Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Vaccines for Veterinarians

Stručný popis

Respektovaný a zkušený veterinární autor Ian Tizard poskytuje odborné poradenství na téma očkování a imunologie ve veterinární medicíně. Od první kapitoly o historii vakcinace a triumfu ve vymýcení dobytčího moru až po poslední kapitolu o rychle se rozvíjejícím oboru vakcín proti rakovině nabízí tato kniha skutečně komplexní základy zavedených a nově vznikajících vakcín pro hlavní i minoritní druhy. Specifická témata zahrnují virové vektorové vakcíny, DNA-plazmidové vakcíny, RNA vakcíny, reverzní vakcinologie, problematika použití adjuvans, selhání vakcín a nežádoucí účinky, výroba a regulace použití vakcín, robotické očkovací stroje, antikoncepce a vakcíny zvyšující produkci a mnoho dalšího. V době, kdy odpor vůči lidskému očkování získává velkou publicitu se jedná o přínosnou publikaci.
Stránka Expert Consult nabízí online verzi knihy, která usnadňuje elektronické vyhledávání v celé knize.
Nejnovější informace o virových vektorových vakcínách poskytují aktuální poznatky také o vlastnostech a relativních výhodách aktuálně používaných vektorů ve zvířecích vakcínách.
Přehled odpovědí na vakcíny pokrývá různé mechanismy, kterými imunitní systém reaguje na různé typy vakcín.
Publikace popisuje nejnovějších technologii vakcín.
Pojednává o výhodách a nevýhodách DNA-plasmidových vakcín, RNA vakcín a dalších.
Informace o nežádoucích účincích poskytuje nejlepší způsoby, jak je řešit a hlásit je na určený orgán.
Kapitoly o pasivní imunizaci pojednává o rostoucím použití terapeutických monoklonálních protilátek ve veterinární medicíně.
Imunoterapie zahrnuje nedávná vylepšení a nové produkty v aktivní i pasivní imunoterapii proti rakovině zvířat.

Autor: Ian R. Tizard, BVMS, PhD, DACVM (Hons), DSc (Hons)

Cena s DPH:  asi 2365 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelElsevier Saunders
ISBN9780323682992
Vydání2021
Vazbabrožovaná
Počet stran336
Popis

Both a theoretical text and a practical handbook, Vaccines for Veterinarians is the first of its kind to bring the basic science of animal vaccination and the practical details of vaccine use together in one single volume. From the first chapter on the history of vaccination and the triumph of rinderpest eradication to the last chapter on the rapidly emerging field of cancer vaccines, this book offers a truly comprehensive grounding in established and emerging vaccines for both major and minor species. Specific topics include viral vectored vaccines, DNA-plasmid vaccines, RNA vaccines, reverse vaccinology, the complexities of adjuvant use, vaccine failures and adverse events, vaccine production and regulation, robotic vaccination machines, contraceptive and production-enhancing vaccines, and so much more. At a time when resistance to human vaccination is receiving much publicity, this evidence-based book is the ideal counter to ill-informed speculation — serving as a timely reminder that vaccination is essential for the control of infectious diseases in animals.
Well-respected and experienced veterinary author, Ian Tizard, provides expert guidance on the topic of vaccinations and immunology in veterinary medicine.
Expert Consult site offers an online version of the book, making it easy to search the entire book electronically.
The latest information on viral vectored vaccines keeps you up-to-date on the topic as well as the properties and relative advantages of currently used vectors in animal vaccines.
Survey of vaccine responses covers the different mechanisms by which the immune system responds to different types of vaccines.
Inclusion of the latest vaccine technologies discusses the advantages and disadvantages of DNA-plasmid vaccines, RNA vaccines, and more.
Coverage of adverse events and hypersensitivities includes the best ways to treat them and report them.
Coverage of passive immunization discusses the growing use of therapeutic monoclonal antibodies in veterinary medicine.
Coverage of immunotherapy includes recent improvements and new products in both active and passive immunotherapy against animal cancers.
1.A Brief History of Veterinary Vaccines
2.The Science Behind Vaccine Use
3.Nonliving Vaccines
4.Living Vaccines
5.Recombinant Vectored Vaccines
6.Nucleic Acid Vaccines and Reverse Vaccinology
7.Adjuvants and Adjuvanticity
8.The Administration of Vaccines
9.Failures in Vaccination
10.Adverse Consequences of Vaccination
11.Production, Assessment and Regulation of Vaccines
12.Passive Immunization
13.Canine Vaccines
14.Feline Vaccines
15.Equine Vaccines
16.Bovine Vaccines
17.Sheep and Goat Vaccines
18.Porcine Vaccines
19.Poultry Vaccines
20.Vaccination of Exotic and Wild Species
21.Fish Vaccines
22.Vaccines Against Parasites
23.Anticancer Vaccines
Index

Obsah