Possible Complications340
Prognosis340
References342
Subsection I: Pythiosis343
Introduction343
Presenting Signs343
Diagnosis344
Wound Characteristics344
Physiologic Effects345
Treatment345
Possible Comlipatons349
Prognosis349
References349
Subsection / Evelld Wounds387
Introduction381
Presenting Signs352
Physiologic Effects354
Treatment354
Possible Complications350
Prognosis350
References350
Subsection K: Lip Wounds361
Introduction361
Anatomic Considerations361
Wound Characteristics362
Surgical Treatments362
Avulsion Injuries365
Primary Repair365
Wedge Resection Techniques365
Full-Thickness Advancement Flaps Full-Thickness365
Postoperative Care367
Complications369
Prognosis369
References369
Subsection L: Pinna Wounds371
Anatomic Considerations371
Wound Characteristics371
Surgical Treatments372
Postoperative Care374
Complications376
Prognosis377
References377
Subsection M: Circumferential Wounds - A Case Study379
Introduction379
Case 1379
Other Examples of Circumferential Injuries383
Case 2383
Case 3383
Clinical Lessons384
References385
Subsection N: Preputial Reconstruction-Hypospadia Case Study387
Presenting Signs387
Examination and Wound Characteristics387
Diagnostics387
Surgical Procedure387
Outcome388
Prognosis388
Clinical Lessons388
Index393