Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Veterinary Arthroscopy for the Small Animal Practitioner

Stručný popis

Uznávaný světový autor vytvořil praktického průvodce všemi aspekty veterinární artroskopie malých savců. Kniha pojednává o anatomii, technikách, patologii kloubů a operativních postupech artroskopie. Kniha je přehledný úvod do základních principů pro veterináře, kteří právě začínají a ve své práci používat artroskopii. Obsahuje referenční obrázky kloubních patologických stavů užitečných pro zkušené operatéry. Je zde zahrnuto téměř 1 000 referenčních obrázků, z nichž každý ilustruje jeden nebo více aspektů konkrétních artroskopických nálezů. Autor vychází ze svých 35 letých klinických artroskopických zkušenosti a poskytuje důkladné znalosti artroskopických vyšetření malých zvířat. Kniha slouží jako silná ukázka praktičnosti, užitečnosti a nutnosti artroskopických veterinárních postupů. Zahrnuta jsou témata:
Komplexní úvod o přístrojovém vybavení, včetně artroskopů, pouzder a kanyl, ručních nástrojů, energetických zařízení, videosystémů a příslušenství.
Volby obecných technik, včetně anestezie, monitorování pacientů, terapie bolesti a pooperační péče.
Několik kapitol pokrývá šest nejčastěji vyšetřovaných kloubů, včetně ramen, loktů, radiokarpálních kloubů, kyčelních kloubů, kolen a tibiotarzálních kloubů.
Léčba běžných stavů diagnostikovaných artroskopií.
Zvládnutí běžných problémů a komplikací při artroskopii.
Publikace je Ideální pro veterinární specializované ortopedické chirurgy a všeobecné veterinární lékaře. Určitě obohatí odbornou knihovničku praktiků malých zvířat a studentů veterinární medicíny, kteří se snaží zlepšit své dovednosti a znalosti artroskopické chirurgie, patologie a anatomie. Publikace je bohatě ilustrovaná barevnými záznamy artroskopických vyšetření. Autor v anatomických kapitolách využil kvalitní perové kresby, které umožňují lepší orientaci při artroskopickém vyšetření. Odkaz na webové stránky publikace umožňuje doplnění znalostí a informací.

Autor: Timothy C. McCarthy

Cena s DPH:  asi 4066 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119548973
Vydání2021
Vazbapevná
Počet stran311
Popis

Veterinary Arthroscopy for the Small Animal Practitioner delivers a practical guide to all aspects of veterinary arthroscopy for small mammals. The book covers the anatomy, techniques, joint pathology, and operative procedures of arthroscopy.

The book includes a foundational introduction to basic tenets for veterinarians just beginning to use arthroscopy in their work as well as reference images for joint pathology useful to experienced practitioners. Nearly 1000 images are included in the reference, each of which illustrate one or more aspects of specific arthroscopic findings.

Veterinary Arthroscopy for the Small Animal Practitioner draws on the author's 35 years of clinical arthroscopic experience and offers a thorough examination of small animal arthroscopy. The book serves as a powerful demonstration of the centrality, practicality, utility, and necessity of arthroscopic veterinary procedures. Readers will also benefit from topics like:

A comprehensive introduction to, and discussion of, instrumentation, including arthroscopes, sheaths and cannulas, hand instruments, power equipment, video systems, and fluid management systems
An exploration of general technique, including anesthesia, patient support, pain management, and postoperative care
Multiple chapters cover the six most commonly examined joints, including shoulders, elbows, radiocarpal joints, hips, stifles, and the tibiotarsal joints
Treatment of common conditions diagnosed with arthroscopy
Discussion of common problems and complications seen with arthroscopy in small animal practice
Ideal for veterinary orthopedic surgeons and general veterinary practitioners, Veterinary Arthroscopy for the Small Animal Practitioner also belongs on the bookshelves of veterinary surgery residents and veterinary students seeking to improve their understanding of small animal arthroscopic surgery, pathology, anatomy, and techniques.
The author
Timothy C. McCarthy, DVM, PhD, Diplomate Emeritus, American College of Veterinary Surgeons, ACVS Founding Fellow, Minimally Invasive Surgery (Small Animal Orthopedics and Small Animal Soft Tissue) is an Educator at Veterinary Minimally Invasive Surgery Training (Vet MIST) in Beaverton, Oregon, USA.

Obsah
PrefaceXI
AcknowledgementsXIII
About the companion websiteXIV
Chapter 1: Introduction and Instrumentation1
Chapter 2: General Technique23
Chapter 3: Shoulder Joint36
Chapter 4: Arthroscopy of the Elbow Joint108
Chapter 5: Radiocarpal Joint187
Chapter 6: Hip Joint192
Chapter 7: Stifle Joint207
Chapter 8: Tibiotarsal Joint276
Chapter 9: Problems and Complications292
Index305