Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Forelimb Lameness

Stručný popis

Články v tomto čísle mimo jiné zahrnují problematiku analýzy a kinematiky chůze, posouzení ortopedických versus neurologických příčin změny chůze, běžné patologické nálezy spojená s prsty a metakarpální oblastí, poranění karpu: od zlomenin po hyperextenzní poranění, poranění těla a úhlové deformity končetin , ramenní kloub a běžné abnormality, běžná neoplastická onemocnění postihující hrudní končetinu, cervikální spondylomyelopatie, poranění IVDD a brachiálního plexu (periferního nervu), juvenilní chorobné procesy postihující přední končetinu, pokročilé zobrazování hrudní končetiny, poranění měkkých tkání postihující hrudní končetinu.

Autor: Kevin Benjamino, Kenneth A. Bruecker

Cena s DPH:  1852 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelElsevier Saunders
ISBN9780323762465
Vydání2021
Vazbapevná
Počet stran240
Popis

This issue of Veterinary Clinics: Small Animal Practice, guest edited by Drs. Kevin P. Benjamino and Kenneth A. Bruecker, will focus on Forelimb Lameness. This is one of six issues each year. Articles in this issue include, but are not limited to: Gait Analysis and Kinematics, Assessment of orthopedic versus neurologic causes of gait change, Common pathology associated with the digits and metacarpal regionCarpal injuries: from fractures to hyperextension injuries, Physeal injuries and angular limb deformities, The Shoulder Joint and Common Abnormalities, Common neoplastic diseases affecting the thoracic limb, Cervical spondylomyelopathy, IVDD and brachial plexus (peripheral nerve) injuries, Juvenile disease processes affecting the forelimb, Advanced Imaging of the forelimb, Soft tissue injuries affecting the forelimb, Rehabilitation for forelimb injuries, and Elbow Dysplasia.

Obsah