Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Veterinary Vaccines: Principles and Applications

Stručný popis

Publikace poskytuje stručné a směrodatné informace o používání vakcín u hospodářských zvířat. Autoři jsou uznávaní odborníci Organizace pro výživu a zemědělství Organizace spojených národů. Další přední mezinárodní odborníci stručným a autoritativním odkazem, poskytují snadno čitelné recenze nejnovějšího výzkumu vakcín, reakce na patogeny s velkým ekonomickým dopadem na hospodářská zvířata. Publikace zahrnuje rady a doporučení týkající se výroby vakcín, kontroly kvality a účinných vakcinačních schémat, včetně výběru vakcín, specifikací, vakcinačních programů, manipulace s vakcínami v terénu, aplikace, příčinami selhání a hodnocení zdraví stáda po provedené imunizaci. Publikace představuje diskuse o současném stavu a potenciálním budoucím vývoji vakcín a možnostem očkování proti vybraným přeshraničním chorobám zvířat.
Publikace je komplexní průvodce používáním veterinárních vakcín k ochraně hospodářských zvířat před chorobami. Poskytuje informace o principech užívání vakcín a imunitní odpovědi na vakcíny.
Zdůrazňuje schémata výroby vakcín a standardy pro testování kontroly kvality produkovaných vakcín.
Nabízí snadno čitelné recenze nejaktuálnějšího výzkumu na toto téma.
Poskytuje čtenářům rady a doporučení, která očkovací schémata jsou nejúčinnější.
Diskutuje o dnešním stavu vakcín a možnostech očkování proti vybraným chorobám zvířat přesahujícím hranice států a také o možném budoucím vývoji v této oblasti. Publikace je důležitým zdrojem pro veterinární lékaře, veterinární inspektory oddělení zdraví zvířat, vědce a studenty veterinární medicíny. Zajisté bude přínosem pro profesní sdružení a nevládní organizace působící v živočišné výrobě. Velké množství barevných fotografií, přehledná grafická úprava z této publikace vytvořilo jedinečný zdroj informací tohoto oboru.

Autor: Samia Metwally (Editor), Gerrit Viljoen (Editor), Ahmed El Idrissi (Editor)

Cena s DPH:  asi 5134 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119505952
Vydání2021
Vazbapevná
Počet stran448
Popis

Provides a concise and authoritative reference on the use of vaccines against diseases of livestock

Compiled by Senior Animal Health Officers at The Food and Agriculture Organization of the United Nations, and with contributions from international leading experts, Veterinary Vaccines: Principles and Applications is a concise and authoritative reference featuring easily readable reviews of the latest research in vaccinology and vaccine immune response to pathogens of major economic impact to livestock.

It covers advice and recommendations for vaccine production, quality control, and effective vaccination schemes including vaccine selection, specifications, vaccination programs, vaccine handling in the field, application, failures, and assessment of herd protection. In addition, the book presents discussions on the current status and potential future developments of vaccines and vaccination against selected transboundary animal diseases.

Provides a clear and comprehensive guide on using veterinary vaccines to protect livestock from diseases
Teaches the principles of vaccinology and vaccine immune response
Highlights the vaccine production schemes and standards for quality control testing
Offers easy-to-read reviews of the most current research on the subject
Gives readers advice and recommendations on which vaccination schemes are most effective
Discusses the today’s state of vaccines and vaccination against selected transboundary animal diseases as well as possible future developments in the field
Veterinary Vaccines: Principles and Applications is an important resource for veterinary practitioners, animal health department officials, vaccine scientists, and veterinary students. It will also be of interest to professional associations and NGO active in livestock industry.
ABOUT THE AUTHOR
Samia Metwally is a Senior Animal Health Officer (Virologist) in the Animal Production and Health Division at The Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
Gerrit Viljoen is Head of Animal Production and Health Section of the Joint FAO/IAEA Division, Vienna, Austria.
Ahmed El Idrissi is Former Senior Animal Health Officer (Bacterial & Zoonotic Diseases) in the Animal Production and Health Division at The Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.

Obsah
List of ContributorsIX
ForewordXV
AcknowledgementXVII
IntroductionXIX
SECTION I: IMPORTANCE OF VETERINARY VACCINES1
Chapter 1: The role of veterinary vaccines in livestock production, animal health and public health3
Chapter 2: Principles of vaccinology and vaccine immune response11
Chapter 3: Role of the regional and international organizations in vaccine international standards25
Chapter 4: Vaccination strategies, implementation and monitoring37
SECTION II: CURRENT AND FUTURE VETERINARY VACCINES49
Chapter 5: Viral vaccines51
Chapter 6: Bacterial and mycoplasma vaccines63
Chapter 7: Protozoal and rickettsial vaccines77
Chapter 8: Parasite vaccines101
Chapter 9: Fish vaccines113
Chapter 10: Novel developments and next generation vaccines119
SECTION III: ASPECTS OF VACCINE PRODUCTION, QUALITY CONTROL AND DISTRIBUTION135
Chapter 11: The manufacture of veterinary vaccines: Manufacturing facilities137
Chapter 12: The manufacture of veterinary vaccines: Quality control of the manufacturing processes147
Chapter 13: The manufacture of veterinary vaccines: Control of final product161
Chapter 14: The manufacture of veterinary vaccines: External assessment and registration of veterinary vaccines167
Chapter 15: Aspects of vaccine accessibility and commercialization179
Chapter 16: Vaccine strategic reserves189
SECTION IV: VETERINARY VACCINES FOR SELECTED ANIMAL DISEASES205
Chapter 17: Foot and mouth disease207
Chapter 18: Avian influenza229
Chapter 19: Rift Valley Fever253
Chapter 20: Bluetongue263
Chapter 21: Peste des Petits Ruminants283
Chapter 22: Brucellosis295
Chapter 23: Contagious Bovine Pleuropneumonia317
Chapter 24: Classical Swine Fever327
Chapter 25: Newcastle disease virus335
Chapter 26: Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome355
Chapter 27: Anthrax371
Chapter 28: Capripox (lumpy skin disease & sheep and goat pox)383
Chapter 29: Rabies399
Index415