Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Veterinary Hematology, Clinical Chemistry, and Cytology, 3rd Edition

Stručný popis

Nově revidované třetí vydání přináší důkladné a cílené prozkoumání základních principů veterinárního laboratorního vyšetření, diagnostiky, stejně jako cytologie, hematologie a chemie běžných domácích i volně žijících druhů. Kniha nabízí čtenářům rozšířené množství prezentací klinických případů, poskytuje data o případu a diskuse určené k podpoře rozvoje dovedností. Kniha je nabitá informacemi užitečnými pro studenty veterinární medicíny, techniky, patology a laboratorní pracovníky. Zahrnuje přístup na doprovodnou webovou stránku, která nabízí klinické případy a obrázky z knihy v PowerPointu. Toto nejnovější vydání je bohatě a jasně ilustrované Zbrusu novou sekci je veterinární cytologie a kapitola o laboratorní diagnostice infekčních onemocnění, stejně jako aktualizované informace, které drží krok s rychle se rozvíjející oblastí klinické patologie.
Kniha obsahuje:
Komplexní přehled laboratorních testů a diagnostických principů s jedinečným důrazem na interpretační perspektivy a techniky přípravy preparátů.
Kompletní diagnostika hematologických onemocnění domácích zvířat, organizovaná dle krevních elementů: erytrocyty, leukocyty, krevní destičky, kostní dřeň, hemostázy a transfuzní medicíny.
Komplexní klinickou biochemii u domácích zvířat organizovanou dle orgánových systémů, včetně elektrochemického hodnocení elektrolytové a acidobazické patologie.
Kompletní přehled cytologie domácích zvířat organizovaná jak běžnými odběrovými místy, tak principy zánětu, infekčních agens a neoplazií.
Kompletní sekce pokrývající praktickou terapii hematologii a klinickou biochemii divokých savců, ptáků, plazů, ryb a obojživelníků.
Publikace je ideální pro studenty veterinární medicíny, veterinární techniky, praktické lékaře a specialisty.

Autor: Mary Anna Thrall (Editor), Glade Weiser (Editor), Robin W. Allison (Editor), Terry W. Campbell (Editor)

Cena s DPH:  asi 2813 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119286400
VydáníIII. Vydání 2022
Vazbapevná
Počet stran1042
Popis

The newly revised Third Edition of Veterinary Hematology, Clinical Chemistry, and Cytology delivers a thorough and focused exploration of the basic principles of veterinary lab testing and diagnosis, as well as the cytology, hematology, and chemistry of common domestic and non-domestic species. The book offers readers an expanded wealth of clinical case presentations, providing case data and narrative discussions designed to promote skill development.

The book is packed with information useful to veterinary students, technicians, pathologists, and researchers, and includes access to a companion website that offers clinical cases and the figures from the book in PowerPoint. Heavily and clearly illustrated, with a strong practical emphasis, this latest edition includes a brand-new section on veterinary cytology and a chapter on laboratory diagnosis of infectious diseases as well as updated information throughout that keeps pace with the rapidly developing field of clinical pathology.

The book includes:

A comprehensive overview of laboratory testing and diagnosis principles, with unique emphases on interpretive perspectives and slide preparation techniques.
A complete treatment of hematopathology of domestic animal species, organized by erythrocytes, leukocytes, platelets, bone marrow, hemostasis, and transfusion medicine.
A comprehensive treatment of clinical biochemistry in domestic animals organized by organ system, including electrochemical evaluation of electrolyte and acid-base pathology.
A complete treatment of domestic animal cytology organized by both common collection sites and principles of inflammation, infectious agents, and neoplasia.
Complete sections covering practical treatment of hematology and clinical biochemistry of non-domestic mammals, birds, reptiles, fish, and amphibians.
Veterinary Hematology, Clinical Chemistry, and Cytology is a one-stop reference on veterinary laboratory diagnostic techniques and interpretation ideally suited for veterinary students, veterinary technicians, general practitioners, and specialists.
Mary Anna Thrall DVM, MS, DACVP, is Professor of Veterinary Clinical Pathology in the Department of Biomedical Sciences at Ross University School of Veterinary Medicine in St. Kitts, West Indies and Professor Emerita, Department of Microbiology, Immunology and Pathology, College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA.

Glade Weiser DVM, DACVP, retired as Professor, clinical pathologist, and former Head in the Department of Pathology, College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA.

Robin W. Allison DVM, PhD, DACVP, retired at the rank of Professor from Oklahoma State University’s Center for Veterinary Health Sciences in Stillwater, Oklahoma, USA.

Terry Campbell, DVM, PhD, is Associate Professor Emeritus ofZoological Medicine, Department of Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Colorado State University, Fort Collins Colorado, USA.

Obsah
Section I: General Principles of Laboratory Testing and Diagnosis1
Chapter 1: Laboratory Technology for Veterinary Medicine3
Chapter 2: Sample Collection, Processing, and Analysis of Laboratory Service Options30
Chapter 3: Perspectives in Laboratory Data Interpretation and Disease Diagnosis46
Chapter 4: Immunodiagnostics: Current Use and Future Trends in Veterinary Medicine58
Chapter 5: Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases of Animals65
Section II: Hematology of Common Domestic Species85
Chapter 6: Erythrocyte Production, Function, and Morphology87
Chapter 7: Classification of and Diagnostic Approach to Anemia100
Chapter 8: Nonregenerative Anemia106
Chapter 9: Regenerative Anemias110
Chapter 10: Classification of and Diagnostic Aproach to Erythrocytosis135
Chapter 11: Introduction to Leukocytes and the Leukogram139
Chapter 12: Neutrophil Production, Trafficking and Kinetics144
Chapter 13: Interpretation of Leukocyte Responses in Disease148
Chapter 14: Molecular Diagnostic of Hematologic Malignancies161
Chapter 15: Laboratory Evaluation of Bone Marrow170
Chapter 16: Lymphoproliferative Disorders and Myeloid Neoplasm183
Chapter 17: Diagnosis of Hemostasis201
Chapter 18: Principles of Blood Transfusion and CrossMatching220
Section III: Hematology of Common Nondomestic Mammals, Birds, Reptiles, Fish, and Amphibians235
Chapter 19: Mammalian Hematology: Laboratory Animals and Miscellaneous Species237
Chapter 20: Hematology of Birds254
Chapter 21: Hematology of Reptiles292
Chapter 22: Hematology of Fish314
Chapter 23: Hematology of Amphibians330
Section IV: Clinical Chemistry of Common Domestic Species341
Chapter 24: Laboratory Evaluation and Interpretation of Urinary System343
Chapter 25: Laboratory Evaluation of Electrolytes402
Chapter 26: Laboratory Evaluation of Acid-Based Disorders417
Chapter 27: Laboratory Evaluation of the Liver425
Chapter 28: Laboratory Evaluation of the Pancreas and Glucose Metabolism445
Chapter 29: Laboratory Evaluation of Gastrointestinal Disease, Digestion, and Intestinal Absorption458
Chapter 30: Laboratory Evaluation of Plasma and Serum Proteins484
Chpater 31: Laboratory Detection of Muscle Inquiry498
Chapter 32: Laboratory Evaluation of Lipids502
Chapter 33: Laboratory Evaluation of the Thyroid, Adrenal, and Pituitary Glands515
Chapter 34: Parathyroid Glands and Calcium and Phosphorus Metabolic Pathology561
Section V: Clinical Chemistry of Common Nondomestic Mammals, Birds, Reptiles, Fish, and Amphibians587
Chapter 35: Clinical Chemistry of Mammals: Lab Animals and Miscellaneous Species589
Chapter 36: Clinical Chemistry of Birds601
Chapter 37: Clinical Chemistry of Reptiles617
Chapter 38: Clinical Chemistry of Fish and Amphibians625
Section VI: Cytopathology of Common Domestic Animals633
Chapter 39: Cytology of Inflammation and Infectious Agents635
Chapter 40: Cytology of Neoplasia652
Chapter 41: Cytology of Skin and Subcutaneous Masses676
Chapter 42: Cytology of Body Cavity Effuions703
Chapter 43: Cytology of Synovial Fluid717
Chapter 44: Cytology of Abdominal Organs731
Chapter 45: Cytology of Lymph Nodes752
Section VII: Clinical Case Presentations775
Clinical Case Presentations777
Index1011