Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

The Veterinary Psychiatry of Cats

Stručný popis

Publikace je veterinární prvotinou v oblasti psychiatrie koček, zabývající se behaviorální medicínou a veterinární psychiatrii kočky domácí jako jejího vzoru. Tato publikace kombinuje nejaktuálnější poznatky o biologii tohoto milovaného a ​​uctívaného druhu s poznatky z oblasti normální a abnormální psychologie. Tato kniha, kterou napsala přední odborníce na kočičí chování, začíná hodnocením „normálních“ faktorů kočičího chování, od neuroanatomie, neuroendokrinologie, kognitivních a sociálních schopností. Ponoří se do psychiatrie a poté pojednává o poruchách duševního zdraví, omezujícím vývoji a traumatech. Vysvětlena je také psychofarmakologie, včetně léků a doplňků.
Publikace končí komplexním pohledem na péči o pohodu koček, na to, jak s kočkami zacházet humánně a jak je zodpovědně chovat s ohledem na jejich chování. Jedná se o ideální zdroj informací pro specialisty na chování koček, veterináře, včetně veterinárních techniků, studentů a dokonce i majitelů koček.
Autorka v publikaci vysvětluje normální versus abnormální kočičí psychologii a její vlivy na chování koček.
Odhaluje příznaky kočičích psychiatrických poruch, které diagnostikuje a léčí.
Diskutuje o lécích a doplňcích k prevenci nebo péči o problémové jedince.

Autor: Jacqueline Ley

Cena s DPH:  3382 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelElsevier Saunders
ISBN9780323905411
Vydání2023
Vazbabrožovaná
Počet stran256
Popis

The Veterinary Psychiatry of Cats introduces veterinary behavioral medicine and veterinary psychiatry using the domestic cat as its model. This book combines the most up-to-date understanding of biology of this beloved, revered and often maligned species with learnings from the fields of normal and abnormal psychology. Written by a leading expert in feline behavior, this book begins by assessing “normal” factors of feline behavior, from neuroanatomy, neuroendocrinology, cognitive and social abilities. Delving into psychiatry, it then discusses mental health disorders, hindered development, and trauma. Psychopharmacology, including medications and supplements, are also explained.

The Veterinary Psychiatry of Cats finishes with a comprehensive view of feline welfare management, how to treat cats humanely and how to house them responsibly given their behaviors. This is an ideal resource for feline behavioral specialists, veterinarians and domestic animal researchers and practitioners, including veterinary technicians, students and even feline owners.

Examines and explains normal versus abnormal feline psychology and its effects on a cat’s behaviors
Addresses signs of feline psychiatric disorders, diagnoses and treatments
Discusses medications and supplements to prevent, curve or care for feline behavioral issues
Table of contents
Cover image
Title page
Table of Contents
Copyright
Dedication
Chapter 1. Describing the cat
Chapter 1.1. Biology
1.1.1. Predator and prey
1.1.2. Special senses
Chapter 1.2. Life stages
1.2.1. Kittenhood
1.2.2. Juvenile (7w–sexual maturity)
1.2.3. Adolescence (sexual maturity–social maturity)
1.2.4. Adulthood
1.2.5. Old age
Chapter 1.3. Behaviours
1.3.1. Territory and home range
1.3.2. Self-care
1.3.3. Play
1.3.4. Communication
1.3.5. Reproduction
1.3.6. Social or not
Chapter 1.4. Origins
1.4.1. Wild cats to house cats
1.4.2. Genetics and breeds
1.4.3. Summing up
Chapter 2. Neurology
Chapter 2.1. Gross and functional anatomy of the feline brain
2.1.1. Prosencephalon
2.1.2. Midbrain
2.1.3. Hindbrain
Chapter 2.2. Limbic system
2.2.1. Amygdala
2.2.2. Anterior cingulate cortex (ACC)
2.2.3. Hippocampus
2.2.4. Hypothalamus
2.2.5. Thalamus
2.2.6. Limbic connections to other structures
2.2.7. Functions of the limbic system
2.2.8. The advanced limbic system
Chapter 2.3. The microscopic central nervous system: CNS cells, synapses, neurotransmitters and neuroreceptors
2.3.1. Cells of the central nervous system
2.3.2. The chemical synapse
2.3.3. Neurotransmitters and neuroreceptors
2.3.4. Serotonin
2.3.5. Noradrenaline
2.3.6. Dopamine
2.3.7. GABA
2.3.8. Glutamate
2.3.9. Neurotransmitters to learning
Chapter 3. Introduction to psychology
Chapter 3.1. Sensory Coding, Perception and Attention
3.1.1. Sensory Coding
3.1.2. Perception
3.1.3. Attention
Chapter 3.2. Memory
3.2.1. Making memories
3.2.2. Memories are classified by the type of information remembered
3.2.3. Memories and emotions and the senses
3.2.4. Does all this apply to cat?
Chapter 3.3. Learning and cognition
3.3.1. What is learning?
3.3.2. Learning theory
3.3.3. Cognitive functions
Chapter 3.4. Emotions
3.4.1. What is an emotion?
3.4.2. The function of emotions
3.4.3. How many emotions?
3.4.4. Emotions defined
3.4.5. Learning and emotions
Chapter 3.5. Psychopathology
3.5.1. Psychopathology in animals, in particular cats
Chapter 4. What cats need
Chapter 4.1. What a cat needs
4.1.1. Assessing the needs of cats
4.1.2. Behaviour and relinquishment
Chapter 4.2. Normal behaviours that are problems for people
4.2.1. Climbing
4.2.2. Early morning activity
4.2.3. Fighting between cats
4.2.4. House soiling
4.2.5. Hunting
4.2.6. Hunting people (play aggression)
4.2.7. Marking
4.2.8. Reproductive behaviour
4.2.9. Sitting on electronics
Chapter 5. Mental health problems of cats
Chapter 5.1. The behaviour consultation
5.1.1. History and anamnesis
5.1.2. Observation
5.1.3. Diagnosis
5.1.4. Treatment
5.1.5. Final words
Chapter 5.2. A word about self care
Chapter 5.3. Psychopharmacology
5.3.1. Using medications
5.3.2. Medications and the feline drug metabolism
5.3.3. Cytochrome P450 enzyme systems
5.3.4. Medications
5.3.5. Alternative therapeutics
Chapter 5.4. Behavioural problems of cats
5.4.1. Veterinary behavioural medicine diagnoses
5.4.2. Anxiety disorders
5.4.3. Abnormal repetitive behaviours
5.4.4. Feline dementia
Index

Obsah