Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

The Veterinary Psychiatry of Cats

Stručný popis

Publikace je veterinární prvotinou v oblasti psychiatrie koček, zabývající se behaviorální medicínou a veterinární psychiatrii kočky domácí jako jejího vzoru. Tato publikace kombinuje nejaktuálnější poznatky o biologii tohoto milovaného a ​​uctívaného druhu s poznatky z oblasti normální a abnormální psychologie. Tato kniha, kterou napsala přední odborníce na kočičí chování, začíná hodnocením „normálních“ faktorů kočičího chování, od neuroanatomie, neuroendokrinologie, kognitivních a sociálních schopností. Ponoří se do psychiatrie a poté pojednává o poruchách duševního zdraví, omezujícím vývoji a traumatech. Vysvětlena je také psychofarmakologie, včetně léků a doplňků.
Publikace končí komplexním pohledem na péči o pohodu koček, na to, jak s kočkami zacházet humánně a jak je zodpovědně chovat s ohledem na jejich chování. Jedná se o ideální zdroj informací pro specialisty na chování koček, veterináře, včetně veterinárních techniků, studentů a dokonce i majitelů koček.
Autorka v publikaci vysvětluje normální versus abnormální kočičí psychologii a její vlivy na chování koček.
Odhaluje příznaky kočičích psychiatrických poruch, které diagnostikuje a léčí.
Diskutuje o lécích a doplňcích k prevenci nebo péči o problémové jedince.

Autor: Jacqueline Ley

Cena s DPH:  3382 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelElsevier Saunders
ISBN9780323905411
Vydání2023
Vazbabrožovaná
Počet stran256
Popis

The Veterinary Psychiatry of Cats introduces veterinary behavioral medicine and veterinary psychiatry using the domestic cat as its model. This book combines the most up-to-date understanding of biology of this beloved, revered and often maligned species with learnings from the fields of normal and abnormal psychology. Written by a leading expert in feline behavior, this book begins by assessing “normal” factors of feline behavior, from neuroanatomy, neuroendocrinology, cognitive and social abilities. Delving into psychiatry, it then discusses mental health disorders, hindered development, and trauma. Psychopharmacology, including medications and supplements, are also explained.

The Veterinary Psychiatry of Cats finishes with a comprehensive view of feline welfare management, how to treat cats humanely and how to house them responsibly given their behaviors. This is an ideal resource for feline behavioral specialists, veterinarians and domestic animal researchers and practitioners, including veterinary technicians, students and even feline owners.

Examines and explains normal versus abnormal feline psychology and its effects on a cat’s behaviors
Addresses signs of feline psychiatric disorders, diagnoses and treatments
Discusses medications and supplements to prevent, curve or care for feline behavioral issues
Table of contents
Cover image
Title page
Table of Contents
Copyright
Dedication
Chapter 1. Describing the cat
Chapter 1.1. Biology
1.1.1. Predator and prey
1.1.2. Special senses
Chapter 1.2. Life stages
1.2.1. Kittenhood
1.2.2. Juvenile (7w–sexual maturity)
1.2.3. Adolescence (sexual maturity–social maturity)
1.2.4. Adulthood
1.2.5. Old age
Chapter 1.3. Behaviours
1.3.1. Territory and home range
1.3.2. Self-care
1.3.3. Play
1.3.4. Communication
1.3.5. Reproduction
1.3.6. Social or not
Chapter 1.4. Origins
1.4.1. Wild cats to house cats
1.4.2. Genetics and breeds
1.4.3. Summing up
Chapter 2. Neurology
Chapter 2.1. Gross and functional anatomy of the feline brain
2.1.1. Prosencephalon
2.1.2. Midbrain
2.1.3. Hindbrain
Chapter 2.2. Limbic system
2.2.1. Amygdala
2.2.2. Anterior cingulate cortex (ACC)
2.2.3. Hippocampus
2.2.4. Hypothalamus
2.2.5. Thalamus
2.2.6. Limbic connections to other structures
2.2.7. Functions of the limbic system
2.2.8. The advanced limbic system
Chapter 2.3. The microscopic central nervous system: CNS cells, synapses, neurotransmitters and neuroreceptors
2.3.1. Cells of the central nervous system
2.3.2. The chemical synapse
2.3.3. Neurotransmitters and neuroreceptors
2.3.4. Serotonin
2.3.5. Noradrenaline
2.3.6. Dopamine
2.3.7. GABA
2.3.8. Glutamate
2.3.9. Neurotransmitters to learning
Chapter 3. Introduction to psychology
Chapter 3.1. Sensory Coding, Perception and Attention
3.1.1. Sensory Coding
3.1.2. Perception
3.1.3. Attention
Chapter 3.2. Memory
3.2.1. Making memories
3.2.2. Memories are classified by the type of information remembered
3.2.3. Memories and emotions and the senses
3.2.4. Does all this apply to cat?
Chapter 3.3. Learning and cognition
3.3.1. What is learning?
3.3.2. Learning theory
3.3.3. Cognitive functions
Chapter 3.4. Emotions
3.4.1. What is an emotion?
3.4.2. The function of emotions
3.4.3. How many emotions?
3.4.4. Emotions defined
3.4.5. Learning and emotions
Chapter 3.5. Psychopathology
3.5.1. Psychopathology in animals, in particular cats
Chapter 4. What cats need
Chapter 4.1. What a cat needs
4.1.1. Assessing the needs of cats
4.1.2. Behaviour and relinquishment
Chapter 4.2. Normal behaviours that are problems for people
4.2.1. Climbing
4.2.2. Early morning activity
4.2.3. Fighting between cats
4.2.4. House soiling
4.2.5. Hunting
4.2.6. Hunting people (play aggression)
4.2.7. Marking
4.2.8. Reproductive behaviour
4.2.9. Sitting on electronics
Chapter 5. Mental health problems of cats
Chapter 5.1. The behaviour consultation
5.1.1. History and anamnesis
5.1.2. Observation
5.1.3. Diagnosis
5.1.4. Treatment
5.1.5. Final words
Chapter 5.2. A word about self care
Chapter 5.3. Psychopharmacology
5.3.1. Using medications
5.3.2. Medications and the feline drug metabolism
5.3.3. Cytochrome P450 enzyme systems
5.3.4. Medications
5.3.5. Alternative therapeutics
Chapter 5.4. Behavioural problems of cats
5.4.1. Veterinary behavioural medicine diagnoses
5.4.2. Anxiety disorders
5.4.3. Abnormal repetitive behaviours
5.4.4. Feline dementia
Index

Obsah
CHAPTER 1 Describing the cat1
CHAPTER 1.1 Biology3
1.1.1 Predator and prey3
1.1.2 Special senses3
1.1.2.1 Vision3
1.1.2.2 Hearing5
1.1.2.3 Touch6
1.1.2.4 Smell6
1.1.2.5 Taste7
1.1.2.6 Proprioception8
References8
CHAPTER 1.2 Life stages11
1.2.1 Kittenhood11
1.2.1.1 Conception-birth11
1.2.1.2 Neonate (0-7days)12
1.2.1.3 Transitional period (7-14d)13
1.2.1.4 Socialisation period (2-7 weeks)13
1.2.2 Juvenile (7w-sexual maturity)15
1.2.3 Adolescence (sexual maturity-social maturity)15
1.2.4 Adulthood15
1.2.5 Old age16
References16
CHAPTER 1.3 Behaviours19
1.3.1 Territory and home range19
1.3.2 Self-care20
1.3.2.1 Hunting, scavenging and feeding20
1.3.2.2 Grooming21
1.3.2.3 Toileting22
1.3.3 Play23
1.3.4 Communication24
1.3.4.1 Visual displays/body language25
1.3.4.2 Vocalisations26
1.3.4.3 Environmental marking28
1.3.5 Reproduction32
1.3.6 Social or not33
References35
CHAPTER 1.4 Origins41
1.4.1 Wild cats to house cats41
1.4.2 Genetics and breeds44
1.4.3 Summing up46
References46
CHAPTER 2 Neurology49
CHAPTER 2.1 Gross and functional anatomy of the feline brain51
2.1.1 Prosencephalon52
2.1.2 Midbrain54
2.1.3 Hindbrain54
References55
CHAPTER 2.2 Limbic system57
2.2.1 Amygdala57
2.2.2 Anterior cingulate cortex (ACC)58
2.2.3 Hippocampus59
2.2.4 Hypothalamus59
2.2.5 Thalamus60
2.2.6 Limbic connections to other structures61
2.2.6.1 Basal ganglia61
2.2.6.2 Locus coeruleus62
2.2.7 Functions of the limbic system62
2.2.8 The advanced limbic system63
References64
CHAPTER 2.3 The microscopic central nervous system67
CNS cells, synapses, neurotransmitters and neuroreceptors67
2.3.1 Cells of the central nervous system67
2.3.1.1 Neurons67
2.3.1.2 Glial cells68
2.3.2 The chemical synapse68
2.3.2.1 Pre-synaptic69
2.3.2.2 Post-synaptic69
2.3.2.3 Dendritic spines70
2.3.3 Neurotransmitters and neuroreceptors70
2.3.4 Serotonin71
2.3.5 Noradrenaline72
2.3.6 Dopamine75
2.3.7 GABA76
2.3.8 Glutamate77
2.3.9 Neurotransmitters to learning78
2.3.9.1 Epigenetics79
References80
CHAPTER 3 Introduction to psychology83
CHAPTER 3.1 Sensory Coding, Perception and Attention85
3.1.1 Sensory Coding85
3.1.2 Perception86
3.1.3 Attention89
References91
CHAPTER 3.2 Memory93
3.2.1 Making memories93
3.2.2 Memories are classified by the type of information remembered95
3.2.3 Memories and emotions and the senses96
3.2.4 Does all this apply to cat?96
References98
Further reading99
CHAPTER 3.3 Learning and cognition101
3.3.1 What is learning?101
3.3.2 Learning theory102
3.3.2.1 Associative learning (classical conditioning)103
3.3.2.2 Operant conditioning105
3.3.2.3 Premack's principle107
3.3.2.4 Reinforcement schedules107
3.3.2.5 Reinforcement schedules and extinction108
3.3.2.6 Shaping109
3.3.3 Cognitive functions111
3.3.3.1 Numeracy111
3.3.3.2 Object permanence112
3.3.3.3 Executive function113
References115
CHAPTER 3.4 Emotions117
3.4.1 What is an emotion?117
3.4.2 The function of emotions118
3.4.3 How many emotions?119
3.4.4 Emotions defined120
3.4.4.1 Anger120
3.4.4.2 Anticipation120
3.4.4.3 Anxiety121
3.4.4.4 Contentment121
3.4.4.5 Fear121
3.4.4.6 Frustration121
3.4.4.7 Happiness/joy121
3.4.4.8 Sadness121
3.4.5 Learning and emotions122
References123
CHAPTER 3.5 Psychopathology125
3.5.1 Psychopathology in animals, in particular cats126
3.5.1.1 The DSM, ICD and human psychopathology127
3.5.1.2 Veterinary psychopathology128
References129
CHAPTER 4 What cats need131
CHAPTER 4.1 What a cat needs133
4.1.1 Assessing the needs of cats134
4.1.2 Behaviour and relinquishment135
References137
CHAPTER 4.2 Normal behaviours that are problems for people139
4.2.1 Climbing139
4.2.2 Early morning activity140
4.2.3 Fighting between cats140
4.2.3.1 Altering the environment141
4.2.3.2 Altering the household environment142
4.2.3.3 Activities for young or more active cats142
4.2.4 House soiling142
4.2.4.1 Litter tray design144
4.2.4.2 Peeing, pooping and pain144
4.2.4.3 Finding out what cats like in a toilet space145
4.2.5 Hunting146
4.2.6 Hunting people (play aggression)147
4.2.7 Marking148
4.2.7.1 Spraying148
4.2.7.2 Urine/faeces149
4.2.7.3 Clawing149
4.2.8 Reproductive behaviour150
4.2.9 Sitting on electronics... References150
References150
CHAPTER 5 Mental health problems of cats153
CHAPTER 5.1 The behaviour consultation155
5.1.1 History and anamnesis155
5.1.1.1 Signalment156
5.1.1.2 Current and past medical history156
5.1.1.3 Acquisition156
5.1.1.4 Household details157
5.1.1.5 Problem behaviour157
5.1.1.6 Screening questions158
5.1.2 Observation158
5.1.3 Diagnosis158
5.1.4 Treatment159
5.1.4.1 Environmental management159
5.1.4.2 Exercises for relaxation160
5.1.4.3 Medication161
5.1.5 Final words162
References162
CHAPTER 5.2 A word about self care163
References164
CHAPTER 5.3 Psychopharmacology165
5.3.1 Using medications165
5.3.2 Medications and the feline drug metabolism166
5.3.3 Cytochrome P450 enzyme systems166
5.3.4 Medications167
5.3.4.1 Alpha-2 agonists167
5.3.4.2 Alpha-2-delta ligands170
5.3.4.3 Antipsychotics172
5.3.4.4 Azapirones173
5.3.4.5 Benzodiazepines (BZD)174
5.3.4.7 Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI)178
5.3.4.8 Serotonin antagonist reuptake inhibitor (SARI)184
5.3.4.9 Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI)184
5.3.4.10 Tetracyclic antidepressant186
5.3.4.11 Tricyclic Antidepressants187
5.3.4.12 Xanthine derivatives190
5.3.5 Alternative therapeutics191
5.3.5.1 Pheromone therapy191
5.3.5.2 Alpha-casozepine192
References193
CHAPTER 5.4 Behavioural problems of cats203
5.4.1 Veterinary behavioural medicine diagnoses204
5.4.2 Anxiety disorders204
5.4.2.1 Generalised anxiety disorder205
5.4.2.2 Separation anxiety syndrome206
5.4.2.3 Phobias/irrational fears208
5.4.2.4 Aggressive behaviour210
5.4.2.5 Urine-/faecal-related behaviour213
5.4.3 Abnormal repetitive behaviours214
5.4.3.1 Compulsive disorders215
5.4.3.2 Stereotypies216
5.4.3.3 Addiction behaviour216
5.4.4 Feline dementia219
5.4.4.1 Treatment222
References223
Index227