Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology 6th Edition

Stručný popis

Světoznámý autorský kolektiv se snaží již od roku 1989 šířit mezi praktickými veterinárními lékaři nejnovější poznatky z oboru veterinární onkologie malých zvířat. V již šesté vydání jsou uvedeny nejnovější poznatky v tomto expandujícím oboru veterinární medicíny. Odhadem 20% textu bylo radikálně obměněno tak, aby zobrazovalo aktuální změny a poznatky v tomto oboru v posledních 30 letech a byly podrobeny kritice všem známým světovým asociacím, kterými jsou American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM), European Collegy of Veterinary Internal Medicine (ECVIM), American College of Veterinary Surgeon (ACVS), Veterinary Cancer Society (VCS), European Society of Veterinary Oncology (ESVONC), Japan Veterinary Cancer Society (JVCS) a Brasil Veterinary Cancer Society (BVCS).
Publikace je rozdělena do čtyř částí. Každá část je dále rozčleněna na kapitoly. První teoretická je věnována biologii a patogenezi novotvarů. Druhá část je zaměřena na onkologické diagnostické procedury s využitím nejnovějších metod diagnostického zobrazování (3D rekonstrukční zobrazení, MRI, CT, PET/CT zobrazení). Třetí navazující kapitola popisuje možnosti terapeutických modalit onkologických pacientů. Neopomenuto není ani mistrovství úspěšné komunikace mezi lékařem a majitelem onkologického pacienta, možnosti využití alternativních metod a postupů ve veterinární onkologické terapii. V poslední část jsou osvětleny zhoubnosti nádorů u malých zvířat. Tato část je dále rozvinuta v kapitolách dle orgánových systémů a specifických novotvarů (kožní, gastrointestinální, respiratorní, skeletální, endokrinní, urogenitální, nervový, hemopoetický samčí a samičí pohlavní orgány, melanomy, nádory žírných buněk, nádory mléčné žlázy a ostatní tumory.
Kniha je bohatě ilustrována barevnými obrázky a celobarevnými fotografiemi. Kniha splňuje náročný standard kladený na grafickou úpravu nakladatelství Elsevier. Diferenciální diagnostiky jsou vtěleny do přehledných algoritmů. Množiny čísle a údajů jsou uspořádány do přehledných tabulek a grafů, and nimiž srdce čtenáře zaplesá. Oko onkologa zajisté uspokojí přehledně zpracované protokoly s uvedením použitých dávek cytostatik.
Publikace se zaměřuje na nejúčinnější špičkové techniky v oblasti onkologie psa a kočky. Tato učebnice pomůže lépe porozumět onkologické problematice od diagnostiky po účinnou terapii. Důkladně aktualizované již šesté vydání obsahuje informace o onkologických komplikacích, zvládnutí bolesti a nejnovějších léčebných postupech. Uživatelsky přívětivě zvládnutý text se stává zdroj informací pro terapeutické strategie založené na důkazech. Díky důležitým aktualizacím o nedávno schválených a vyvíjených lécích a novým spoluautorům se tato publikace stává naprosto jedinečnou. Každý přispěvatel je uznávaným odborníkem ve své specializaci. Jejich poznatky a zkušenosti jsou založeny na nejnovějších informacích vysoce uznávaných odborníků v oblasti veterinární onkologie. Plně barevný formát poskytuje přesné vizuální zobrazení konkrétních nemocí a postupů, zvyšuje vizuální přitažlivost. Grafická forma rámečků a tabulek usnadňuje orientaci v publikaci a zvýrazňuje klíčové informace. Systémový přístup k diagnostice a terapii onkologického pacienta usnadňuje přístup k informacím o mnoha maligních onemocněních ovlivňujících malé zvířecí pacienty. Diskuse o soucitu a paliativní péči, zvládání bolesti, nutričních potřebách a zármutku zahrnuje i metody v případech, kdy není terapie úspěšná. Seznam doporučené literatury na konci každé kapitoly a tématu vám zajistí jistotu, že poskytnuté informace jsou přesné a aktuální. Užitečné informace o používaných preparátech poskytují rychlou orientaci o indikacích, toxicitě a doporučených dávkách chemoterapeutických a analgetických přípravcích používaných při onkologické terapii.
Chemoterapeutické protokoly jsou zahrnuty, pokud případové studie prokazují klinickou účinnost. Informace o nejlepších intervenčních technikách jsou rychle dostupné v jedné kapitole.
Téměř 400 barevných obrázků poskytuje přesné zobrazení konkrétních nemocí a postupů. Zaměření na nejúčinnější možnosti léčby šetří čas zdůrazněním osvědčených možností terapie, které prověřili odborníci v oboru, kteří přinášejí cenné zkušenosti s výzkumnými zkušenostmi. Důkladně aktualizovaný obsah zahrnuje důležité poznatky a zkušenosti o nedávno schválených a vyvíjených veterinárních přípravcích.

Autor: Vail DVM DACVIM (Oncology), David M. (Editor), Thamm VMD DACVIM (Oncology), Douglas (Editor), Liptak BVSc MVetClinStud FACVSc DECVS DACVS, Julius (Editor)

Cena s DPH:  asi 3852 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelElsevier Saunders
ISBN9780323594967
VydáníVI. vydání 2019
Vazbapevná
Počet stran864
Popis

Considered the definitive reference on canine and feline oncology, Withrow & MacEwen's Small Animal Clinical Oncology, 6th Edition focuses on the most effective, cutting-edge techniques. This comprehensive textbook gives you a complete understanding of cancer in dogs and cats ― what it is, how to diagnose it, and how to treat many of the most common cancers encountered in clinical practice today. The thoroughly updated sixth edition includes information on the complications of cancer, pain management, and the latest treatment modalities ― preparing general practitioners to diagnose and treat pets rather than referring them to a specialist. With important updates on recently approved and in-development drugs, and new co-authors adding their own unique perspectives, this user-friendly text is a must-have resource for current, evidence-based therapeutic strategies on canine and feline oncology.

Cutting-edge information on the complications of cancer, pain management, and the latest treatment modalities prepares you to diagnose and treat pets with cancer rather than refer cases to a specialist.
Each contributor is a recognized expert in his or her specialty, reflecting the most current information by highly respected experts in the field of veterinary oncology.
Full-color format provides you with accurate visual depictions of specific diseases and procedures, enhances visual appeal, and is used functionally in tables and boxes to highlight key information.
A systems approach to the diagnosis and management of cancer facilitates access to information about the many malignancies affecting small animal patients.
Discussion of compassion and supportive care for the management of pain, nutritional needs, and grief includes methods for handling the pet’s pain and nutritional complications as well as the pet owner’s grief when treatment is not successful.
Comprehensive references at the end of each chapter and topic ensures you can be confident the information provided is accurate and up to date.
Helpful drug formularies provide quick access to information on indications, toxicities, and recommended dosages for chemotherapeutic and analgesic drugs used in cancer treatment.
Chemotherapy protocols are included when case studies prove clinical efficacy.
Information on the best interventional techniques is quickly accessible all in one chapter.
Nearly 400 color images provide accurate depictions of specific diseases and procedures.
Focus on the most effective treatment options saves time by emphasizing proven treatment options that have been vetted by experts in the field.
NEW! Expert co-authors and contributors bring a valuable perspective with research experience.
NEW! Thoroughly UPDATED content includes important updates on recently approved and in-development veterinary cancer drugs, and critical advances in radiation delivery.

Obsah
Why whory About Cancer in Companion Animals?XIX
Section 1: THE BIOLOGY AND PATHOGENESIS OF CANCER1
1. The Etiology of Cancer1
Then Genetic Basis of Cancer1
Chemical, Physical and Hormonal Factors13
Cancer-Causing Viruses19
2. Tumor Biology and Metastasis36
3. The Pathology of Neoplasia61
4. The Epidemiology and the Evidence-Based Medicine Approach81
5. Paraneoplastic Syndromes98
Section 2: DIAGNOSTIC PROCEDURES FOR THE CANCER PATIENT113
6. Diagnostic Imaging in Oncology113
7. Diagnostic Cytology in Clinical Oncology126
8. Molecular Diagnostics146
9. Biopsy and Sentinel Lymph Node Mapping Principles158
Section 3: THERAPEUTIC MODALITIES FOR THE CANCER PATIENT164
10. Surgical Oncology164
11. Interventional Oncology174
12. Cancer Chemotherapy182
13. Radiation Therapy209
14. Cancer Immunotherapy231
15. Molecular/Targeted Therapy of Cancer251
Gene Therapy for Cancer251
Signal Transduction and Cancer257
Antiangiogenic and Metronomic Therapy263
Novel and Emerging Therapeutic Agents268
16. Supportive Care for the Cancer Patient286
Management of Chronic Cancer Patient286
Nutritional Management of the Cancer Patient300
Relationship-Centered Approaches to Cancer Communication310
17. Integrative Oncology330
18. Clinical Trials and Developmental Therapeutics340
Section 4: SPECIFIC MALIGNANCIES IN THE SMALL ANIMAL PATIENT352
19. Tumors of the Skin and Subcutaneous Tissues352
20. Melanoma367
21. Mast Cell Tumors382
22. Soft Tissue Sarcomas404
23. Cancer of the Gastrointestinal Tract432
Oral Tumors432
Salivary Glands Neoplasia448
Esophageal Tumores449
Exocrine Pancreatic Cancer451
Gastric Cancer452
Hepatobiliary Tumors454
Intestinal Tumors460
Perianal Tumors468
24. Tumors of the Respiratory System492
Cancer of the Nasal Planum492
Nasal Cavity and Sinus Tumors494
Cancer of the Larynx and Trachea505
Pulmonry Neoplasia507
25. Tumors of the Skeletal System524
26. Tumors of the Endocrine System565
27. Tumors of the Female Reproductive System597
28. Tumors of the Mammary Gland604
29. Tumors of the Male Reproductive System626
30. Tumors of the Urinary System645
31. Tumors of the Nervous System657
32. Ocular Tumors675
33. Hematopoietic Tumors688
Canine Lymphoma and Lymphocytic Leukemias688
Feline Lymphoma and Leukemia715
Canine Acute Myeloid Leukemia, Myeloproliferative Neoplasms and Myelodysplasia730
Myeloma-Related Disorders739
34. Miscellaneous Tumors773
Hemangiosarcoma773
Thymoma778
Canine Transmisible Veneral Tumors781
Mesothelioma784
Neoplasia of the Heart787
Histiocytic Diseases791
Index811